Sposoby korzystania z Dropbox Backup

Dropbox Backup zapewnia łatwy sposób automatycznego tworzenia kopii zapasowych ważnych plików i folderów z komputerów oraz zewnętrznych dysków twardych, dzięki czemu możesz chronić zawartość i szybko ją odzyskać, jeśli coś pójdzie nie tak. Po utworzeniu kopii zapasowej plików w Dropbox Backup możesz uzyskać do nich dostęp na stronie dropbox.com oraz w aplikacji mobilnej Dropbox. Jeśli jesteś administratorem konta zespołu, dowiedz się, jak zarządzać Dropbox Backup w zespole.

Zobacz, jak Dropbox ułatwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie plików.

Sekcje tego artykułu:

Funkcje taryfy Dropbox Backup

Tworzenie kopii zapasowej komputera

Dzięki funkcji Dropbox Backup możesz łatwo wybrać pliki i foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć z komputera w kopii zapasowej w chmurze. Po utworzeniu początkowej kopii zapasowej wszelkie zmiany wprowadzone w tych folderach lub ich zawartości na komputerze zostaną automatycznie zaktualizowane również w Dropbox Backup. 

Dostęp do folderów, których kopię zapasową utworzono w folderze „Mac” lub „PC”, uzyskasz na stronie dropbox.com i w aplikacji mobilnej Dropbox. 

Uwaga: jeśli korzystasz z konta zespołu Dropbox, folder na komputerze Mac lub PC będzie znajdować się w folderze członkowskim.

Tworzenie kopii zapasowej zewnętrznego dysku twardego

Gdy podłączysz zewnętrzny dysk twardy i wyrazisz zgodę na utworzenie jego kopii zapasowej, Twoje pliki zostaną zapisane w Dropbox Backup.

Po utworzeniu kopii zapasowej plików możesz uzyskać do nich dostęp na stronie dropbox.com i w aplikacji mobilnej Dropbox.

Uwaga: w Dropbox nie możesz wprowadzać zmian (takich jak edytowanie, dodawanie lub przenoszenie) plików, których kopia zapasowa została utworzona z zewnętrznego dysku twardego. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w tych plikach, wprowadź je bezpośrednio do plików na zewnętrznym dysku twardym. Twoja kopia zapasowa będzie aktualizowana automatycznie co godzinę, gdy zewnętrzny dysk twardy jest podłączony.

Przywracanie plików i folderów z kopii zapasowej

Dzięki usłudze Dropbox Backup możesz przywrócić kopie zapasowe plików i folderów na nowym komputerze. Dostępne będą opcje pobrania kopii zapasowej w postaci pliku .zip lub pobrania wszystkich plików i folderów do tych samych lokalizacji, co na poprzednim komputerze.

Uzyskiwanie dostępu do Dropbox Backup

W witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w lewym górnym rogu.
 3. Na wyświetlonej liście kliknij Backup.

W aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Otwórz preferencje Dropbox na komputerze.
 2. Kliknij Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Konfiguruj lub Zarządzaj kopiami zapasowymi.

Konfigurowanie kopii zapasowych

Przed skonfigurowaniem kopii zapasowej wykonaj następujące czynności:

 • Zamknij wszystkie otwarte pliki i aplikacje na komputerze.
 • Zainstaluj aplikację komputerową Dropbox, jeśli jej jeszcze nie masz.
  • Jeśli synchronizacja została wstrzymana, wznów ją.
 • Połącz się z Internetem.
 • Jeśli kopie zapasowe któregokolwiek z folderów zostały już utworzone u innego dostawcy przechowywania w chmurze (np. iCloud, OneDrive lub Kopia zapasowa i synchronizacja Google), wyłącz te kopie zapasowe i upewnij się, że pliki są z powrotem w swoich oryginalnych folderach na komputerze. (Jeśli nie wiesz jak, skontaktuj się z działem pomocy tego usługodawcy).

Aby skonfigurować kopie zapasowe:

 1. Otwórz preferencje Dropbox na komputerze.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 4. W sekcji Dodaj kopię zapasową wybierz komputer lub zewnętrzny dysk twardy, którego kopię zapasową chcesz utworzyć.
 5. Kliknij Zaczynamy (w przypadku komputera) lub Utwórz kopię zapasową dysku [nazwa dysku] (w przypadku zewnętrznego dysku twardego).
 6. Zaznacz pola obok folderów, których kopię zapasową chcesz utworzyć.
 7. Kliknij Konfiguruj lub Utwórz kopię zapasową.
 8. Jeśli korzystasz z Maca, kliknij OK, gdy pojawi się monit o zezwolenie Dropbox na dostęp do Twoich folderów.

Podczas tworzenia kopii zapasowej możesz normalnie korzystać z komputera. Jeśli tworzenie kopii zapasowej jakichś plików się nie powiedzie, w Dropbox zostanie utworzony skrót pod nazwą Pliki na moim komputerze, który umożliwi przejście do lokalizacji plików na Twoim komputerze. 

Zarządzanie kopiami zapasowymi

Aby zarządzać kopiami zapasowymi:

 1. Otwórz preferencje Dropbox na komputerze.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Zarządzaj kopiami zapasowymi.
 4. Po lewej stronie wybierz kopię zapasową, którą chcesz zarządzać.
  • Kliknij Wyświetl zawartość, aby otworzyć okno przeglądarki i wyświetlić wszystkie pliki i foldery w tej kopii zapasowej.
  • Kliknij Wyświetl postęp, aby zobaczyć aktualny stan tej kopii zapasowej.
  • Kliknij Wyświetl historię, aby wyświetlić historię wersji tej kopii zapasowej.
  • Kliknij opcję Określ priorytety plików, aby otworzyć okno Eksploratora plików (Windows) lub Findera (Mac) i wybrać plik do natychmiastowej synchronizacji (tylko na komputerze).
  • Kliknij opcję Pomiń pliki, aby otworzyć okno Eksploratora plików lub Findera i wybrać plik do wykluczenia z synchronizacji (tylko na komputerze).
  • Kliknij Wyświetl usunięte pliki, aby otworzyć okno przeglądarki i odzyskać ostatnio usunięte pliki.
  • Kliknij Przewiń kopię zapasową, aby przywrócić poprzednią wersję kopii zapasowej.          
   • Uwaga: Dropbox Rewind nie jest dostępne dla użytkowników Dropbox Basic.       
  • Kliknij Zmień foldery, aby zmienić foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć (tylko na komputerze).
  • Kliknij Wył. kopię zapasową, aby wyłączyć kopię zapasową komputera lub zewnętrznego dysku twardego.

Wyłączanie tworzenia kopii zapasowej

Przed wyłączeniem tworzenia kopii zapasowej sprawdź następujące elementy:

Aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowej komputera:

 1. Otwórz preferencje Dropbox na komputerze.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Zarządzaj kopią zapasową
 4. W sekcji Dostosuj ustawienia kliknij opcję Wył. kopię zapasową.
 5. Kliknij Zachowaj zawartość w folderach na tym komputerze/Macu lub Pozostaw zawartość w Dropbox.
  • Jeśli wybierzesz opcję Zachowaj zawartość w folderach na tym komputerze/Macu, pliki i foldery, których tworzenie kopii zapasowej zostało zatrzymane, można znaleźć w oryginalnych folderach na komputerze. 
  • Jeśli wybierzesz opcję Pozostaw zawartość w Dropbox, nowe pliki, które dodasz do tych folderów, zostaną zapisane w oryginalnych folderach na Twoim komputerze, ale pliki i foldery, których kopię zapasową utworzono wcześniej w Dropbox za pomocą kopii zapasowej komputera, pozostaną na Twoim koncie Dropbox. Na komputerze będą dostępne za pomocą skrótów w ich oryginalnych folderach o nazwie Moje pliki w Dropbox
   • Uwaga: jeśli zamiast tego zobaczysz opcję Konfiguruj, oznacza to, że kopia zapasowa komputera jest już wyłączona.
 6. Kliknij Wył. kopię zapasową.

Aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowej zewnętrznego dysku twardego:

 1. Otwórz preferencje Dropbox na komputerze.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Zarządzaj kopią zapasową
 4. W sekcji Dostosuj ustawienia kliknij opcję Wył. kopię zapasową.
 5. Kliknij Wyłącz, aby potwierdzić swoją decyzję.

Przywracanie plików i folderów z kopii zapasowej

Możesz łatwo przywrócić kopie zapasowe plików i folderów na nowy komputer, jeśli coś pójdzie nie tak. Istnieją dwa sposoby przywracania plików i folderów z kopii zapasowej. Możesz przywrócić całą kopię zapasową komputera na nowy komputer za pomocą aplikacji komputerowej Dropbox albo przywrócić tylko część kopii zapasowej komputera lub dowolną część kopii zapasowej zewnętrznego dysku twardego na nowym komputerze w witrynie dropbox.com.

Aby przywrócić całą kopię zapasową komputera na nowy komputer:

 1. Pobierz aplikację komputerową Dropbox na nowy komputer.
  • Jeśli masz istniejącą kopię zapasową, pojawi się monit o przywrócenie z kopii zapasowej.
  • Jeśli masz więcej niż jedną kopię zapasową, wybierz preferowaną kopię zapasową z listy rozwijanej.
 2. Kliknij Dodaj pliki.
 3. Kliknij Potwierdź.
 4. Kliknij OK.

Możesz normalnie korzystać z komputera, podczas gdy przywracanie jest wykonywane w tle. Po zakończeniu kliknij OK w wyświetlonym powiadomieniu.

Aby przywrócić tylko część kopii zapasowej komputera lub dowolną część kopii zapasowej zewnętrznego dysku twardego na nowym komputerze:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w lewym górnym rogu.
 3. Na wyświetlonej liście kliknij Backup.
  • Dropbox Backup otworzy się w nowej karcie.
 4. Kliknij „Mac” lub „PC”.
 5. Zaznacz pola obok folderów, których kopię zapasową chcesz pobrać.
 6. Kliknij Pobierz.

Jeśli masz więcej pytań na temat Dropbox Backup, zapoznaj się z sekcją często zadawanych pytań.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.