Hur många enheter kan jag använda med mitt Dropbox-konto?

Dropbox Plus-, Professional-, Standard-, Advanced och Enterprise-kunder kan logga in på ett obegränsat antal enheter, men det finns begränsningar för användare med Dropbox Basic.

När du loggar in på Dropbox-klienten eller mobilappen på en enhet, läggs enheten till i din enhetslista på säkerhetssidan i dina kontoinställningar.

Beroende på vilken plan du har kan det hända att du bara tillåts att logga in på ett visst antal enheter samtidigt. Här är enhetsbegränsningarna för respektive plan:

  • Basic-användare kan vara inloggade på upp till tre enheter samtidigt.
    • Obs! Om du är Basic-användare kommer alla enheter du loggat in på före mars 2019 att stå kvar i din enhetslista, även om du är inloggad på fler än tre enheter. Om du vill logga in på en ny enhet måste du dock logga ut från dina befintliga enheter för att kunna göra det eller uppgradera ditt Dropbox-konto.
  • Användare med Plus, Family och Professional kan logga in på så många enheter som behövs.
  • Dropbox-teamanvändare kan logga in på så många enheter som behövs, men administratörer för Advanced- och Enterprise-team kan begränsa antalet enheter som deras team kan koppla.

Obs! Loggar du in på dropbox.com räknas det inte med i detta antal och enheten läggs inte till i enhetslistan.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att säkerhetskopiera filer.

Vad gör jag om min gräns för antalet enheter har uppnåtts?

Är du Basic-användare och redan har loggat in på tre enheter kommer du att uppmanas att logga ut från en av dina befintliga enheter nästa gång du försöker logga in på en enhet.

Du kan också logga ut från enheter för att ta bort dem från din enhetslista.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!