Jak korzystać z Dropbox Capture

Zaktualizowano Oct 10, 2023
person icon

Dropbox Capture jest dostępny dla wszystkich klientów Dropbox, ale niektóre funkcje mogą wymagać innych taryf.

Za pomocą Dropbox Capture możesz nagrywać zawartość ekranu, obraz z aparatu i dźwięk z mikrofonu, aby tworzyć wiadomości wideo, nagrania audio, zrzuty ekranu i pliki GIF do udostępniania innym.

Dostępny czas nagrywania zależy od posiadanej taryfy:

 • Klienci korzystający z taryf Dropbox Basic, Plus i Family mogą nagrywać łącznie do dwóch godzin, bez limitu poszczególnych nagrań.
 • Klienci korzystający z taryf Dropbox Professional, Essentials, Business, Business Plus, Standard, Advanced i Enterprise mają nieograniczony czas nagrywania do osiągnięcia limitu miejsca.

Pozostały czas nagrywania pojawi się u góry aplikacji komputerowej Dropbox Capture na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac). Pojawi się on po nagraniu pierwszego filmu. Usunięcie filmów spowoduje usunięcie ich długości z czasu nagrywania. Dodatkowy czas można uzyskać, polecając Dropbox Capture.

highlight icon

Uwaga: użytkownicy komputerów Mac będą musieli przyznać Dropbox Capture dostęp do nagrywania ekranu, aparatu i mikrofonu w Preferencjach systemowych.

Obejrzyj ten film, aby zapoznać się z omówieniem Dropbox Capture.

Jak zastosować efekty aparatu w Dropbox Capture

Zanim zaczniesz nagrywać, możesz zastosować efekty w swoim aparacie w Dropbox Capture, w tym zmienić jego rozmiar, włączyć lub wyłączyć aparat, wybrać wirtualne tła i poprawić wygląd.

highlight icon

Uwaga: aby wyłączyć efekty aparatu, wybierz opcję Brak w menu Wirtualne tła i przesuń suwak Popraw wygląd na 0.

Aby zastosować efekty aparatu, musi on być włączony. Aby włączyć lub wyłączyć aparat:

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox Capture.
 2. Wybierz opcję Nagrywanie ekranu + aparat lub Aparat.
 3. Kliknij ikonę aparatu, aby włączyć lub wyłączyć aparat.
highlight icon

Uwagi:

 • Po wyłączeniu aparatu tłem będzie awatar Dropbox lub inicjały i tło w jednolitym kolorze. Wirtualne tła i funkcje wyglądu zostaną wyłączone. 
 • Jeśli rozpoczniesz nowe nagrywanie, funkcja aparatu zostanie włączona i zostaną użyte ostatnie ustawienia wirtualnego tła i poprawy wyglądu.

Aby wybrać rozmiar aparatu:

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox Capture.
 2. Wybierz opcję Nagrywanie ekranu + aparat lub Aparat.
 3. Kliknij kwadratową ikonę pod dymkiem twarzy w lewym dolnym rogu.
 4. Kliknij i przytrzymaj narożniki, aby zmienić rozmiar aparatu.

Aby wybrać wirtualne tło:

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox Capture.
 2. Wybierz opcję Nagrywanie ekranu + aparat lub Aparat.
 3. Kliknij ikonę osoby pod dymkiem twarzy w lewym dolnym rogu.
 4. Z wyświetlonego menu wybierz opcję:
  • Jednolite kolory: tło zostanie zastąpione jednolitym kolorem.
   • Kliknij „+” (plus) po prawej stronie kolorów, aby dodać nowy, lub wybierz kolor i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze, aby go usunąć.
  • Brak: nie zostanie dodany żaden efekt tła.
  • Rozmycie: tło zostanie rozmyte.
  • Gradient: tło zostanie zastąpione gradientem kolorów.
  • Niestandardowy obraz lub film: tło zostanie zastąpione niestandardowym obrazem lub filmem.
   • Kliknij „+” (plus) w obszarze Brak, Rozmycie lub Gradient, aby przesłać pliki niestandardowego obrazu lub filmu do użycia jako tło.
highlight icon

Uwagi:

 • Po wybraniu tej opcji tło zostanie automatycznie zaktualizowane.
 • Przesyłane pliki zdjęć i filmów są zapisywane w bibliotece tła, chyba że zostaną usunięte.

Aby poprawić wygląd:

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox Capture.
 2. Wybierz opcję Nagrywanie ekranu + aparat lub Aparat.
 3. Kliknij ikonę błysku pod dymkiem twarzy w lewym dolnym rogu.
 4. Kliknij i przeciągnij suwak, aby dostosować intensywność filtra.

Jak nagrywać za pomocą Dropbox Capture

Aby nagrywać na dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Nagrywaj ekran.
  • Przy pierwszym użyciu otrzymasz prośbę o przyznanie Dropbox Capture uprawnień do wykorzystania aparatu i mikrofonu.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami przeglądarki i wybierz Cały ekran, Okno lub Karta.
 4. Kliknij Udostępnij.
 5. Wybierz ustawienia nagrywania:
  • Kliknij ikonę mikrofonu, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon, albo wybrać inny mikrofon.
  • Kliknij ikonę aparatu, aby włączyć lub wyłączyć aparat, albo wybrać inny aparat.
 6. Kliknij ikonę startu (czerwone kółko), aby rozpocząć nagrywanie.
 7. Kliknij ikonę pauzy (dwie pionowe linie) lub ikonę zatrzymania (biały kwadrat w czerwonym okręgu), aby zatrzymać nagrywanie.

Nagranie zostanie automatycznie zapisane na Twoim koncie Dropbox.

highlight icon

Uwaga: nagrania ekranu wykonane za pośrednictwem dropbox.com zostaną zapisane w folderze, z którego zostały zainicjowane. Jeśli jednak nagrywasz w folderze zespołu lub folderze udostępnionym, nagranie zostanie zapisane w folderze zespołu/udostępnionym Capture.

Aby nagrywać zawartość ekranu:

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox Capture.
 2. Wybierz to, jak chcesz nagrywać:
  • Kliknij Nagrywanie ekranu + aparat, aby nagrać ekran i obraz z aparatu. Możesz także nagrać dźwięk z mikrofonu.
  • Kliknij Nagrywanie ekranu, aby nagrać tylko ekran i dźwięk z mikrofonu.
  • Kliknij GIF, aby nagrać zawartość ekranu jako plik GIF.
 3. Wybierz część ekranu, którą chcesz przechwycić:
  • Kliknij raz, aby nagrać cały ekran.
  • Kliknij i przeciągnij, aby nagrać wybrany obszar ekranu.
  • Naciśnij spację, aby nagrać określone okno.
 4. Kliknij ikonę mikrofonu, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.
 5. (Tylko Nagrywanie ekranu + aparat) Kliknij ikonę błysku na podglądzie aparatu, aby opcjonalnie rozmyć tło.
 6. Kliknij ikonę startu (czerwone kółko), aby rozpocząć nagrywanie.
 7. Kliknij ikonę pauzy (dwie pionowe linie) lub ikonę zatrzymania (biały kwadrat w czerwonym okręgu), aby zatrzymać nagrywanie.

Aby nagrywać tylko obraz z aparatu:

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox Capture.
 2. Kliknij Pokaż więcej, a następnie Aparat.
 3. Kliknij ikonę mikrofonu, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.
 4. Kliknij ikonę błysku na podglądzie aparatu, aby opcjonalnie rozmyć tło.
 5. Kliknij ikonę startu (czerwone kółko), aby rozpocząć nagrywanie.
 6. Kliknij ikonę pauzy (dwie pionowe linie) lub ikonę zatrzymania (biały kwadrat w czerwonym okręgu), aby zatrzymać nagrywanie.
   

Aby nagrywać tylko dźwięk z mikrofonu:

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox Capture.
 2. Kliknij Nagrywanie dźwięku.
 3. Kliknij ikonę startu (czerwone kółko), aby rozpocząć nagrywanie.
 4. Kliknij ikonę zatrzymania (biały kwadrat w czerwonym okręgu), aby zatrzymać nagrywanie.

W trakcie nagrywania aparatu lub ekranu:

 • Kliknij ikonę Rysuj na panelu bocznym, aby rysować na nagraniu.
 • Kliknij ikonę Wstrzymaj na panelu bocznym, aby wstrzymać/wznowić nagrywanie.
 • Kliknij ikonę Ponów na panelu bocznym, aby zatrzymać nagrywanie i zacząć od nowa.
 • Kliknij ikonę Anuluj na panelu bocznym, aby zatrzymać i anulować nagrywanie.

Łącze do nagrań zostanie skopiowane do schowka, a kopia nagrania zapisana w folderze „Capture” na Twoim koncie Dropbox.

 

Jak korzystać z zewnętrznego mikrofonu lub kamery

Aby użyć zewnętrznego mikrofonu lub kamery podczas nagrywania:

 1. Podłącz urządzenie.
 2. Otwórz aplikację komputerową Dropbox Capture.
 3. Kliknij „ (pionowy wielokropek) w prawym górnym rogu.
 4.  Kliknij Preferencje.
 5. Wybierz urządzenie, którego chcesz używać, z menu rozwijanego obok pozycji Aparat i Mikrofon.
   

Jak zrobić zrzut ekranu

Możesz używać Dropbox Capture do robienia zrzutów ekranu, a następnie adiustować je i udostępniać. 

Dowiedz się, jak robić i edytować zrzuty ekranu za pomocą Dropbox Capture.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności