Scan dokumenter ved hjælp af Dropbox-mobilappen

Opdateret Sep 25, 2023
Du kan bruge dokumentscanningsfunktionen i Dropbox-mobilappen til at scanne filer direkte til din Dropbox-konto. Du kan også konvertere eksisterende filer til scanninger.
highlight icon

Bemærk! Dropbox Scan-appen er blevet fjernet fra iOS App Store. Hvis du har appen installeret på din iOS-mobilenhed, kan du fortsat bruge den, men den understøttes ikke længere.

Hvis du vil scanne dokumenter på en mobilenhed, kan du bruge scanningsfunktionen i Dropbox-mobilappen.

Sådan scanner du en ny fil til din Dropbox-konto

Sådan scanner du en ny fil til din Dropbox-konto:

 1. Åbn Dropbox-appen på din mobilenhed.
 2. Tryk på ikonet + (plus).
 3. Tryk på Scan dokument.
 4. Tag et billede af det indhold, du vil scanne
 5. Hvis du vil, kan du redigere eller scanne flere sider.
 6. Tryk på Næste.
 7. Foretag eventuelle justeringer af lagringsindstillingerne.
 8. Tryk på Gem.
 1. Åbn Dropbox-appen på din mobilenhed.
 2. Tryk på ikonet + (plus).
 3. Tryk på Scan dokument.
 4. Tag enten et billede af det indhold, du vil scanne, eller vælg et eksisterende billede på din mobilenhed.
  • Hvis du vil gentage en scanning, skal du trykke på Gentag
 5. Hvis du vil, kan du redigere eller scanne flere sider.
  • Du kan beskære, rotere eller tilføje et filter til billedet, samt tilføje, slette eller omarrangere rækkefølgen af scannede sider.
 6. Tryk på Næste.
 7. Foretag eventuelle justeringer af lagringsindstillingerne.
 8. Tryk på Gem.

I denne video kan du få et overblik over, hvordan man bruger dokumentscanneren.

Bruger du ikke Dropbox endnu? Læs alt om dokumentscanneren.

Sådan konverterer du et billede i din Dropbox-konto til en scanning

highlight icon

Bemærk! Billedet skal være i formatet .jpg, .jpeg eller .png for at kunne konverteres til en scanning.

Sådan konverterer du et billede i din Dropbox-konto til en scanning:

 1. Åbn Dropbox-appen på din mobilenhed.
 2. Tryk på "..." (de tre prikker) ud for navnet på den fil, du vil konvertere til en scanning.
 3. Tryk på Gem som scanning.
 4. Hvis du vil, kan du redigere eller scanne flere sider.
 5. Tryk på Næste.
 6. Foretag eventuelle justeringer af lagringsindstillingerne.
 7. Tryk på Gem.
highlight icon

Bemærk! Du kan gemme en scanning af en enkelt side som en .pdf-fil eller .png-fil. Scanninger med flere sider skal gemmes som en .pdf.

Sådan redigerer, arrangerer, tilføjer og sletter du sider i en scanning

Efter din scanning er gennemført, vil du have mulighed for at foretage justeringer af scanningen på skærmen Rediger . I visningen Rediger kan du foretage følgende justeringer:

 • Hvis du vil føje flere sider til din scanning, skal du trykke på Tilføj side
  • Bemærk! Scanninger med flere sider kan kun gemmes som .pdf- filer.
 • Hvis du vil redigere din scanning eller tilføje et filter, skal du trykke på ikonet med de tre skydere nederst på skærmen.
  • Du kan beskære, rotere og føje enten et sort-hvidt- eller whiteboard-filter til din scanning.
 • Hvis du vil ændre rækkefølgen af siderne i scanningen, skal du trykke på Arranger (ud for Rediger) og holde fingeren på en side, for at trække den til en ny placering.
 • Hvis du vil slette sider i din scanning, skal du trykke på den side, du vil fjerne, trykke på Slet, og derefter Slet igen. 

Tip til bedre scanning

Hvis du vælger at tage et billede, skal du rette kameraet mod det objekt, du vil scanne. Der vises en ramme om den figur, der bliver scannet. Tjek følgende:

 • Dokumentet må ikke være krøllet
 • Der må ikke være genskin fra det objekt, du fotograferer
 • Du skal holde enheden direkte over det, du fotograferer
 • Medtag kun det, du vil scanne

For brugere med Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced og Enterprise

Brugere af Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced og Enterprise kan søge efter indholdet i scannede dokumenter på deres Dropbox-konto (se understøttede filtyper nedenfor). Brugere af Dropbox Standard, Advanced og Enterprise, som har forbundet en arbejdskonto og en privat konto har også adgang til fuldtekstsøgning i deres private konto.

Følgende indholdstyper understøttes:

 • dokumenter, der er skrevet på engelsk
 • maskinskrevne dokumenter

Følgende indholdstyper understøttes ikke:

 • scanninger, der er oprettet på en dokumentscanner fra en tredjepart
 • dokumenter, der er skrevet på et andet sprog end engelsk
 • håndskrevne dokumenter
 • andre filtyper end .pdf
 • dokumenter med meget stiliseret tekst
Hjalp denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!

Andre måder, du kan få hjælp på