Koppla eller koppla från två Dropbox-konton

Dropbox-användare med Dropbox Business-plan kan koppla sitt Dropbox Business-konto med ett Basic-, Plus-, Family- eller Professional-konto.

Obs! Basic-, Plus-, Family- och Professional-konton kan inte kopplas till varandra. Dropbox Business-konton kan inte kopplas till andra Dropbox Business-konton.

Om du är Dropbox Business-administratör kan du läsa om hur du hanterar teammedlemmars kopplade konton och enheter.

När du kopplar två Dropbox-konton kan du enkelt växla mellan dem var du än använder Dropbox utan att behöva logga ut från det ena kontot och in på det andra varje gång du vill växla mellan dem.

Du kan koppla dina konton, och växla mellan dem, på dropbox.com och i Dropbox-apparna på valfri enhet. Det går dock bara att koppla från på dropbox.com. När du kopplat eller kopplat från två konton blir de kopplade eller frånkopplade överallt där du använder Dropbox.

Trots att dina konton kopplas överallt där du använder Dropbox när du väl har kopplat dem, innebär detta inte att du loggas in på båda konton på alla enheter. Du blir bara inloggad där du startade kopplingen. Dina övriga enheter visar alternativet för dig att logga in till ditt kopplade konto. När du gjort det förblir du inloggad och kan enkelt växla mellan dina kopplade konton.

Personlig säkerhet när du kopplar till ett teamkonto

När du kopplar konton överförs eller delas ingen information mellan de båda kontona. Det gör det bara enklare för dig att växla mellan dem. När du kopplar ett personligt konto och ett teamkonto får ingen i ditt team, inklusive administratören, åtkomst till ditt personliga Dropbox-konto genom Dropbox, även om de använder funktionen logga in som teammedlem.

Koppla dina konton på dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com med endera kontot.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under fliken Allmänt, under Koppla ditt teamkonto eller Koppla ditt personliga konto, klickar du på Koppla konton.

Koppla dina konton i klienten

 1. Öppna Dropbox-klienten och logga in på något av kontona du vill koppla.
 2. Öppna dina inställningar för Dropbox-klienten.
 3. Klicka på fliken Konto.
 4. Klicka på Koppla personligt konto eller Koppla teamkonto.

Koppla dina konton i mobilappen

 1. Öppna mobilappen Dropbox och logga in på något av de konton du vill koppla.
 2. Tryck på menyikonen (Android) eller kugghjulsikonen (iPhone/iPad).
 3. Tryck på Inställningar.
 4. Tryck på + Lägg till team-/personligt konto.

Koppla från dina konton

Det går att koppla bort dina konton endast på dropbox.com. När du kopplar bort dina konton kopplas de bort överallt. På alla enheter och appar loggas du ut från det sista kontot du lagt till i den appen och fortsätter att vara inloggad på det första kontot.

Du kan alltid logga in igen på dina konton på valfri enhet, precis som du vanligtvis gör med ett konto som inte har kopplats.

Så här kopplar du från dina konton:

 1. Logga in på dropbox.com med något av kontona du vill koppla från.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Under fliken Allmänt, under Kopplade konton, klickar du på Koppla från.
 4. Klicka på Ja, koppla bort för att bekräfta.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!