Korzystanie z list Aktywność, Powiadomienia oraz Ostatnie

Zaktualizowano Jul 03, 2024
person icon

 Informacje zawarte w tym artykule dotyczą wszystkich użytkowników Dropbox, chyba że określono inaczej.

Te informacje dotyczą tylko Twojego konta i mają za zadanie pomóc Ci w dostępie do najważniejszych plików i folderów. Są one dostępne w aplikacji komputerowej Dropbox, aplikacji mobilnej Dropbox i w witrynie dropbox.com.

Aktywność

Kanał Aktywność wyświetla pliki ostatnio otworzone lub edytowane, zaczynając od najnowszych.

Aby wyświetlić swoją aktywność:

  1. W aplikacji komputerowej kliknij ikonę Dropbox w centrum powiadomień (Windows) lub na pasku menu (Mac).
  2. Kliknij kartę Aktywność
  3. Kliknij Ty , aby zobaczyć swoją aktywność, lub Udostępnione , aby zobaczyć aktywność w udostępnionych plikach. 
    • Jeśli jesteś członkiem konta zespołu Dropbox, możesz przełączać pomiędzy trybami Ty i Zespół, aby wyświetlać swoją aktywność lub aktywność zespołu dotyczącą udostępnionych plików.
highlighter icon

Uwaga: lista aktywności nie jest dostępna za pośrednictwem aplikacji mobilnej ani w witrynie dropbox.com.

Powiadomienia

Kanał Powiadomienia w aplikacji komputerowej oraz mobilnej zawiera całą aktywność dotyczącą plików na Twoim koncie Dropbox oraz plików udostępnionych.

Aby wyświetlić swoje powiadomienia:

  • W witrynie dropbox.com kliknij ikonę dzwonka w lewym dolnym rogu.
  • W aplikacji komputerowej kliknij ikonę Dropbox w centrum powiadomień (Windows) lub na pasku menu (Mac), a następnie kliknij ikonę dzwonka. 
  • W aplikacji mobilnej stuknij ikonę menu w lewym górnym rogu, a następnie ikonę dzwonka obok Powiadomień.

Dowiedz się więcej o powiadomieniach i o tym, jak je włączać i wyłączać.

Ostatnie

W aplikacji mobilnej oraz witrynie dropbox.com kanał Ostatnie jest podobny do kanału Aktywność, ale dotyczy tylko Twojej aktywności .

Aby wyświetlić swoją ostatnią aktywność:

  • W witrynie dropbox.com kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie. Następnie kliknij filtr Ostatnie w obszarze Wszystkie pliki na stronie głównej.
  • W aplikacji mobilnej stuknij kartę Strona główna na dole, a następnie stuknij Ostatnie (Android) lub Ostatnie (iOS) na górze.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.