Przenoszenie plików między kontem osobistym a kontem Dropbox Business

Jeśli jesteś użytkownikiem Dropbox Business lub członkiem bezpłatnego zespołu, możesz mieć zarówno osobiste, jak i służbowe konto Dropbox.

Aby przenieść pliki między tymi dwoma kontami:

 1. Połącz konta.
 2. Zaloguj się na obu kontach na komputerze.
 3. Przeciągnij pozycje z jednego folderu Dropbox do drugiego tak jak w przypadku dowolnego innego pliku lub folderu.

Administratorzy Dropbox Business

W przypadku niektórych członków zespołu może wystąpić potrzeba przeniesienia folderów służbowych z istniejącego konta osobistego na nowe konto firmowe.

Być może zostało włączone globalne uprawnienie udostępniania, które uniemożliwia członkom zespołu dołączanie do folderów udostępnionych należących do kogoś z zewnątrz. Jeśli tak, to istnieje wyjątek umożliwiający członkom zespołu przeniesienie folderów udostępnionych z konta osobistego na konto służbowe. Aby członek zespołu mógł skorzystać z tego wyjątku, musi być właścicielem folderu udostępnionego.

Uwaga: ten wyjątek nie dotyczy przenoszenia folderów udostępnionych z konta służbowego na konto osobiste.

Pokaż instrukcje dot.:

Macintosh

Przenoszenie folderu udostępnionego

Wszędzie tam, gdzie to możliwe, będziemy chronić Twoje członkostwo w folderze udostępnionym, jeśli przeniesiesz go z jednego Dropbox do drugiego. Otrzymasz powiadomienie, że opuściłeś folder udostępniony w Twoim pierwszym Dropbox i dołączyłeś do folderu udostępnionego w drugim Dropbox. Jeśli jesteś właścicielem folderu, własność zostanie przeniesiona do drugiego konta Dropbox.

Należy jednak pamiętać, że jeśli administrator lub właściciel folderu ustawił ograniczenia udostępniania, to przeniesienie folderu do innego Dropbox spowoduje opuszczenie przez Ciebie folderu i pozostawienie z kopią nie podlegająca udostępnianiu, która nie będzie synchronizować zmian wprowadzonych przez pozostałych członków zespołu. Może się to zdarzyć, na przykład jeśli Uprawnienia udostępniania nadane przez administratora nie pozwalają na udostępnianie folderów poza zespołem, podczas gdy Ty przeniesiesz folder udostępniony ze służbowego do osobistego konta Dropbox. Z tego powodu należy zawsze sprawdzić zarówno u swojego administratora jak i właściciela folderu czy zostały ustawione przez nich jakiekolwiek ograniczenia w przenoszeniu udostępnionego folderu do drugiego konta Dropbox.

Jeśli jesteś właścicielem udostępnionego folderu w swoim służbowym Dropbox i chcesz przenieść go do swojego osobistego Dropbox, przyjrzyj się ustawieniom folderu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Pliki.
 3. Navigate to the folder you’re interested in.
 4. Click Share next to the folder.
 5. Kliknij Ustawienia folderu.
 6. Check the setting Who can be invited? 
  • If it shows Anyone, you can move the shared folder to your personal Dropbox without a problem. 
  • If it shows Only members of the team, moving the folder to your personal Dropbox will break your membership in the folder, and you'll have only a non-shared copy of it in your personal Dropbox.

Jeśli nie istnieją żadne ograniczenia udostępniania, przeniesienia folderu udostępnionego między kontami Dropbox będą rejestrowane jako zdarzenia w Dzienniku aktywności udostęniania u Twojego administratora.

Kopiowanie folderu udostępnionego

Kopiowanie udostępnionego folderu z jednego do drugiego konta Dropbox nie będzie miało wpływu na członkostwo w folderze. Jeśli na przykład skopiujesz folder udostępniony ze służbowego konta Dropbox do osobistego, Twoje konto służbowe nadal będzie członkiem udostępnionego folderu, a nieudostępniona kopia folderu zostanie na osobistym koncie Dropbox.

Win7/Win8/Win10

Przenoszenie folderu udostępnionego

Wszędzie tam, gdzie to możliwe, będziemy chronić Twoje członkostwo w folderze udostępnionym, jeśli przeniesiesz go z jednego Dropbox do drugiego. Otrzymasz powiadomienie, że opuściłeś folder udostępniony w Twoim pierwszym Dropbox i dołączyłeś do folderu udostępnionego w drugim Dropbox. Jeśli jesteś właścicielem folderu, własność zostanie przeniesiona do drugiego konta Dropbox.

Należy jednak pamiętać, że jeśli administrator lub właściciel folderu ustawił ograniczenia udostępniania, to przeniesienie folderu do innego Dropbox spowoduje opuszczenie przez Ciebie folderu i pozostawienie z kopią nie podlegająca udostępnianiu, która nie będzie synchronizować zmian wprowadzonych przez pozostałych członków zespołu. Może się to zdarzyć, na przykład jeśli Uprawnienia udostępniania nadane przez administratora nie pozwalają na udostępnianie folderów poza zespołem, podczas gdy Ty przeniesiesz folder udostępniony ze służbowego do osobistego konta Dropbox. Z tego powodu należy zawsze sprawdzić zarówno u swojego administratora jak i właściciela folderu czy zostały ustawione przez nich jakiekolwiek ograniczenia w przenoszeniu udostępnionego folderu do drugiego konta Dropbox.

Jeśli jesteś właścicielem udostępnionego folderu w swoim służbowym Dropbox i chcesz przenieść go do swojego osobistego Dropbox, przyjrzyj się ustawieniom folderu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Pliki.
 3. Navigate to the folder you’re interested in.
 4. Click Share next to the folder.
 5. Kliknij Ustawienia folderu.
 6. Check the setting Who can be invited? 
  • If it shows Anyone, you can move the shared folder to your personal Dropbox without a problem. 
  • If it shows Only members of the team, moving the folder to your personal Dropbox will break your membership in the folder, and you'll have only a non-shared copy of it in your personal Dropbox.

Jeśli nie istnieją żadne ograniczenia udostępniania, przeniesienia folderu udostępnionego między kontami Dropbox będą rejestrowane jako zdarzenia w Dzienniku aktywności udostęniania u Twojego administratora.

Kopiowanie folderu udostępnionego

Kopiowanie udostępnionego folderu z jednego do drugiego konta Dropbox nie będzie miało wpływu na członkostwo w folderze. Jeśli na przykład skopiujesz folder udostępniony ze służbowego konta Dropbox do osobistego, Twoje konto służbowe nadal będzie członkiem udostępnionego folderu, a nieudostępniona kopia folderu zostanie na osobistym koncie Dropbox.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.