Jak odinstalować aplikację Dropbox

Odinstalowanie aplikacji komputerowej Dropbox usunie Dropbox z Twojego komputera. Usunięcie Dropbox spowoduje, że menu Dropbox nie będzie już wyświetlane, a Dropbox nie będzie synchronizować plików w folderze Dropbox. Odinstalowanie Dropbox nie spowoduje usunięcia konta Dropbox ani usunięcia z dysku twardego plików umieszczonych w folderze Dropbox.

Wybierz swój system, aby uzyskać instrukcje:

Odinstalowywanie aplikacji komputerowej w systemie Linux

W zależności od systemu operacyjnego i pakietu użytego podczas instalacji aplikację komputerową można odinstalować przez wpisanie określonych poleceń w oknie terminalu. Kolejno skopiuj i wklej poniższe polecenia w oknie terminalu, naciskając klawisz Enter po każdym z nich. Jeśli niektóre z wymienionych poleceń spowodują błąd, nie przejmuj się. Po ostatnim poleceniu aplikacja komputerowa zostanie pomyślnie odinstalowana z komputera.


dropbox stop
dropbox status # Powinno zgłosić „not running”
rm -rf ~/.dropbox-dist
rm -rf /var/lib/dropbox
rm -rf ~/.dropbox*
sudo apt-get remove nautilus-dropbox
sudo apt-get remove dropbox
rm /etc/apt/source.d/dropbox

Usuwanie plików znajdujących się w folderze Dropbox

Jeśli chcesz usunąć z dysku twardego pliki znajdujące się w folderze Dropbox, wpisz poniższe polecenie w terminalu i naciśnij klawisz Enter. Polecenie trzeba zmodyfikować, jeśli folder Dropbox nie znajduje się w domyślnej lokalizacji.

rm -rv ~/Dropbox

Zwracamy uwagę, że ta czynność spowoduje usunięcie lokalnego folderu Dropbox. Ewentualne pliki w lokalnym folderze Dropbox, które nie zostały zsynchronizowane, nie będą dostępne w witrynie dropbox.com.

Odinstalowywanie aplikacji komputerowej w systemie Mac OS X

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wylogować się z Dropbox na Macu. 
 2. Na pasku menu ponownie kliknij ikonę Dropbox.
 3. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) i wybierz Zamknij aplikację Dropbox.
 4. Otwórz folder Programy w Finderze.
 5. Przeciągnij plik aplikacji Dropbox z folderu Programy do Kosza.

Folder Dropbox i jego zawartość pozostaną nienaruszone. Jeśli chcesz również usunąć folder Dropbox, możesz go przeciągnąć i upuścić do Kosza.

Usuwanie plików znajdujących się w folderze Dropbox

Jeśli chcesz usunąć z dysku twardego pliki znajdujące się w folderze Dropbox, przeciągnij folder Dropbox do Kosza.

Spowoduje to usunięcie lokalnego folderu Dropbox. Ewentualne pliki w lokalnym folderze Dropbox, które nie zostały zsynchronizowane, nie będą dostępne w witrynie dropbox.com.

Jeśli masz problemy z odinstalowaniem aplikacji Dropbox, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Monitor aktywności.To narzędzie zwykle znajduje się w folderze „Programy” w sekcji „Narzędzia” (Utilities).
 2. W Monitorze aktywności poszukaj wierszy z wyrazem „Dropbox”. 
 3. Kliknij jeden z wierszy z wyrazem „Dropbox”.
 4. Kliknij X, aby wymusić zamknięcie procesu.
 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla każdego wiersza z wyrazem „Dropbox”.
 6. Ponownie spróbuj odinstalować Dropbox.

(Opcjonalnie) Odinstalowywanie menu kontekstowego Dropbox:

 1. Otwórz program Finder i wybierz Idź do folderu z menu Idź (lub naciśnij Shift+Command+G).
 2. Powinno pojawić się okno dialogowe. Skopiuj i wklej następujący wiersz do pola i naciśnij klawisz Enter:
          /Library        
  
 3. Usuń folder DropboxHelperTools, przenosząc go do Kosza.

(Opcjonalnie) Usuwanie ustawień aplikacji Dropbox:

 1. Otwórz program Finder i wybierz Idź do folderu z menu Idź (lub naciśnij Shift+Command+G).
 2. Powinno pojawić się okno dialogowe. Skopiuj i wklej następujący wiersz do pola i naciśnij Enter:
           ~/.dropbox       
  
 3. Aby usunąć ustawienia systemowe aplikacji Dropbox, wybierz wszystkie pliki w folderze oraz przeciągnij i upuść je do Kosza.

 

Odinstalowywanie aplikacji komputerowej w systemie Windows 

 1. Wyszukaj Panel sterowania na ekranie Start i kliknij go.
 2. W sekcji Programy wybierz Odinstaluj program.
 3. Wybierz Dropbox z listy programów.
 4. Kliknij Odinstaluj.
 5. Uruchom ponownie komputer, aby dokończyć odinstalowywanie.

Odinstalowywanie aplikacji Dropbox zainstalowanej fabrycznie na komputerze

Jeśli producent Twojego komputera fabrycznie zainstalował na nim Dropbox, może być konieczne odinstalowanie oprogramowania promocyjnego dostarczonego razem z komputerem. Aby to zrobić:

 1. Uruchom narzędzie Dodaj/usuń programy.
  • Windows 8:
   1. Kliknij Start.
   2. Kliknij Aplikacje.
   3. Kliknij Panel sterowania.
   4. Kliknij Odinstaluj program.
  • Windows 10:
   1. Kliknij Start.
   2. Kliknij Ustawienia.
   3. Kliknij System.
   4. Kliknij Aplikacje i funkcje.
 2. Na liście aplikacji wybierz Pobierz Dropbox lub Dropbox X GB, gdzie „X” oznacza ilość miejsca odpowiadającego promocji.
 3. Kliknij Odinstaluj.
 4. Uruchom ponownie komputer, aby dokończyć odinstalowywanie.

Usuwanie plików znajdujących się w folderze Dropbox

Jeśli chcesz usunąć z dysku twardego pliki znajdujące się w folderze Dropbox, przeciągnij folder Dropbox do Kosza.

Ta czynność spowoduje usunięcie lokalnego folderu Dropbox. Ewentualne pliki w lokalnym folderze Dropbox, które nie zostały zsynchronizowane, nie będą dostępne w witrynie dropbox.com.

Jeśli masz problemy z odinstalowaniem aplikacji Dropbox, wykonaj następujące kroki:

W rozwiązaniu problemu z dezinstalacją może pomóc ponowne zainstalowanie najnowszej wersji aplikacji Dropbox.

 1. Pobierz aplikację Dropbox. Instalator zostanie pobrany automatycznie. 
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik.
 3. Po zakończeniu instalacji kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
 4. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 5. Kliknij Zamknij Dropbox
 6. Ponownie spróbuj odinstalować Dropbox.

Jeśli mimo to aplikacja nie zostanie odinstalowana, wykonaj poniższe kroki w celu jej ręcznego odinstalowania:

 1. Otwórz Eksplorator plików Windows. 
 2. Skopiuj tę linijkę i wklej ją do paska adresu. Naciśnij Enter.
      %PROGRAMFILES(x86)%
    

3.   W folderze „Program Files” otwórz folder „Dropbox”, a następnie folder „Client”.

4.   W folderze „Client” powinien znajdować się plik pod nazwą DropboxUninstaller.exe. Kliknij ten plik dwukrotnie, aby uruchomić program odinstalowujący. 

Jeśli program odinstalowujący zgłosi błąd lub nie uruchomi się, spróbuj go uruchomić jako administrator:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszki plik DropboxUninstaller.exe
 2. Wybierz Uruchom jako administrator
 3. Po wyświetleniu monitu podaj nazwę użytkownika i hasło administratora komputera.
 4. Wykonaj kroki podane w programie odinstalowującym. 

Dowiedz się więcej

Usuwanie plików ustawień

Odinstalowanie aplikacji Dropbox przy użyciu powyższych kroków usunie Dropbox z Twojego komputera. Dodatkowo możesz usunąć pliki ustawień Dropbox z folderu Dane aplikacji.

 1. W dowolnym oknie Eksploratora Windows (programu używanego do przeglądania zapisanych na komputerze plików) skopiuj i wklej do paska lokalizacji (położonego w górnej części okna) podany poniżej kod, a następnie naciśnij klawisz Enter:
  %APPDATA%
  
  Spowoduje to przejście do folderu Dane aplikacji.
 2. Przenieś folder o nazwie Dropbox do Kosza.
 3. Wklej do paska lokalizacji (położonego w górnej części okna) podany poniżej kod i naciśnij Enter:
  %LOCALAPPDATA%
  
  Spowoduje to przejście do dodatkowego folderu Dane aplikacji, który również może zawierać folder Dropbox wymagający przeniesienia do Kosza.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.