Jak korzystać z Dropbox Capture

Za pomocą Dropbox Capture możesz nagrywać zawartość ekranu, obraz z aparatu i dźwięk z mikrofonu, aby tworzyć wiadomości wideo, nagrania audio, zrzuty ekranu i pliki GIF do udostępniania innym.

Dostępny czas nagrywania zależy od posiadanej taryfy:

 • Klienci korzystający z taryf Dropbox Basic, Plus i Family mogą nagrywać łącznie do dwóch godzin, bez limitu poszczególnych nagrań.
 • Klienci korzystający z taryf Dropbox Professional, Standard, Advanced i Enterprise mają nieograniczony czas nagrywania do osiągnięcia limitu miejsca.

Pozostały czas nagrywania pojawi się u góry aplikacji komputerowej Dropbox Capture na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac). Pojawi się on po nagraniu pierwszego filmu. Usunięcie filmów spowoduje usunięcie ich długości z czasu nagrywania. Dodatkowy czas można uzyskać, polecając Dropbox Capture.

Uwaga: użytkownicy komputerów Mac będą musieli przyznać Dropbox Capture dostęp do nagrywania ekranu, aparatu i mikrofonu w Preferencjach systemowych.

Jak nagrywać za pomocą Dropbox Capture

Aby nagrywać zawartość ekranu:

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox Capture.
  • Kliknij Nagrywanie ekranu + aparat, aby nagrać ekran i obraz z aparatu. Możesz także nagrać dźwięk z mikrofonu.
  • Kliknij Nagrywanie ekranu, aby nagrać tylko ekran i dźwięk z mikrofonu.
  • Kliknij GIF, aby nagrać zawartość ekranu jako plik GIF.
 2. Wybierz część ekranu, którą chcesz przechwycić.
 • Kliknij raz, aby nagrać lub zrobić zrzut ekranu całego ekranu.
 • Kliknij i przeciągnij, aby nagrać lub zrobić zrzut ekranu wybranego obszaru ekranu.
 • Naciśnij spację, aby nagrać określone okno.

Uwaga: aby wyciszyć mikrofon, kliknij ikonę mikrofonu na panelu bocznym.

Możesz też nagrać zawartość ekranu za pośrednictwem dropbox.com.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Najedź na Nagrywanie.
  • Przy pierwszym użyciu otrzymasz prośbę o przyznanie Dropbox Capture uprawnień do wykorzystania aparatu i mikrofonu.
 4. Wybierz Nagrywanie ekranu lub Nagrywanie ekranu + aparat.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami przeglądarki i wybierz Cały ekranOkno lub Karta.
 6. Kliknij Udostępnij.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi powyżej.
 
Uwaga: nagrania ekranu wykonane za pośrednictwem dropbox.com zostaną zapisane w folderze, z którego zostały zainicjowane. Jeśli jednak nagrywasz w folderze zespołu lub folderze udostępnionym, nagranie zostanie zapisane w folderze zespołu/udostępnionym Capture.

Dowiedz się, jak włączyć/wyłączyć napisy dla filmów tworzonych za pomocą Dropbox Capture.

Aby nagrywać obraz z aparatu:

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox Capture.
 2. Kliknij Aparat.
 3. Kliknij ikonę czerwonego kółka w panelu po lewej stronie, aby rozpocząć nagrywanie. Kliknij ją ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Aby nagrywać dźwięk z mikrofonu:

 1. Otwórz aplikację komputerową Dropbox Capture.
 2. Kliknij Nagrywanie dźwięku.
 3. Kliknij ikonę czerwonego kółka w panelu po lewej stronie, aby rozpocząć nagrywanie. Kliknij ją ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Podczas nagrywania dostępne są następujące opcje:

 • Kliknij ikonę Rysuj na panelu bocznym podczas nagrywania, aby rysować na nagraniu.
 • Kliknij ikonę Wstrzymaj na panelu bocznym podczas nagrywania, aby wstrzymać/wznowić nagrywanie.
 • Kliknij ikonę Ponów na panelu bocznym podczas nagrywania, aby zatrzymać nagrywanie i zacząć od nowa.
 • Kliknij ikonę Anuluj na panelu bocznym podczas nagrywania, aby zatrzymać i anulować nagrywanie.

Łącze do nagrań zostanie skopiowane do schowka, a kopia nagrania zapisana w folderze „Capture” na Twoim koncie Dropbox.

Jak korzystać z zewnętrznego mikrofonu lub kamery

Aby użyć zewnętrznego mikrofonu lub kamery podczas nagrywania:

 1. Podłącz urządzenie.
 2. Otwórz aplikację komputerową Dropbox Capture.
 3. Kliknij „ (pionowy wielokropek) w prawym górnym rogu.
 4.  Kliknij Preferencje.
 5. Wybierz urządzenie, którego chcesz używać, z menu rozwijanego obok pozycji Aparat i Mikrofon.

Jak zrobić zrzut ekranu

Możesz używać Dropbox Capture do robienia zrzutów ekranu, a następnie adiustować je i udostępniać. 

Dowiedz się, jak robić i edytować zrzuty ekranu za pomocą Dropbox Capture. 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.