Sådan bruger du symbolske links sammen med Dropbox

Et symbolsk link er en type fil, der indeholder et link til en anden fil eller mappe. Symbolske links bruges ofte til at referere til en fil to steder.

Hvordan synkroniserer Dropbox symbolske links?

Siden midten af 2019 følger Dropbox ikke elementer uden for din Dropbox-konto, som et symbolsk link refererer til.

Du kan have symbolske links, der linker til elementer både i og uden for din Dropbox-konto, men de to typer symbolske links synkroniseres forskelligt.

 • Hvis du opretter et symbolsk link, der linker til et element i din Dropbox-konto, synkroniserer vi filen til det symbolske link på dens placering og det element, som linket refererer til, på dets placering
 • Hvis du opretter et symbolsk link, der linker til et element uden for din Dropbox-konto, ser du kun filen til det symbolske link, men ikke det indhold, det linker til, når du logger på dropbox.com

Hvis du f.eks. har et symbolsk link med navnet “Batter recipe” i din Dropbox-konto,

      /Dropbox/Cake recipes/Batter recipe
    
og det linker til en fil med navnet “Batter recipe.pdf”, som også findes i din Dropbox-konto
      /Dropbox/Cupcake recipes/Documents/Batter recipe.pdf
    

Du vil både se det symbolske link “Batter recipe.symlink” og filen “Batter recipe.pdf”, når du logger på dropbox.com.

Hvis du derimod har et symbolsk link med navnet “Batter recipe” i din Dropbox-konto,

      /Dropbox/Cake recipes/Batter recipe
    
og det linker til en fil med navnet “Batter recipe.pdf”, som ikke findes i din Dropbox-konto
      /Desktop/Cupcake recipes/Batter recipe.pdf
    

Du vil kun se det symbolske link “Batter recipe.symlink”, når du logger på dropbox.com, ikke filen med navnet “Batter recipe.pdf”.

Hvis du opretter symbolske links, der linker til elementer uden for din Dropbox-konto, kan du ikke åbne dem på andre enheder, da de filer, som de symbolske links linker til, ikke er tilgængelige på den anden enhed. 

Hvis en mappe skal være tilgængelig i både Dropbox og på en anden placering på din computer, kan du placere mappen i Dropbox og oprette det symbolske link uden for Dropbox-mappen. På den måde kan du have filen placeret begge steder, og indholdet bliver synkroniseret til Dropbox.

Hvordan fungerer symbolske links i delte mapper?

Hvis du i en delt mappe opretter et symbolsk link, der linker til et element uden for den delte mappe, vil alle, der har adgang til den delte mappe, se det symbolske link, men ikke den fil, det linker til.

Hvis du f.eks. har et symbolsk link med navnet “Batter recipe” i en delt mappe,

      /Dropbox/Shared cake recipes/Batter recipe
    
og det linker til en fil med navnet “Batter recipe.pdf” i en mappe, som ikke er delt,
      /Dropbox/My personal cupcake recipes/Batter recipe.pdf
    

Alle med adgang til den delte mappe vil se det symbolske link "Batter recipe", men de kan ikke åbne "Batter recipe.pdf".

Hvorfor står der “Sikkerhedskopi af symbolsk link” i min mappe?

Alle de elementer, der blev synkroniseret med din Dropbox-konto via et symbolsk link, der førte til et sted uden for din Dropbox-mappe, før midten af 2019, findes i en kopi af mappen med samme navn men med (Sikkerhedskopi af symbolsk link) føjet til navnet. Hvis der ændres i elementerne på den oprindelige placering, som det symbolske link refererede til, synkroniseres de ikke længere med din Dropbox-konto. Hvis du stadig ønsker at synkronisere originalen, anbefaler vi, at du tilføjer det pågældende element til din Dropbox-konto i stedet for det symbolske link.

Mappen er som standard ikke markeret i dine indstillinger for selektiv synkronisering.

Hvorfor har jeg en mappe med navnet “Sikkerhedskopier af delte symbolske links”?

Alle de elementer, som blev synkroniseret med din Dropbox-konto via et symbolsk link, der var placeret i en delt mappe, og som førte til et sted uden for en delt Dropbox-mappe, før midten af 2019, findes i en ny mappe med navnet Sikkerhedskopi af symbolsk link. Hvis der ændres i elementerne på den oprindelige placering, som det symbolske link refererede til, synkroniseres de ikke længere med din Dropbox-konto.

Brugere med adgang til den delte mappe har måske ikke længere adgang til det indhold, som disse symbolske links refererer til. De vil kun kunne se filerne til de symbolske links. Hvis du vil give disse brugere adgang til både det symbolske link og det element, det refererer til, skal du flytte det refererede element til den delte mappe.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser et symbolsk link et sted, hvor jeg tidligere havde adgang til en fil eller en mappe?

Hvis det symbolske link er i en delt mappe, og du ikke har oprettet det, er det muligt, at nogen tidligere har oprettet det symbolske link, og at de filer, som det symbolske link refererer til, ikke findes i den delte mappe. Du kan afhjælpe problemet ved at bede ejeren af disse filer om at flytte filerne til den delte mappe i stedet for det symbolske link.

Hvis det symbolske link er i en delt mappe eller i en privat ikke-delt mappe, kan du eventuelt erstatte det symbolske link med de filer, det refererer til, for at gøre filerne tilgængelige på hele websitet og på alle dine andre enheder.

Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!