Imbas dokumen menggunakan aplikasi mudah alih Dropbox

Anda boleh menggunakan ciri pengimbasan dokumen di dalam aplikasi mudah alih Dropbox untuk mengimbas dokumen secara terus ke akaun Dropbox anda atau menukar fail sedia ada kepada imbasan.

Perhatian: Apl Dropbox Scan telah dibuang daripada App Store iOS. Jika apl tersebut dipasang pada peranti mudah alih iOS anda, anda boleh terus menggunakannya, tetapi apl tidak lagi akan disokong. Untuk mengimbas dokumen pada peranti mudah alih, gunakan ciri pengimbasan dokumen dalam apl mudah alih Dropbox.

Cara mengimbas fail baharu ke akaun Dropbox anda

Untuk mengimbas fail baru ke akaun Dropbox anda:

Pada Android

 1. Buka aplikasi Dropbox pada peranti mudah alih anda.
 2. Tekan ikon "+" (tambah).
 3. Tekan Imbas Dokumen.
 4. Sama ada ambil gambar kandungan yang ingin diimbas, atau pilih imej sedia ada pada peranti mudah alih anda.
  • Untuk membuat semula imbasan, tekan Ambil Semula
 5. Jika mahu, buat suntingan atau imbas halaman tambahan.
  • Anda boleh memangkas, memutar, atau menambah penapis pada imej, serta menambah, menghapuskan, atau menyusun semula susunan halaman yang diimbas.
 6. Tekan Seterusnya.
 7. Jika mahu, lakukan pengubahsuaian kepada tetapan yang disimpan.
 8. Tekan Simpan.

Belum menggunakan Dropbox lagi? Belajar semua mengenai pengimbasan dokumen.

Cara menukar imej dalam akaun Dropbox anda menjadi imbasan

Perhatian: Imej mestilah .jpg, .jpeg, atau .png untuk menukar menjadi imbasan.

Untuk menukar imej di dalam akaun Dropbox anda kepada imbasan:

 1. Buka aplikasi Dropbox pada peranti mudah alih anda.
 2. Tekan "" (elipsis) di sebelah nama fail yang ingin ditukar kepada imbasan.
 3. Tekan Simpan sebagai Imbasan.
 4. Jika mahu,  buat suntingan atau imbas lagi halaman.
 5. Tekan Seterusnya.
 6. Jika mahu, lakukan pengubahsuaian kepada tetapan yang disimpan.
 7. Tekan Simpan.

Perhatian:  Anda boleh menyimpan imbasan satu halaman sebagai .pdf atau .png. Imbasan beberapa halaman mestilah disimpan sebagai .pdf.

Cara menyunting, menyusun, menambah dan menghapuskan halaman dalam imbasan

Selepas imbasan anda dibuat, anda akan mempunyai pilihan untuk membuat pelarasan pada imbasan daripada skrin Sunting. Dalam paparan  Sunting, anda boleh membuat pelarasan berikut:

 • Untuk menambah halaman tambahan pada imbasan anda, tekan Tambah Halaman
  • Perhatian: Imbasan beberapa halaman hanya boleh disimpan sebagai fail .pdf.
 • Untuk menyunting imbasan anda atau menambah penapis, tekan ikon dengan tiga gelangsar di bahagian bawah skrin.
  • Anda boleh memangkas, memutar dan menambah sama ada penapis hitam & putih atau papan putih pada imbasan anda.
 • Untuk menyusun semula halaman imbasan anda, tekan Susun (di sebelah Sunting) dan tekan lama halaman untuk menyeret dan menyusun semula.
 • Untuk menghapuskan halaman imbasan anda, tekan halaman yang anda ingin buang, tekan Hapus,  dan kemudian Hapus sekali lagi. 

Tip untuk imbasan yang lebih baik

Jika anda memilih untuk mengambil gambar, halakan kamera anda pada objek yang ingin diimbas. Sempadan akan menggariskan bentuk yang anda imbas. Pastikan:

 • dokumen anda tidak komot
 • tiada silau pada gambar yang anda ambil
 • anda memegang peranti anda betul-betul di atas objek yang anda tangkap
 • untuk menangkap hanya apa yang ingin diimbas

Untuk pelanggan Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced dan Enterprise

Pelanggan Plus, Family, Professional, Standard, Advanced dan Enterprise boleh mencari kandungan dokumen yang diimbas dalam akaun Dropbox mereka (lihat jenis fail yang disokong di bawah). Pelanggan Dropbox Standard, Advanced dan Enterprise yang memautkan akaun kerja dan peribadi mereka juga mempunyai akses kepada carian teks penuh untuk akaun peribadi mereka.

Jenis kandungan yang berikut disokong:

 • dokumen yang ditulis dalam bahasa Inggeris
 • dokumen yang ditaip

Jenis kandungan yang berikut tidak disokong:

 • imbasan yang dicipta oleh pengimbas dokumen pihak ketiga
 • dokumen yang ditulis dalam bahasa selain daripada bahasa Inggeris
 • dokumen yang ditulis tangan
 • jenis fail selain daripada .pdf
 • dokumen dengan gaya teks yang rumit
Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan