​​Jak pobrać i zainstalować aplikację komputerową Dropbox

Aplikacja komputerowa Dropbox jest dostępna na systemy operacyjne Linux, macOS i Windows. (Jeśli na Twoim urządzeniu działa Windows 10 w trybie S, przeczytaj ten artykuł). Po zainstalowaniu tworzy ona na komputerze folder Dropbox. Folder ten działa tak jak każdy inny, ale z kilkoma istotnymi różnicami:

 • Zmiany wprowadzone w plikach w folderze Dropbox są automatyczne zapisywane w Dropbox na zasadzie kopii zapasowej.
 • Wprowadzone tutaj zmiany są również synchronizowane z kontami Dropbox osób, którym udostępniłeś(aś) pliki.
 • Możesz korzystać z plików i folderów udostępnionych Ci przez inne osoby.

Sekcje tego artykułu:

Jak pobrać i zainstalować aplikację komputerową Dropbox

Aby pobrać i zainstalować aplikację komputerową Dropbox na komputerze z systemem Linux, Mac lub Windows, wykonaj poniższe proste kroki.

 1. Pobierz aplikację komputerową na swój komputer.
 2. Po instalacji pojawi się monit o zalogowanie lub utworzenie nowego konta.
 3. Gdy zainstalujesz aplikację Dropbox na swoim komputerze, na dysku twardym zobaczysz folder Dropbox. Ponadto na pasku zadań lub pasku menu powinna pojawić się ikona Dropbox.

Jak zainstalować aplikację komputerową z uprawnieniami administratora

Aplikacja komputerowa Dropbox wymaga uprawnień administratora, aby mogła działać na komputerze z pełną funkcjonalnością. Pozwala ona korzystać z różnych podstawowych funkcji Dropbox, takich jak:

 • Ikony synchronizacji pokazujące stan synchronizacji plików i folderów
 • Menu kontekstowe wyświetlane prawym przyciskiem myszki, które umożliwiają wykonywanie szybkich czynności w Dropbox
 • Dostęp do synchronizacji inteligentnej

U ogromnej większości użytkowników aplikacja komputerowa jest automatycznie instalowana z uprawnieniami administratora. Jeśli jednak nie wykonałeś(aś) instalacji z uprawnieniami administratora, możesz to zrobić przy użyciu poniższych instrukcji.

Uwaga: Jeśli nie masz uprawnień administratora na swoim komputerze (na przykład w przypadku, gdy korzystasz z komputera służbowego), może być konieczne zwrócenie się o pomoc do działu IT.

Instalowanie aplikacji komputerowej Dropbox z uprawnieniami administratora

 1. Jeśli masz już zainstalowaną aplikację Dropbox, odinstaluj ją.
 2. Pobierz aplikację Dropbox.
 3. Uruchom program instalacyjny.
  • Nie klikaj prawym przyciskiem myszki ani nie klikaj z naciśniętym klawiszem Command w celu wybrania polecenia Uruchom jako administrator.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
  • Jeśli pojawi się prośba o podanie nazwy użytkownika i hasła administratora, wprowadź je lub poproś administratora o zalogowanie.
  • Jeśli nie pojawi się prośba o podanie nazwy użytkownika i hasła administratora, już jesteś administratorem komputera.
 5. Dokończ instalację i zaloguj się do Dropbox.

Synchronizacja inteligentna i uprawnienia administratora

Niektórzy użytkownicy Dropbox mają dostęp do synchronizacji inteligentnej. Jeśli masz dostęp do tej funkcji, upewnij się, że aplikacja Dropbox jest zainstalowana z uprawnieniami administratora na każdym komputerze, na którym będzie używana ta funkcja.

Jeśli jesteś administratorem zespołu Dropbox Business, możesz sprawdzić, którzy członkowie zespołu zainstalowali aplikację Dropbox z uprawnieniami administratora Jednak jest to możliwe tylko przed włączeniem synchronizacji inteligentnej. W zależności od zasad obowiązujących w firmie członkowie Twojego zespołu mogą mieć możliwość samodzielnego instalowania aplikacji Dropbox z uprawnieniami administratora. Jeśli tak nie jest, mogą potrzebować pomocy działu IT.

Dlaczego aplikacja komputerowa Dropbox dla macOS wymaga dostępu do pęku kluczy?

Pęk kluczy to system zarządzania hasłami w systemie macOS firmy Apple. Dropbox wymaga dostępu do pęku kluczy w celu zweryfikowania Twojego konta i zapewnienia dodatkowej warstwy zabezpieczeń na potrzeby ustawień aplikacji Dropbox.

 • Aby umożliwić usłudze Dropbox dostęp do pęku kluczy, po wyświetleniu monitu w systemie macOS kliknij Zezwól lub Zawsze zezwalaj (zalecane w celu płynnego dostępu).
 • Kliknięcie Odmów spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie „Nie można uruchomić aplikacji Dropbox”. Z przyczyn bezpieczeństwa Dropbox nie uruchomi się bez dostępu do łańcucha kluczy.

Co to jest Dropbox Web Helper dla macOS?

Dropbox Web Helper zapewnia obsługę interfejsu użytkownika Dropbox na komputerach z systemem macOS. Działa tylko wtedy, gdy jest uruchomiona aplikacja komputerowa. Dropbox Web Helper to niezależny proces, więc może się uruchamiać i zatrzymywać o innych godzinach niż aplikacja komputerowa. Jeśli zmodyfikujesz ustawienia zapory sieciowej lub oprogramowania antywirusowego pod kątem Dropbox, zalecamy wprowadzenie podobnych modyfikacji w przypadku procesu Dropbox Web Helper.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności