Skanna dokument med Dropbox mobilapp

Du kan använda funktionen för dokumentskanning i Dropbox mobilapp för att skanna filer direkt till ditt Dropbox-konto eller konvertera befintliga filer till skanningar.

Obs! Dropbox Scan-appen har tagits bort från iOS App Store.  Om du har appen installerad på din iOS-mobilenhet kan du fortsätta använda den, men den stöds inte längre. Skanna dokument på en mobil enhet genom att använda funktionen för dokumentskanning i Dropbox-mobilappen.

Skanna en ny fil till ditt Dropbox-konto

Så här skannar du en ny fil till ditt Dropbox-konto:

 1. Öppna Dropbox-appen på din mobila enhet.
 2. Tryck på + (plus)-ikonen.
 3. Tryck på Skanna dokument.
 4. Ta antingen en bild av det material du vill skanna eller välj en befintlig bild på din mobila enhet.
 5. Om du vill kan du göra ändringar eller skanna fler sidor.
 6. Tryck på Nästa.
 7. Gör eventuella ändringar i sparinställningarna.
 8. Tryck på Spara.

Använder du inte Dropbox än? Läs allt om dokumentskannern.

Konvertera en bild i Dropbox-kontot till en skannad fil

Så här konverterar du en bild i Dropbox-kontot till en skannad fil:

 1. Öppna Dropbox-appen på din mobila enhet.
 2. Tryck på ikonen med tre punkter (...) intill namnet på filen du vill konvertera till en skanning.
 3. Tryck på Spara som skannad fil.
 4. Om du vill kan du göra ändringar eller skanna fler sidor.
 5. Tryck på Nästa.
 6. Gör eventuella ändringar i sparinställningarna.
 7. Tryck på Spara.

Obs! Bilden måste vara av typen .jpg, .jpeg eller .png för att kunna konverteras till en skannad fil.

Redigera, ordna och lägga till ytterligare sidor i en skannad fil

När skanningen har gjorts visar nästa skärm vyn Redigera. Från Redigera kan du göra följande:

 • Lägga till ytterligare sidor i din skanning. Du gör detta genom att trycka på ikonen för fler sidor (två sidor med ett plustecken). Flersidiga skanningar går att spara endast som pdf-filer.
 • Redigera din skannade fil eller lägg till ett filter. För att göra detta trycker du på ikonen med tre reglage längst ner på skärmen.
 • Ordna om sidorna i din inskanning. Tryck på Ordna (intill Redigera) och tryck länge på en sida för att dra och byta plats på den.

Tips för bättre skanningar

Om du väljer att ta en bild pekar du kameran mot det föremål du vill skanna. En linje visar området du skannar. Kontrollera att

 • dokumentet inte är skrynkligt
 • motivet inte glänser
 • du håller enheten direkt ovanför motivet
 • du tar med endast det du vill skanna

För kunder som använder Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced och Enterprise

Kunder med Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced eller Enterprise kan söka i innehållet i skannade dokument i sitt Dropbox-konto (se nedan vilka filtyper som stöds). Kunder med Dropbox Standard, Advanced och Enterprise som har kopplat sina jobbrelaterade och personliga konton har även tillgång till fulltextsökning i det personliga kontot.

Följande innehållstyper stöds:

 • Dokument skrivna på engelska
 • maskinskrivna dokument

Följande innehållstyper stöds inte:

 • inskanning skapad av en dokumentskanner från tredje part
 • dokument skrivna på annat språk än engelska
 • handskrivna dokument
 • andra filtyper än .pdf
 • dokument med mycket stiliserad text
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!