Så här skapar och formaterar du en tabell i ett Dropbox Paper-dokument

Det enklaste sättet att lägga till en tabell i ditt Paper-dokument är följande:

 1. Skriv "/tabell" i ditt dokument (det här är funktionen för snabbtilläggskommandon).
 2. Lägg till önskade antal rader och kolumner.
  • Vill du till exempel skapa en tabell med 3 rader och 4 kolumner kan du skriva /tabell 3x4
 3. Tryck på tangenten Enter.

Det går även att skapa en tabell manuellt.

 1. Klicka på en tom rad i dokumentet.
 2. Klicka på rutnätsikonen (Lägg till tabell) i den grå ikonmenyn som visas.

Så här formaterar du tabellen i Paper

Lägg till rader eller kolumner:

 1. Klicka var som helst i tabellen. Väljare visas utanför tabellen.
 2. Om du vill lägga till en enda kolumn klickar du på ikonen + längst upp i tabellen.
 3. Om du vill lägga till en enda rad klickar du på ikonen + till vänster i tabellen.
 4. Om du vill lägga till flera kolumner eller rader klickar du på och drar ikonen +.

Radera rader eller kolumner:

 1. Klicka var som helst i den rad eller kolumn som du vill ta bort. Väljare visas utanför tabellen.
 2. Radera en kolumn genom att klicka på väljaren ovanför den och klicka på papperskorgen.
 3. Radera en rad genom att klicka på väljaren till vänster om den och klicka på papperskorgen.
 4. Radera flera rader eller kolumner genom att hålla Skift medan du klickar på flera väljare och sedan klickar på papperskorgen.

Gör en helbreddstabell:

 1. Klicka var som helst i tabellen.
 2. En dubbelriktad visas i det övre högra hörnet.
 3. Klicka för att växla till och från full bredd.

Ordna om rader eller kolumner:

 1. Klicka på en cell i den rad eller kolumn du vill ordna om. Väljare visas utanför tabellen.
 2. Klicka på väljaren i den rad eller kolumn som du vill flytta och dra den till önskad position.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!