Skanowanie dokumentów za pomocą aplikacji mobilnej Dropbox

Zaktualizowano Sep 25, 2023
Możesz użyć funkcji skanowania dokumentów w aplikacji mobilnej Dropbox, aby skanować dokumenty bezpośrednio do konta Dropbox lub konwertować istniejące pliki na skany.
highlight icon

Uwaga: aplikacja Dropbox Scan została usunięta ze sklepu iOS App Store. Jeśli masz ją obecnie zainstalowaną na urządzeniu mobilnym z systemem iOS, możesz nadal z niej korzystać, ale nie będzie ona już obsługiwana.

Aby zeskanować dokumenty na urządzeniu mobilnym, skorzystaj z funkcji skanowania dokumentów w aplikacji mobilnej Dropbox.

Jak zeskanować nowy plik na konto Dropbox

Aby zeskanować nowy plik do konta Dropbox:

 1. Otwórz aplikację Dropbox na urządzeniu mobilnym.
 2. Stuknij ikonę „+” (plus).
 3. Kliknij Skanuj dokument.
 4. Zrób zdjęcie treści, którą chcesz zeskanować.
 5. W razie potrzeby edytuj dokument lub skanuj dodatkowe strony.
 6. Kliknij Dalej.
 7. W razie potrzeby zmień ustawienia zapisu.
 8. Stuknij Zapisz.
 1. Otwórz aplikację Dropbox na urządzeniu mobilnym.
 2. Stuknij ikonę + (plus).
 3. Kliknij Skanuj dokument.
 4. Albo zrób zdjęcie treści, którą chcesz skanować, albo wybierz zdjęcie istniejące na Twoim urządzeniu mobilnym.
  • Aby powtórzyć skanowanie, stuknij Ponów
 5. W razie potrzeby edytuj dokument lub skanuj dodatkowe strony.
  • Obraz można przyciąć, obrócić lub dodać do niego filtr, a także dodać lub usunąć zeskanowane strony i zmienić ich kolejność.
 6. Kliknij Dalej.
 7. W razie potrzeby zmień ustawienia zapisu.
 8. Stuknij Zapisz.

Obejrzyj ten film, aby zapoznać się z omówieniem obsługi skanera dokumentów.

highlight icon

Uwaga: do konwersji do skanu obraz musi mieć format .jpg, .jpeg, lub .png.

Aby skonwertować obraz na koncie Dropbox do skanu:

 1. Otwórz aplikację Dropbox na urządzeniu mobilnym.
 2. Kliknij ikonę „...” (wielokropek) obok nazwy pliku, który ma być skonwertowany do skanu.
 3. Kliknij Zapisz jako skan.
 4. W razie potrzeby zmodyfikuj dokument lub zeskanuj dodatkowe strony.
 5. Stuknij Dalej.
 6. W razie potrzeby zmień ustawienia zapisu.
 7. Stuknij Zapisz.
highlight icon

Uwaga: skan pojedynczej strony można zapisać jako plik .pdf. lub .png. Skany wielostronicowe muszą być zapisane w formacie .pdf.

Jak edytować, układać, dodawać i usuwać strony w skanie

Po utworzeniu skanu można wprowadzić do niego zmiany na ekranie Edycja. W widoku Edycja można wprowadzić następujące zmiany:

 • Aby dodać dodatkowe strony do skanu, stuknij Dodaj stronę
  • Uwaga: skany wielostronicowe można zapisywać wyłącznie w postaci pliku .pdf .
 • Aby edytować skan lub dodać filtr, stuknij ikonę z trzema suwakami u dołu ekranu.
  • Skan można przycinać, obracać i dodawać do niego filtr czarno-biały lub białej tablicy.
 • Aby zmienić kolejność stron skanu, stuknij Rozmieść (obok Edycja) i naciśnij dłużej stronę, aby ją przeciągnąć i zmienić jej położenie.
 • Aby usunąć strony skanu, stuknij stronę, którą chcesz usunąć, stuknij Usuń,  a następnie Usuń ponownie. 

Wskazówki pozwalające uzyskać lepsze skany

Jeśli zdecydujesz się zrobić zdjęcie, skieruj aparat na obiekt, który chcesz zeskanować. Skanowany obszar będzie oznaczony obramowaniem. Upewnij się, że:

 • dokument nie jest pognieciony;
 • na fotografowanym obiekcie nie ma odblasków;
 • trzymasz urządzenie bezpośrednio nad fotografowanym obiektem;
 • w obramowaniu znajduje się tylko to, co chcesz zeskanować.

Dla klientów korzystających z Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise

Użytkownicy taryf Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise mogą przeszukiwać zawartość zeskanowanych dokumentów na koncie Dropbox (poniżej podane są obsługiwane typy plików). Użytkownicy taryf Standard, Advanced i Enterprise w Dropbox, którzy połączyli konta służbowe i osobiste, mają dostęp do wyszukiwania pełnotekstowego również na koncie osobistym.

Obsługiwane są następujące typy zawartości:

 • dokumenty w języku angielskim
 • dokumenty pisane maszynowo

Nie są obsługiwane następujące typy zawartości:

 • skany utworzone przez skaner dokumentów innej firmy
 • dokumenty w języku innym niż angielski
 • dokumenty pisane odręcznie
 • typy plików inne niż .pdf
 • dokumenty z nadmiernie stylizowanym tekstem
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.