Hur många enheter kan jag använda med mitt Dropbox-konto?

Uppdaterat Mar 11, 2024
person icon

Kunder med betalda Dropbox-planer kan logga in på ett obegränsat antal enheter, men det finns begränsningar för användare med Dropbox Basic.

När du loggar in på Dropbox-klienten eller mobilappen på en enhet, läggs enheten till i din enhetslista på säkerhetssidan i dina kontoinställningar.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att säkerhetskopiera filer.

 

Vad är enhetsgränsen för min Dropbox-plan?

Beroende på vilken plan du har kan det hända att du bara tillåts att logga in på ett visst antal enheter samtidigt. 

 

Dropbox Basic

Dropbox Basic-användare kan vara inloggade på upp till tre enheter samtidigt.

highlighter icon

Obs! Om du är Basic-användare kommer alla enheter du loggat in på före mars 2019 att stå kvar i din enhetslista, även om du är inloggad på fler än tre enheter. Om du vill logga in på en ny enhet måste du dock logga ut från dina befintliga enheter för att kunna göra det eller uppgradera ditt Dropbox-konto.

Dropbox Plus, Family, Professional och Essentials

Dropbox Plus-, Family-, Professional- och Essentials-kunder kan logga in på så många enheter som de behöver.

 

Dropbox Advanced, Business Plus och Enterprise

Dropbox-teamanvändare kan logga in på så många enheter som behövs, men administratörer för Advanced-, Business Plus och Enterprise-team kan begränsa antalet enheter som deras team kan koppla.

highlighter icon

Obs! Loggar du in på dropbox.com räknas det inte med i detta antal och enheten läggs inte till i enhetslistan.

Hur ser jag min enhetslista?

Din lista över anslutna enheter finns på säkerhetssidan för dina kontoinställningar. Så här hittar du det:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
  3. Klicka på Inställningar.
  4. Klicka på fliken Säkerhet .

 

Dina enheter visas under Enheter.

Vad gör jag om min gräns för antalet enheter har uppnåtts?

Är du Dropbox Basic-användare och redan har loggat in på tre enheter kommer du att uppmanas att logga ut från en av dina befintliga enheter nästa gång du försöker logga in på en enhet.

Du kan också logga ut från enheter för att ta bort dem från din enhetslista.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp