Skanne dokumenter med Dropbox-mobilappen

Du kan bruke dokumentskanningsfunksjonen i Dropbox-mobilappen til å skanne filer direkte til Dropbox-kontoen eller konvertere eksisterende filer til skanninger.

Merk: Dropbox Scan-appen er fjernet fra iOS App Store.  Hvis du for øyeblikket har den installert på iOS-mobilenheten din, kan du fortsette å bruke den, men den støttes ikke lenger. For å skanne dokumenter på en mobilenhet bruker du dokumentskanningsfunksjonen i Dropbox-mobilappen.

Skanne en ny fil til Dropbox-kontoen

Slik skanner du en ny fil til Dropbox-kontoen:

 1. Åpne Dropbox-appen på den mobile enheten din.
 2. Trykk på + (pluss)-ikonet.
 3. Trykk på Skann dokument.
 4. Du kan enten ta et bilde av innholdet du vil skanne eller velge et eksisterende bilde på den mobile enheten din.
 5. Om ønskelig, kan du gjøre redigeringer eller skanne flere sider.
 6. Trykk på Neste.
 7. Om ønskelig, kan du gjøre justeringer i lagringsinnstillingene.
 8. Trykk på Lagre.

Har du ikke begynt å bruke Dropbox ennå? Finn ut alt om dokumentskanneren.

Konvertere et bilde i Dropbox-kontoen til en skanning

Slik konverterer du et bilde i Dropbox-kontoen til en skanning:

 1. Åpne Dropbox-appen på den mobile enheten din.
 2. Trykk på (ellipse) ved siden av navnet på filen du vil konvertere til en skanning.
 3. Trykk på Lagre som skanning.
 4. Om ønskelig kan du redigere eller skanne flere sider.
 5. Trykk på Neste.
 6. Om ønskelig, kan du gjøre justeringer i lagringsinnstillingene.
 7. Trykk på Lagre.

Obs! Bildet må være en .jpg-, .jpeg-, eller .png-fil for å konvertere til en skanning.

Redigere, organisere og legge til flere sider i en skanning

Når skanningen er opprettet, ligger neste skjermbilde Rediger-visningen. Fra Rediger-visningen kan du gjøre følgende:

 • Legge til flere sider i skanningen. Dette gjør du ved å trykke på Tilføy sider-ikonet (to sider med et pluss-tegn). Flersidige skanninger kan bare lagres som en .pdf-fil.
 • Redigere skanningen eller legge til et filter. Dette gjør du ved å trykke på ikonet med de tre glidebryterne nederst på skjermen.
 • Omorganisere sidene i skanningen. Trykk på Organiser (ved siden av Rediger), og trykk lenge på en side for å dra og sortere den på nytt.

Tips for å få en bedre skanning

Hvis du velger å ta et bilde, peker du kameraet mot objektet du vil skanne. En ramme viser det du skanner. Sørg for at:

 • dokumentet ikke er krøllete
 • det ikke er noe gjenskinn på det du fotograferer
 • du holder enheten direkte over det du fotograferer
 • du bare tar med det du vil skanne

For Dropbox Plus-, Family-, Professional-, Standard-, Advanced- og Enterprise-kunder

Dropbox Plus-, Family-, Professional-, Standard-, Advanced- og Enterprise-kunder kan søke i innholdet i skannede dokumenter i Dropbox-kontoen deres (se støttede filtyper nedenfor). Dropbox Standard-, Advanced- og Enterprise-kunder som har knyttet sammen jobbkontoen og en personlig konto, har også tilgang til fulltekstsøk for sin personlige konto.

De følgende innholdstypene støttes:

 • dokumenter skrevet på engelsk
 • maskinskrevne dokumenter

De følgende innholdstypene støttes ikke:

 • skanninger som er opprettet av en tredjeparts dokumentskanner
 • dokumenter skrevet på et annet språk enn engelsk
 • håndskrevne dokumenter
 • andre filtyper enn .pdf
 • dokumenter med svært stilisert tekst
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!