Ändra namn på Dropbox-teamkontot

Uppdaterat Mar 25, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för vissa typer av administratörer med Dropbox Standard, Advanced och Enterprise.

Om du är administratör för ett Dropbox-konto med Standard, Advanced eller Enterprise kan du ändra teamets namn. Ditt teamnamn visas för alla teammedlemmar.

Ändra namn på Dropbox-teamkontot

Så här ändrar du namn på Dropbox-teamkontot: 

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Konto klickar du på Teamprofil.
 5. Klicka på Ändra intill Teamnamn.
 6. Skriv det nya teamnamnet i textrutan. Det går att ha olika Visningsnamn och Faktureringsnamn.
  • Visningsnamnet visas som teamets namn på dropbox.com och på medlemmarnas anslutna enheter. Visningsnamnet är begränsat till 20 tecken.
  • Faktureringsnamnet visas på fakturor och måste vara organisationens fullständiga namn.
 7. Välj Ändra namn.

När du ändrar teamets visningsnamn ändrar det teamets namn på dropbox.com och på medlemmarnas anslutna enheter. Filer och mappar synkas inte om när visningsnamnet ändras.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp