Föreslagna teammedlemmar

Uppdaterat Mar 25, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för vissa typer av administratörer med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

En föreslagen medlem är en Dropbox-användare som har rekommenderats att gå med i ett Dropbox-teamkonto. Teammedlemmar kan föreslå medlemmar och Dropbox kommer automatiskt att föreslå medlemmar baserat på kriterier som anges nedan.

Visa föreslagna teammedlemmar

Du kan visa medlemmar som föreslagits av Dropbox från antingen din startsida eller adminpanelen.

Så här visar du medlemmar som föreslagits av dina teammedlemmar:

  1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
  2. Klicka på Adminkonsolen.
  3. Klicka på Medlemmar.
  4. Klicka på Visa alla intill Begäran att gå med.

Föreslagna medlemmar kommer att visas under avsnittet Inbjudningsförfrågningar från nuvarande medlemmar.

Hur bestämmer Dropbox vilka medlemmar som ska föreslås för mitt team?

Dropbox föreslår nya medlemmar till ditt team som antingen har ett Dropbox-konto på din organisations domän eller som är medlemmar i ett av ditt teams delade mappar.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp