Folder publiczny

Ważne zmiany w folderze publicznym Dropbox

Z dniem 1 września 2017 r. łącza publiczne zostały wyłączone u wszystkich użytkowników. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Użytkownicy Dropbox Basic (kont bezpłatnych)

15 marca 2017 r. folder publiczny na Twoim koncie Dropbox zostanie przekształcony w zwykły folder. Domyślnie będzie on folderem prywatnym w ramach Twojego konta. Zmiana ta nastąpi automatycznie.

Oto co musisz wiedzieć:

  • Wszystkie pliki w Twoim folderze publicznym pozostaną bezpieczne, ale publiczne łącza do tych plików przestaną działać.
  • Jeśli ktoś skorzysta z łącza do pliku w Twoim folderze publicznym, zobaczy komunikat o błędzie.
  • Aby zobaczyć listę swoich łączy publicznych, odwiedź folder publiczny – z każdym plikiem znajdującym się w tym folderze wcześniej było powiązane łącze publiczne.
  • Dropbox nie może przekształcić istniejących łączy publicznych w łącza udostępnione.
  • Jeśli chcesz ponownie udostępnić dowolne z plików w folderze publicznym, użyj folderu udostępnionego lub łącza udostępnionego.

Używanie folderu publicznego do wyświetlania zawartości HTML

Od 3 października 2016 r. użytkownicy kont Dropbox Basic (bezpłatnych) nie mogą już wyświetlać zawartości HTML w przeglądarce internetowej przy użyciu łączy publicznych. Jeśli korzystasz z konta Basic i utworzyłeś(aś) witrynę, na której bezpośrednio wyświetlana jest zawartość HTML z Twojego konta Dropbox, przestanie ona być pokazywana w przeglądarce. Sama zawartość HTML jest nadal bezpieczna w Dropbox i możesz ją udostępniać przy użyciu pozostałych metod udostępniania.

Od 1 września 2017 r. użytkownicy kont Dropbox Plus i Business nie mogą już wyświetlać zawartości HTML, a folder publiczny i związane z nim funkcje udostępniania są wyłączone.

Konta utworzone po 4 października 2012 r.

Konta Dropbox utworzone po 4 października 2012 r. nie zawierały folderu publicznego. Jeśli chcesz szybko udostępnić pliki, możesz skorzystać z łącza udostępnionego. Łącza udostępnione działają nawet wtedy, gdy odbiorca udostępnianych materiałów nie ma konta Dropbox.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.