Korzystanie z kopii zapasowej z komputera

Tworzenie kopii zapasowych z komputera pozwala wykonać kopie ważnych folderów, takich jak „Pulpit”, „Dokumenty”, „Pobrane” na koncie Dropbox. 

Po utworzeniu kopii zapasowej foldery te oraz zawarte w nich pliki są ciągle dostępne z tego samego miejsca na komputerze, jak również jako kopia zapasowa w Dropbox. Jeśli coś zmienisz lub usuniesz w tych folderach na swoim komputerze lub w Dropbox, będzie to odzwierciedlone w obu miejscach. Możesz mieć dostęp do tych folderów, które są kopiowane jako „Mac” lub „PC” z dowolnego miejsca, w którym używasz konta Dropbox, np. z witryny dropbox.com, aplikacji mobilnej Dropbox czy też aplikacji komputerowej na innych komputerach. W przypadku członków zespołu Dropbox Business korzystających ze struktury folderów zespołu kopia zapasowa ich folderów zostanie utworzona w tym folderze członka zespołu.

Jak w przypadku wszystkich plików przechowywanych w Dropbox, możesz przeglądać historię ich wersji i przywracać poprzednie wersje. 

Konfiguracja kopii zapasowej z komputera

Przed skonfigurowaniem kopii zapasowej z komputera wykonaj następujące czynności:

 • Zamknij wszystkie otwarte pliki i aplikacje na komputerze.
 • Zainstaluj aplikację komputerową Dropbox, jeśli jej jeszcze nie masz.
  • Jeśli synchronizacja została wstrzymana, wznów ją.
 • Połącz się z internetem.
 • Jeśli kopie zapasowe któregokolwiek z folderów zostały już utworzone u innego dostawcy usług przechowywania w chmurze (np. iCloud, OneDrive lub Kopia zapasowa i synchronizacja Google), wyłącz te kopie zapasowe i upewnij się, że pliki są z powrotem w swoich oryginalnych folderach na komputerze. (Jeśli nie wiesz jak, skontaktuj się z działem pomocy tego usługodawcy).

Aby skonfigurować kopię zapasową z komputera:

 1. Otwórz preferencje aplikacji komputerowej Dropbox.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Setup (Konfiguracja).
  • Uwaga:jeśli jesteś w zespole Dropbox Business i nie widzisz tej opcji, być może administrator nie zezwala na jej włączanie.
 4. Zaznacz foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć.
  • Jeśli Twoje konto osobiste jest połączone z kontem służbowym, wybierz, na jakim koncie Dropbox ma być wykonywana kopia zapasowa folderów.
 5. Kliknij Konfiguruj i postępuj według opisanych kroków. 
  • Użytkownicy komputerów Mac: kliknij OK po wyświetleniu monitu o zezwolenie Dropbox na dostęp do folderów.

Jeśli tworzenie kopii zapasowej jakichś plików się nie powiedzie, w Dropbox zostanie utworzony skrót pod nazwą „Pliki na moim komputerze”, który umożliwi przejście do lokalizacji plików na Twoim komputerze.  

Rozwiązywanie problemów z kopią zapasową z komputera

Jeśli wystąpią problemy podczas wykonywania kopii zapasowej

Jeśli wystąpi błąd podczas konfiguracji kopii zapasowej z komputera, wypróbuj następujące kroki przed kolejną próbą konfiguracji:

 • Zamknij wszelkie pliki lub aplikacje korzystające z danych w folderach, których kopię zapasową chcesz wykonać.
 • Wyłącz foldery innych usługodawców przechowywania plików w chmurze (takich jak iCloud, OneDrive czy Kopia zapasowa i synchronizacja Google) w folderach, których kopię zapasową chcesz wykonać, i upewnij się, że pliki są z powrotem w swoich oryginalnych folderach na komputerze.
 • Nadaj uprawnienia do edycji wszystkich plików i folderów, których kopię zapasową chcesz wykonać.
 • Jeśli foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć, nie znajdują się w oryginalnych, domyślnych lokalizacjach, przenieś je z powrotem.
 • Jeśli folder Dropbox i foldery, których kopię zapasową chcesz wykonać, nie są na tym samym dysku twardym, przenieś je na ten sam dysk. Na przykład, jeśli foldery są na zewnętrznym dysku twardym, a folder Dropbox jest na dysku twardym komputera, przenieś je na ten sam dysk twardy.
 • Jeśli pojawia się komunikat o błędzie dotyczący Adobe Creative Cloud, postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule Centrum pomocy Adobe, aby usunąć folder Library z urządzenia.

Jeśli nie widzisz plików po włączeniu kopii zapasowej z komputera

Ewentualne pliki, w przypadku których nie udało się utworzyć kopii zapasowej w Dropbox, będą się znajdować w folderze pod nazwą „Pliki na moim komputerze”.

Użytkownicy komputerów Mac: jeśli nie widzisz swoich plików w Finderze po wykonaniu kopii zapasowej, wymuś zatrzymanie Findera i uruchom go ponownie.

Jeśli masz problemy z aplikacją po włączeniu kopii zapasowej z komputera

Uruchom ponownie aplikację. W szczególności zalecamy ponowne uruchomienie następujących aplikacji:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Money
 • Microsoft Outlook
 • Safari 
 • Jeśli używasz systemu Windows i korzystasz z Microsoft Edge, pliki pobrane przez tę przeglądarkę nie będą synchronizowane z folderem „Pobrane” w Dropbox przy użyciu tej funkcji. Aby mimo to synchronizować pliki pobierane przez Microsoft Edge z Dropbox, ręcznie zmień lokalizację pobierania plików przez Microsoft Edge na Dropbox.

Jeśli Twoje pliki nie synchronizują się zgodnie z oczekiwaniami

Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowana aplikacja komputerowa Dropbox i dowiedz się, jak:

Jeśli po wykonaniu kopii zapasowej nie można przenieść, usunąć, zmienić nazwy ani udostępnić folderów

Po wykonaniu kopii zapasowej nie można przenieść, usunąć ani zmienić nazwy najwyższych skopiowanych folderów (takich jak „Pulpit”, „Dokumenty” i „Pobrane” czy „Mac” albo „PC”). Jednak wewnątrz nich możesz przenosić, usuwać i zmieniać nazwy plików. Nie możesz udostępniać tych folderów w Dropbox, zapraszając do nich innych e-mailem, ale możesz udostępniać te foldery przy użyciu łącza oraz udostępniać pliki lub foldery wewnątrz nich.

Wyłączenie kopii zapasowej z komputera

Uwagi :

 • Musisz mieć zainstalowaną aplikację komputerową Dropbox aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowej z komputera. Jeśli aplikacja komputerowa jest już odinstalowana, zainstaluj ją ponownie, aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowej z komputera.
 • Usunięcie plików lub folderów w folderze „PC” lub „Mac” spowoduje usunięcie tych plików zarówno z Dropbox, jak i z komputera. 
 • Jeśli już nie masz dostępu do urządzenia, możesz wyłączyć kopię zapasową komputera przez odłączenie urządzenia od konta Dropbox.

Aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowej z komputera:

 1. Otwórz preferencje aplikacji komputerowej Dropbox.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Zarządzaj kopią zapasową
 4. Odznacz foldery, których tworzenie kopii zapasowych w Dropbox chcesz zatrzymać, lub odznacz Mac/PC, aby wyłączyć tworzenie kopii zapasowych wszystkich folderów jednocześnie. 
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Wybierz Zachowaj zawartość w folderach na tym komputerze/Macu lub Pozostaw zawartość w Dropbox.
  • Jeśli wybierzesz opcję Zachowaj zawartość w folderach na tym komputerze/Macu, pliki i foldery, których tworzenie kopii zapasowej zostało zatrzymane, można znaleźć w oryginalnych folderach na komputerze. 
  • Jeśli wybierzesz opcję Pozostaw zawartość w Dropbox, nowe pliki, które dodasz do tych folderów, zostaną zapisane w oryginalnych folderach na Twoim komputerze, ale pliki i foldery, których kopię zapasową utworzono wcześniej w Dropbox za pomocą kopii zapasowej komputera, pozostaną na Twoim koncie Dropbox. Na komputerze będą dostępne za pomocą skrótów w ich oryginalnych folderach o nazwie „Moje pliki w Dropbox”. 
   • Uwaga: jeśli zamiast tego zobaczysz opcję Konfiguruj, oznacza to, że kopia zapasowa komputera jest już wyłączona.
 7. Kliknij Zatrzymaj kopię zapasową.
 8. Kliknij Zamknij.

Administratorzy: wybierzcie, czy zespół może korzystać z kopii zapasowych komputera

Administratorzy mogą zdecydować, czy członkowie zespołu mogą włączyć tworzenie kopii zapasowych komputera.

Jeśli administrator zdecyduje się nie zezwalać członkom zespołu na włączanie kopii zapasowej komputera, członkowie zespołu nie zobaczą opcji włączenia tej funkcji na koncie. Kopia zapasowa komputera nie zostanie wyłączona dla członków zespołu, którzy już jej używają, ani dla członków zespołu, którzy włączyli ją na swoich kontach przed dołączeniem do zespołu. Aby sprawdzić, którzy członkowie zespołu już włączyli tę opcję, administratorzy mogą przeszukać panel analityczny administratora pod kątem „Włączono/wyłączono tworzenie kopii zapasowej komputera”. 

Aby wybrać, czy zespół może korzystać z kopii zapasowej komputera:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Kopie zapasowe.
 5. W sekcji Zezwolić członkom zespołu na włączanie kopii zapasowej komputera? , przełącz na Wł. lub Wył.
  • Uwaga: zastosowanie zmiany może potrwać do godziny.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.