Skanne dokumenter med Dropbox-mobilappen

Oppdatert Sep 26, 2023
Du kan bruke dokumentskanningsfunksjonen i Dropbox-mobilappen til å skanne filer direkte til Dropbox-kontoen eller konvertere eksisterende filer til skanninger.
highlight icon

Obs! Dropbox Scan-appen er fjernet fra iOS App Store. Hvis den er installert på iOS-mobilenheten din, kan du fortsette å bruke den, men den støttes ikke lenger.

For å skanne dokumenter på en mobilenhet bruker du dokumentskanningsfunksjonen i Dropbox-mobilappen.

Slik skanner du en ny fil til Dropbox-kontoen din

Gjør følgende for å skanne en ny fil til Dropbox-kontoen:

 1. Åpne Dropbox-appen på den mobile enheten din.
 2. Trykk på + (pluss).
 3. Trykk på Skann dokument.
 4. Ta et bilde av innholdet du vil skanne.
 5. Om ønskelig, kan du gjøre redigeringer eller skanne flere sider.
 6. Trykk på Neste.
 7. Om ønskelig, kan du gjøre justeringer i lagringsinnstillingene.
 8. Trykk på Lagre.
 1. Åpne Dropbox-appen på den mobile enheten din.
 2. Trykk på + (pluss).
 3. Trykk på Skann dokument.
 4. Du kan enten ta et bilde av innholdet du vil skanne eller velge et eksisterende bilde på den mobile enheten din.
  • For å gjøre om en skanning trykker du på Ta på nytt
 5. Om ønskelig, kan du gjøre redigeringer eller skanne flere sider.
  • Du kan beskjære, rotere eller legge til et filter i bildet, samt legge til, slette eller omorganisere rekkefølgen på skannede sider.
 6. Trykk på Neste.
 7. Om ønskelig, kan du gjøre justeringer i lagringsinnstillingene.
 8. Trykk på Lagre.

Se denne videoen for en rask innføring i hvordan du bruker dokumentskanneren.

Har du ikke begynt å bruke Dropbox ennå? Finn ut alt om dokumentskanneren.

Slik konverterer du et bilde i Dropbox-kontoen din til en skanning

highlight icon

Obs! Bildet må være en .jpg-, .jpeg, eller .png-fil for å konvertere til en skanning.

Slik konverterer du et bilde i Dropbox-kontoen til en skanning:

 1. Åpne Dropbox-appen på den mobile enheten din.
 2. Trykk på (ellipse) ved siden av navnet på filen du vil konvertere til en skanning.
 3. Trykk på Lagre som skanning.
 4. Om ønskelig, kan du gjøre redigeringer eller skanne flere sider.
 5. Trykk på Neste.
 6. Om ønskelig, kan du gjøre justeringer i lagringsinnstillingene.
 7. Trykk på Lagre.
highlight icon

Obs!: Du kan lagre en skanning med én side som en .pdf eller .png. Skanninger med flere sider må lagres som en .pdf.

Slik redigerer, arrangerer, legger du til og sletter sider i en skanning

Etter at skanningen er opprettet, har du muligheten til å gjøre justeringer av skanningen fra Rediger-skjermen. I Rediger-visningen kan du gjøre følgende justeringer:

 • For å legge til flere sider i skanningen trykker du på Legg til side
  • Obs! Skanninger med flere sider kan bare lagres som .pdf-filer.
 • For å redigere skanningen eller legge til et filter trykker du på ikonet med de tre glidebryterne nederst på skjermen.
  • Du kan beskjære, rotere og legge til enten et svart-hvitt- eller tavlefilter til skanningen.
 • For å omorganisere sidene i skanningen trykker du på Organiser (ved siden av Rediger) og trykkr lenge på en side for å dra og omorganisere den.
 • For å slette sider av skanningen trykker du på siden du vil fjerne, trykker på Slett og deretter på Slett igjen. 

Tips for å få en bedre skanning

Hvis du velger å ta et bilde, peker du kameraet mot objektet du vil skanne. En ramme viser det du skanner. Sørg for at:

 • dokumentet ikke er krøllete
 • det ikke er noe gjenskinn på det du fotograferer
 • du holder enheten direkte over det du fotograferer
 • du bare tar med det du vil skanne

For Dropbox Plus-, Family-, Professional-, Standard-, Advanced- og Enterprise-kunder

Dropbox Plus-, Family-, Professional-, Standard-, Advanced- og Enterprise-kunder kan søke i innholdet i skannede dokumenter i Dropbox-kontoen deres (se støttede filtyper nedenfor). Dropbox Standard-, Advanced- og Enterprise-kunder som har knyttet sammen jobbkontoen og en personlig konto, har også tilgang til fulltekstsøk for sin personlige konto.

De følgende innholdstypene støttes:

 • dokumenter skrevet på engelsk
 • maskinskrevne dokumenter

De følgende innholdstypene støttes ikke:

 • skanninger som er opprettet av en tredjeparts dokumentskanner
 • dokumenter skrevet på et annet språk enn engelsk
 • håndskrevne dokumenter
 • andre filtyper enn .pdf
 • dokumenter med svært stilisert tekst
Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!