Skanowanie dokumentów za pomocą aplikacji mobilnej Dropbox

Możesz użyć funkcji skanowania dokumentów w aplikacji mobilnej Dropbox, aby skanować dokumenty bezpośrednio do konta Dropbox lub konwertować istniejące pliki na skany.

Uwaga: aplikacja Dropbox Scan została usunięta ze sklepu iOS App Store.  Jeśli masz ją obecnie zainstalowaną na urządzeniu mobilnym z systemem iOS, możesz nadal z niej korzystać, ale nie będzie ona już obsługiwana. Aby zeskanować dokumenty na urządzeniu mobilnym, skorzystaj z funkcji skanowania dokumentów w aplikacji mobilnej Dropbox.

Skanowanie nowego pliku do konta Dropbox

Aby zeskanować nowy plik do konta Dropbox:

 1. Otwórz aplikację Dropbox na urządzeniu mobilnym.
 2. Stuknij ikonę  + (plus).
 3. Stuknij Skanuj dokument.
 4. Albo zrób zdjęcie treści, którą chcesz skanować, albo wybierz zdjęcie istniejące na Twoim urządzeniu mobilnym.
 5. W razie potrzeby zmodyfikuj dokument lub zeskanuj dodatkowe strony.
 6. Stuknij Dalej.
 7. W razie potrzeby zmień ustawienia zapisu.
 8. Stuknij Zapisz.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Dowiedz się wszystkiego o skanerze dokumentów.

Konwertowanie obrazu przechowywanego na koncie Dropbox na skan

Aby skonwertować obraz na koncie Dropbox do skanu:

 1. Otwórz aplikację Dropbox na urządzeniu mobilnym.
 2. Kliknij ikonę „...” (wielokropek) obok nazwy pliku, który ma być skonwertowany do skanu.
 3. Kliknij Zapisz jako skan.
 4. W razie potrzeby edytuj dokument lub skanuj dodatkowe strony.
 5. Kliknij Dalej.
 6. W razie potrzeby zmień ustawienia zapisu.
 7. Stuknij Zapisz.

Uwaga: do konwersji do skanu obraz musi mieć format .jpg, .jpeg, lub .png.

Edycja, ustawienie lub dodanie stron do skanu

Po utworzeniu skanu kolejny ekran to widok Edycja. Z widoku Edycja możesz:

 • Dodać kolejne strony do skanu. Aby to zrobić, kliknij ikonę dodawania stron (dwie strony ze znakiem plusa). Skany wielostronicowe można zapisywać wyłącznie w postaci pliku .pdf .
 • Edytuj skan lub dodaj filtr. Aby to zrobić, kliknij ikonę z trzema suwakami u dołu ekranu.
 • Zmień kolejność stron skanu. Kliknij Rozmieść (obok Edycja) i naciśnij dłużej stronę, aby ją przeciągnąć i zmienić jej położenie.

Wskazówki pozwalające uzyskać lepsze skany

Jeśli zdecydujesz się zrobić zdjęcie, skieruj aparat na obiekt, który chcesz zeskanować. Skanowany obszar będzie oznaczony obramowaniem. Upewnij się, że:

 • dokument nie jest pognieciony;
 • na fotografowanym obiekcie nie ma odblasków;
 • trzymasz urządzenie bezpośrednio nad fotografowanym obiektem;
 • w obramowaniu znajduje się tylko to, co chcesz zeskanować.

Dla klientów korzystających z Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise

Użytkownicy taryf Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise mogą przeszukiwać zawartość zeskanowanych dokumentów na koncie Dropbox (poniżej podane są obsługiwane typy plików). Użytkownicy taryf Standard, Advanced i Enterprise w Dropbox, którzy połączyli konta służbowe i osobiste, mają dostęp do wyszukiwania pełnotekstowego również na koncie osobistym.

Obsługiwane są następujące typy zawartości:

 • dokumenty w języku angielskim
 • dokumenty pisane maszynowo

Nie są obsługiwane następujące typy zawartości:

 • skany utworzone przez skaner dokumentów innej firmy
 • dokumenty w języku innym niż angielski
 • dokumenty pisane odręcznie
 • typy plików inne niż .pdf
 • dokumenty z nadmiernie stylizowanym tekstem
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.