Korzystanie z kopii zapasowej z komputera

Ta funkcja jest obecnie w fazie beta i jest dostępna tylko niektórym klientom Dropbox.

Tworzenie kopii zapasowych z komputera pozwala wykonać kopie ważnych folderów, takich jak „Pulpit”, „Dokumenty”, „Pobrane” na koncie Dropbox. Wszelkie zmiany w tych folderach na komputerze lub na koncie Dropbox będą stale synchronizowane w obu miejscach.

Po wykonaniu kopii bezpieczeństwa można: 

Co należy wiedzieć przed konfiguracją

 • Jeśli po utworzeniu kopii zapasowej usuniesz pliki lub foldery z dropbox.com lub z komputera, zostaną one usunięte z obu tych miejsc.
 • Jeśli wyłączysz tworzenie kopii zapasowej z komputera, nowe pliki dodane do komputera będą z powrotem zapisywane w folderach „Pulpit”, „Dokumenty” i „Pobrane” na komputerze. Pliki i foldery, których kopię zapasową utworzono w Dropbox za pomocą kopii zapasowej z komputera, pozostaną na koncie Dropbox. Na komputerze będą one dostępne w folderze skrótów o nazwie „Moje pliki w Dropbox”, który pojawi się w folderze „Pulpit”, „Dokumenty” i „Pobrane”, którego kopia zapasowa nie jest już tworzona w Dropbox.

Konfiguracja kopii zapasowej z komputera

Przed skonfigurowaniem kopii zapasowej z komputera wykonaj następujące czynności:

 • Zamknij wszystkie otwarte pliki i aplikacje na komputerze.
 • Zainstaluj aplikację komputerową Dropbox, jeśli jej jeszcze nie masz.
  • Jeśli synchronizacja została wstrzymana, wznów ją.
 • Połącz się z internetem.
 • Jeśli jakieś foldery do skopiowania mają wykonywane kopie zapasowe u innego usługodawcy przechowywania danych w chmurze (np. iCloud, OneDrive lub Kopia zapasowa i synchronizacja Google), wyłącz je. (Jeśli nie wiesz jak, skontaktuj się z działem pomocy tego usługodawcy).

Aby skonfigurować kopię zapasową z komputera:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac).
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały.
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 5. Kliknij Zarządzaj kopią zapasową
 6. Zaznacz foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć.
  • Jeśli Twoje konto osobiste jest połączone z kontem służbowym, wybierz, na jakim koncie Dropbox ma być wykonywana kopia zapasowa folderów.
 7. Kliknij Dalej, Synchronizuj z Dropbox lub Konfiguruj (zależnie od konta) i wykonaj wymagane kroki. 
  • Użytkownicy komputerów Mac: kliknij OK po wyświetleniu monitu o zezwolenie Dropbox na dostęp do folderów.

Kopie zapasowe wybranych folderów są tworzone w folderze Dropbox w Finderze (Mac) lub Eksploratorze plików (Windows) w folderach oznaczonych jako „Mój Mac” lub „Mój komputer” z nazwą urządzenia w nawiasach. Nie zajmują one dodatkowego miejsca na komputerze. Wszystko, co usuniesz z nich lub z witryny dropbox.com, zostanie usunięte zarówno z komputera, jak i z Dropbox. Jeśli tworzenie kopii zapasowej jakichś plików się nie powiedzie, w Dropbox zostanie utworzony skrót pod nazwą „Pliki na moim komputerze”, który umożliwi przejście do lokalizacji plików na Twoim komputerze.  

Dowiedz się, jak sprawdzić stan synchronizacji , ustalaj priorytety, które pliki synchronizują się pierwsze lub wyłącz synchronizację niektórych plików.

Rozwiązywanie problemów z kopią zapasową z komputera

Jeśli wystąpią problemy podczas wykonywania kopii zapasowej

Jeśli wystąpi błąd podczas konfiguracji kopii zapasowej z komputera, wypróbuj następujące kroki przed kolejną próbą konfiguracji:

Jeśli nie widzisz plików po włączeniu kopii zapasowej z komputera

Użytkownicy komputerów Mac: jeśli nie widzisz swoich plików w Finderze po wykonaniu kopii zapasowej, wymuś zatrzymanie Findera i uruchom go ponownie.

Użytkownicy Mac i Windows: poszukaj folderu „Moje pliki w Dropbox” w lokalizacji brakujących plików. Twoje pliki będą w tym folderze. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć je w folderze Dropbox na komputerze. Jeśli wolisz mieć te pliki w ich pierwotnych lokalizacjach, zamiast w Dropbox, możesz je przeciągnąć i upuścić z powrotem.

Uwaga: ewentualne pliki, w przypadku których nie udało się utworzyć kopii zapasowej w Dropbox, będą się znajdować w folderze pod nazwą „Pliki na moim komputerze”.

Jeśli masz problemy z aplikacją po włączeniu kopii zapasowej z komputera

Uruchom ponownie aplikację. W szczególności zalecamy ponowne uruchomienie następujących aplikacji:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Money
 • Microsoft Outlook
 • Safari 
 • Jeśli używasz systemu Windows i korzystasz z Microsoft Edge, pliki pobrane przez tę przeglądarkę nie będą synchronizowane z folderem „Pobrane” w Dropbox przy użyciu tej funkcji. Aby mimo to synchronizować pliki pobierane przez Microsoft Edge z Dropbox, ręcznie zmień lokalizację pobierania plików przez Microsoft Edge na Dropbox.

Jeśli Twoje pliki nie synchronizują się zgodnie z oczekiwaniami

Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowana aplikacja komputerowa Dropbox.

Po wykonaniu kopii zapasowej nie można przenieść, usunąć, zmienić nazwy ani udostępnić folderów

Po wykonaniu kopii zapasowej nie można przenieść, usunąć ani zmienić nazwy najwyższych skopiowanych folderów (takich jak „Pulpit”, „Dokumenty” i „Pobrane” czy „Mój Mac” albo „Mój PC”). Jednak wewnątrz nich możesz przenosić, usuwać i zmieniać nazwy plików. Nie możesz udostępniać tych folderów, zapraszając do nich innych e-mailem, ale możesz udostępniać te foldery przy użyciu łącza oraz udostępniać pliki lub foldery wewnątrz nich.

Wyłączenie kopii zapasowej z komputera

Uwagi :

 • Musisz mieć zainstalowaną aplikację komputerową Dropbox aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowej z komputera. Jeśli aplikacja komputerowa jest już odinstalowana, zainstaluj ją ponownie, aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowej z komputera.
 • Usunięcie plików lub folderów w folderze „Mój PC” lub „Mój Mac” spowoduje usunięcie tych plików zarówno z Dropbox, jak i z komputera. 
 • Jeśli już nie masz dostępu do urządzenia, możesz wyłączyć kopię zapasową komputera przez odłączenie urządzenia od konta Dropbox.

Aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowej z komputera:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac)
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały.
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 5. Kliknij Zarządzaj kopią zapasową
 6. Usuń zaznaczenie z folderów, które nie mają już tworzyć kopii zapasowej w Dropbox lub przełącz wszystkie pliki na Wył
 7. Kliknij Zatrzymaj mimo to.
 8. Kliknij Zapisz.

Nowe pliki dodane do komputera będą z powrotem zapisywane w folderach „Pulpit”, „Dokumenty” i „Pobrane” na komputerze. Pliki i foldery, których kopię zapasową utworzono w Dropbox za pomocą kopii zapasowej z komputera, pozostaną na koncie Dropbox. Na komputerze będą one dostępne w folderze skrótów o nazwie „Moje pliki w Dropbox”, który pojawi się w folderze „Pulpit”, „Dokumenty” i „Pobrane”, którego kopia zapasowa nie jest już tworzona w Dropbox.

W przypadku zmiany taryfy na Dropbox Business

Jeśli po skonfigurowaniu kopii zapasowej komputera zmienisz taryfę konta na Dropbox Business, zachowasz możliwość korzystania z tej funkcji, ale tworzenie kopii zapasowej zostanie zatrzymane. Możesz je skonfigurować ponownie po zmianie taryfy na wyższą.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.