Slik bruker du aktiviteter, varsler og nylige lister

Denne informasjonen er unik for din konto og skal hjelpe deg med å få tilgang til de viktigste filene og mappene dine. Informasjonen er tilgjengelig via Dropbox-skrivebordsappen, Dropbox-mobilappen og på dropbox.com.

Aktivitet

I Aktivitet-strømmen din ser du filene du nylig har åpnet og/eller redigert, de nyeste vises først.

Slik ser du aktiviteten din:

  • På skrivebordsappen klikker du på Dropbox-ikonet i varslingssenteret (Windows) eller menylinjen (Mac)og deretter fanen Aktivitet . Under Aktivitet-fanen kan du veksle mellom Du og Delt for å se din egen aktivitet eller aktiviteten for teamets delte filer. 
    • Hvis du er medlem av en Dropbox-teamkonto, kan du bytte mellom deg og teamet for å se aktiviteten din eller teamets delte filaktivitet.

Merk: Du har ikke tilgang til aktivitetsstrømmen gjennom mobilappen eller på dropbox.com.

Varsler

I skrivebords- og mobilappen viser Varslinger-strømmen din all aktivitet i Dropbox-filene og de delte filene dine.

Slik viser du varslinger:

  • På skrivebordsappen klikker du på Dropbox-ikonet i varslingssenteret (Windows) eller menylinjen (Mac), deretter bjelleikonet. 
  • I mobilappen trykker du på menyikonet øverst til venstre og deretter på bjelleikonet ved siden av Varsler.

Finn ut mer om varsler og hvordan du slår dem på og av.

Siste

I mobilappen og på dropbox.com er Nylige-strømmen det samme som Aktivitet-strømmen, men den viser kun din aktivitet.

Slik ser du nylig aktivitet:

  • I mobilappen trykker du på Hjem-fanen helt nederst og deretter Nylig-fanen nær toppen.
  • På dropbox.com går du til Alle filerog deretter klikker du på Nylige i venstre sidestolpe.
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!