Włączanie logowania jednokrotnego dla administratorów Dropbox Business

W tym artykule opisano funkcję, która jest dostępna tylko dla zespołów Dropbox Business korzystających z taryfy Advanced lub Enterprise.

Dowiedz się więcej o nowych taryfach Dropbox Business.

Jeśli jesteś administratorem zespołu Dropbox Business korzystającego z taryfy Advanced lub Enterprise, możesz umożliwić członkom zespołu dostęp do Dropbox przez logowanie do centralnego dostawcy tożsamości.

Jeśli jesteś administratorem zespołu korzystającego z taryfy Advanced lub Enterprise, możesz włączyć jednokrotne logowanie (SSO), aby umożliwić członkom Twojego zespołu dostęp do Dropbox bez konieczności zapamiętywania kolejnego hasła. 

Uwaga: w przypadku korzystania z jednokrotnego logowania wyłączana jest weryfikacja dwustopniowa Dropbox.

Jak włączyć jednokrotne logowanie 

 1. Przejdź do witryny dostawcy tożsamości i wykonaj wskazówki dotyczące konfiguracji jednokrotnego logowania. 
 2. Pobierz kopię certyfikatu X.509 i zanotuj adres URL logowania, którego trzeba będzie użyć w kroku 8.
 3. Zaloguj się do Dropbox na konto administratora.
 4. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym.
 5. Kliknij Ustawienia na pasku bocznym.
 6. W sekcji Ustawienia uwierzytelniania kliknij Jednokrotne logowanie.
 7. Zdecyduj, czy jednokrotne logowanie ma być opcjonalne czy wymagane.
 8. Kliknij Dodaj adres URL do logowania i wpisz adres URL otrzymany wcześniej od dostawcy tożsamości. 
 9. Opcjonalnie: możesz kliknąć Dodaj adres URL wylogowania, aby dodać adres wylogowania.
 10. Kliknij Prześlij certyfikat, aby przesłać plik .pem certyfikatu pobrany wcześniej.
 11. Kliknij Zastosuj zmiany.
 12. Jeśli zdecydowałeś(aś), że jednokrotne logowanie ma być wymagane, Dropbox powiadomi członków zespołu e-mailem. 
 13. Jeśli zdecydowałeś(aś), że jednokrotne logowanie ma być opcjonalne, musisz samodzielnie powiadomić członków zespołu.

Tutaj znajdują się instrukcje dla pozostałych członków zespołu w przypadku włączenia jednokrotnego logowania

Co dalej? 

Wszystkie urządzenia połączone z kontami Dropbox będą nadal działać normalnie. Administratorzy nie będą mogli resetować haseł poprzez Dropbox, ponieważ teraz będą one kontrolowane przez dostawcę tożsamości.

Jeśli zdecydowałeś(aś), że jednokrotne logowanie będzie opcjonalne, członkowie zespołu mogą się logować do Dropbox przy użyciu jednokrotnego logowania lub hasła Dropbox.

Jeśli zdecydowałeś(aś), że jednokrotne logowanie będzie wymagane, członkowie zespołu muszą się logować do Dropbox przy użyciu jednokrotnego logowania – ich hasło Dropbox nie będzie działać. 

Ponadto członkowie zespołu mogą się logować bezpośrednio do konta Dropbox przez kliknięcie niestandardowego adresu URL do Dropbox. Aby znaleźć ten adres URL:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia
 4. Kliknij Jednokrotne logowanie.
 5. W sekcji Adres URL logowania SSO kliknij Kopiuj łącze

Widzisz błąd potwierdzenia SAML podczas logowania?

Dowiedz się, co zrobić w przypadku komunikatu o błędzie „Nie można zweryfikować potwierdzenia protokołu SAML”.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.