Hva er Dropbox-skrivebordsappen?

Den nye skrivebordsopplevelsen for Dropbox

Høsten 2019 lanserte Dropbox en ny skrivebordsopplevelse, som består av et nytt skrivebordsprogram, forbedringer av Dropbox på oppgavelinjen (Windows) eller menylinjen (Mac), og Dropbox-mappen i Filutforsker/Finder.

Med den nye skrivebordsopplevelsen kan du:

Klikk her for vanlige spørsmål om den nye Dropbox-skrivebordsappen.

Systemkrav for skrivebordsapp

Dropbox-skrivebordsappen er tilgjengelig for alle Dropbox-brukere på Windows- og Mac-datamaskiner. 

Finn ut mer om systemkravene for skrivebordsappen.

Hva er med i Dropbox-skrivebordsopplevelsen?

Når du laster ned og installerer Dropbox-skrivebordsappen, er det tre ting som legges til på datamaskinen din:

Hvordan begynne å bruke den nye skrivebordsopplevelsen for Dropbox 

Når du har installert Dropbox-skrivebordsappen, kan du åpne den på samme måte som en hvilken som helst annen app på datamaskinen din – via macOS Launchpad eller startmenyen i Windows.

Åpne skrivebordsappen når du starter datamaskinen din

Slik angir du at Dropbox-skrivebordsopplevelsen skal åpnes automatisk når du starter datamaskinen:

 1. Åpne innstillinger for Dropbox-skrivebordsappen.
 2. Generelt-fanen merker du av for Start Dropbox når systemet starter opp. Nå åpnes Dropbox på oppgavelinjen (Windows) eller menylilnjen (Mac) og synkroniserer filer og mapper i Dropbox-mappen til kontoen din på nettet, hver gang du starter datamaskinen.
 3. Merk av Åpne skrivebordsappen når du starter Dropbox for også å åpne skrivebordsappen når du starter maskinen.

Åpne mapper i skrivebordsappen

Du kan velge at mapper skal åpnes automatisk i Dropbox-mappen i Finder/Filutforsker eller skrivebordsappen. Slik endrer du den innstillingen:

 1. Åpne innstillinger for Dropbox-skrivebordsappen.
 2. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av Åpne mapper i: og velg Finder/Filutforsker eller Dropbox-skrivebordsapp.

Angi Dropbox-skrivebordsappen som teamets standard filleser.

Du kan velge om teamets standard filleser skal være den innebygde filutforskeren, Finder eller Windows Utforsker, eller Dropbox-skrivebordsappen. Slik gjør du Dropbox-skrivebordsappen til standard filleser:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Dropbox-skrivebordsappen under Enheter.
 5. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av Standarder for Dropbox-skrivebordsapp og velg Dropbox-skrivebordsapp.
 6. Klikk Lagre.

Obs! Denne innstillingen vil ikke overstyre innstillingene som teammedlemmene velger på sine egne enheter.

Hva er den enkleste måten å åpne appen på fra skrivebordet?

For å få enkel tilgang til Dropbox-skrivebordsappen fra skrivebordet, anbefaler vi:

Lukke Dropbox-skrivebordsappen og stoppe synkroniseringen

Hvis du vil lukke skrivebordsappen, klikker du på «x»-ikonet i hjørnet av skrivebordsappen. Dette vil imidlertid ikke lukke Dropbox helt eller stoppe synkroniseringen av filene dine til Dropbox-kontoen. Slik avslutter du helt:

 1. Klikk på Dropbox-ikonet på oppgavelinjen (Windows) eller menylinjen (Mac).
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Avslutt Dropbox.

Obs! Hvis du bruker en Mac-datamaskin, høyreklikker på Dropbox-ikonet i docken, og klikker på Avslutt, lukker dette bare appen. Dropbox vil ikke avsluttes helt, og filene dine vil fortsatt synkroniseres til Dropbox-kontoen din.

Vanlige spørsmål om den nye Dropbox-skrivebordsappen

Vil den nye skrivebordsappen endre hvordan filene mine synkroniseres?

Nei. Den nye Dropbox-skrivebordsappen endrer ikke måten filene dine synkroniseres til datamaskinen på. Du kan fortsette å bruke Dropbox-mappen i Finder (macOS) eller Filutforsker (Windows) akkurat som før. Du kan til og med endre innstillingene for å fortsette å åpne Dropbox-mappen som standard i stedet for den nye skrivebordsappen.

Krever den nye Dropbox-skrivebordsappen noen ekstra ressurser fra datamaskinen?

Nei. Systemkravene for Dropbox-skrivebordsappen har ikke endret seg. Hvis du ønsker å redusere forbruket av minne og prosessorkraft, kan du velge å åpne mappene dine automatisk i Dropbox-mappen i stedet for skrivebordsappen.

Kan jeg gå tilbake til å bruke Dropbox-mappen i Finder/Filutforsker?

Ja. Den nye skrivebordsappen endrer ikke Dropbox-mappen din i Finder/Filutforsker. Du kan fortsette å bruke den nøyaktig som før. Du kan også velge at mappene dine skal åpnes i Dropbox-mappen i stedet for i skrivebordsappen. 

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!