Skanowanie dokumentów

Funkcja skanowania dokumentów umożliwia tworzenie plików na koncie Dropbox. Pozwala ona także przekształcać wnioski z burzy mózgów przedstawione na tablicy lub notatki zapisane na karteczkach w dokumenty, które można udostępniać w Dropbox.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Dowiedz się wszystkiego o skanerze dokumentów.

Pokaż instrukcje dot.:

Android

Skanowanie dokumentu

 1. Otwórz aplikację Dropbox na swoim urządzeniu z systemem Android.
 2. Stuknij „+” (plus).
 3. Wybierz Skanuj dokument, a po wyświetleniu monitu wybierz Zezwól.
  • Zrób zdjęcie zawartości, którą chcesz przekształcić w dokument.
  • Ewentualnie wybierz istniejący obraz na urządzeniu, stukając ikonę zdjęć w lewym dolnym rogu.
 4. Jeśli zdecydujesz się zrobić zdjęcie, skieruj aparat na obiekt, który chcesz zeskanować. Skanowany obszar będzie oznaczony obramowaniem. Upewnij się, że:
  • dokument nie jest pognieciony;
  • na fotografowanym obiekcie nie ma odblasków;
  • trzymasz urządzenie bezpośrednio nad fotografowanym obiektem;
  • w obramowaniu znajduje się tylko to, co chcesz zeskanować.
 5. W razie potrzeby możesz zeskanować więcej stron. Możesz też przejść do edycji dokumentu.

Edytowanie skanu i rozmieszczanie jego elementów

Po zeskanowaniu dokumentu następnym ekranem jest widok Podgląd skanowania. Ikony u dołu tego widoku przedstawiają czynności edycyjne, które możesz wykonać na skanie.

Możesz także stuknąć Rozmieść (obok opcji Edytuj), aby zmienić kolejność stron skanu. W widoku Rozmieść dłuższe naciśnięcie wybranej strony pozwala przeciągnąć ją w nowe położenie.

Poprawianie skanu

 1. Na ekranie Edytuj stuknij ikonę z trzema suwakami znajdującą się u dołu.
 2. Określ obszar zeskanowanego dokumentu, przesuwając niebieskie kropki w narożnikach skanu.
 3. Wybierz format, który chcesz nadać skanowi (CZ-B, Biała tablica, Oryginał).
 4. W razie potrzeby użyj suwaka w celu dopasowania kontrastu (ta opcja jest dostępna tylko w niektórych filtrach).
 5. Gdy wprowadzone modyfikacje będą zadowalające, stuknij symbol zaznaczenia w prawym górnym rogu ekranu.

Zapisywanie skanu

 1. Na ekranie Podgląd skanowania stuknij strzałkę w prawym górnym rogu, aby przejść do widoku Zapisz jako.
 2. Określ nazwę pliku i wybierz jego typ.
 3. Zdecyduj, gdzie zapisać dokument.

iOS

Skanowanie dokumentu

 1. Otwórz aplikację Dropbox na swoim urządzeniu z systemem iOS.
 2. Stuknij „+” (plus).
 3. Wybierz Skanuj dokument.
  • Zrób zdjęcie zawartości, którą chcesz przekształcić w dokument.
  • Możesz też wybrać istniejące zdjęcie zapisane w Rolce z aparatu.
 4. Jeśli zdecydujesz się zrobić zdjęcie, skieruj aparat na obiekt, który chcesz zeskanować. Skanowany obszar będzie oznaczony obramowaniem. Upewnij się, że:
  • dokument nie jest pognieciony;
  • na fotografowanym obiekcie nie ma odblasków;
  • trzymasz urządzenie bezpośrednio nad fotografowanym obiektem;
  • w obramowaniu znajduje się tylko to, co chcesz zeskanować.
 5. W razie potrzeby możesz zeskanować więcej stron. Możesz też przejść do edycji dokumentu. (Instrukcje dotyczące skanowania dodatkowych stron i edytowania dokumentów znajdziesz poniżej).
Skanowanie dokumentu do Dropbox

Edytowanie skanu i rozmieszczanie jego elementów

Po zeskanowaniu dokumentu następnym ekranem jest widok Edytuj. Ikony u dołu tego widoku przedstawiają działania edycyjne, które możesz wykonać na skanie.

Widok Edytuj

Możesz także stuknąć Rozmieść (obok opcji Edytuj), aby rozmieścić strony skanu. W widoku Rozmieść dłuższe naciśnięcie wybranej strony pozwala przeciągnąć ją w nowe położenie.

Poprawianie skanu

Widok Popraw
 1. Na ekranie Edytuj stuknij ikonę z trzema suwakami znajdującą się u dołu.
 2. Określ obszar zeskanowanego dokumentu, przesuwając niebieskie kropki w narożnikach skanu.
 3. W sekcji Filtr określ żądany format skanu.
 4. W razie potrzeby użyj suwaka w celu dopasowania kontrastu (ta opcja jest dostępna tylko w niektórych filtrach).
 5. Gdy wprowadzone modyfikacje będą zadowalające, stuknij Gotowe.

Zapisywanie skanu

 1. Na ekranie Edytuj stuknij Dalej, aby wejść do widoku Ustawienia.
 2. Określ nazwę pliku i wybierz jego typ.
 3. Za pomocą suwaka wybierz jakość i rozmiar obrazu do skanowania.
 4. Zdecyduj, gdzie zapisać dokument.

Konwertowanie obrazów zapisanych w Dropbox na skany

Możesz także konwertować istniejące pliki obrazów na skany, korzystając z karty Strona główna lub Pliki w aplikacji Dropbox:

 • Na karcie Strona główna stuknij Zapisz jako skan, aby przekonwertować kwalifikujące się pliki.
 • Na karcie Pliki stuknij ikonę ... (wielokropek) obok nazwy pliku i wybierz Zapisz jako skan.

W przypadku skanowania istniejących obrazów obsługiwane są następujące typy plików:

 • .jpg
 • .jpeg
 • .png

Często zadawane pytania

Czy mogę zeskanować więcej niż jedną stronę do tego samego dokumentu?

Tak. Możesz zeskanować nawet dziesięć stron dokumentu i zapisać je w postaci jednego pliku .pdf. Oto, jak to zrobić:

 1. Po zeskanowaniu pierwszej strony stuknij ikonę dodawania kolejnych stron (dwie kartki ze znakiem plus) dostępną w widoku Edytuj.
 2. Możesz zmienić kolejność stron dokumentu, stukając Rozmieść.
 3. Naciśnij stronę dłużej, aby przeciągnąć ją w nowe położenie.

Czy mogę zapisać wielostronicowy skan jako plik .png?

Nie. Skany wielostronicowe można zapisywać wyłącznie w postaci pliku .pdf.

Czy w zeskanowanych dokumentach tekst będzie wykrywany automatycznie?

W przypadku użytkowników Dropbox Business funkcja OCR (optyczne rozpoznawanie tekstu) jest dostępna jedynie w przypadku plików .pdf. Jeśli użytkownik Dropbox Business używa połączonych kont osobistych i służbowych, funkcja OCR jest także dostępna na koncie osobistym. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższej sekcji dotyczącej użytkowników Dropbox Business.

Czy mogę używać funkcji skanowania dokumentów w trybie offline?

Tak. Możesz zeskanować dokument w trybie offline. Po nawiązaniu połączenia z internetem dokument zostanie przesłany do Twojego Dropbox.

W przypadku użytkowników Dropbox Plus, Professional i Business

Użytkownicy Dropbox Plus, Professional oraz Business uzyskują dostęp do większej liczby funkcji przy skanowaniu dokumentów:

 • Pasek wyszukiwania w witrynie dropbox.com i w aplikacji mobilnej umożliwia korzystanie z wyszukiwania pełnotekstowego w zeskanowanych dokumentach.
 • Można kopiować tekst z pliku .pdf.

Uwagi dotyczące wyszukiwania pełnotekstowego i skanowania dokumentów

Obsługiwane są następujące typy zawartości:

 • dokumenty w języku angielskim
 • dokumenty pisane maszynowo

Nie są obsługiwane następujące typy zawartości:

 • skany utworzone przez skaner dokumentów innej firmy
 • dokumenty w języku innym niż angielski
 • dokumenty pisane odręcznie
 • typy plików inne niż .pdf
 • dokumenty z nadmiernie stylizowanym tekstem
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.