Hur fungerar mappsökvägar för länkade Dropbox-konton?

Uppdaterat Jan 31, 2024
Om du använder Dropbox-klienten och har kopplat ett personligt Dropbox-konto till ett Dropbox-teamkonto använder vi en mappsökväg på din dator för att separera konton. Det betyder att du har två Dropbox-mappar på din dator.
Klicka på det operativsystem du använder nedan om du vill ha mer information om mappsökvägar.

Dropbox-klienten har stöd för samtidig användning av både personliga Dropbox-konton och Dropbox-teamkonton. För att ge stöd för detta måste klienten ändra namn på flera Dropbox-mappar lokalt för att tydliggöra vilken som är vilken. Dropbox-användare som bara har ett personligt konto har posten i huvudmappen när de installerar Dropbox på datorn:

 

Dropbox

 

Dropbox-användare som bara har ett teamkonto har posten i huvudmappen när de installerar Dropbox på en dator:

 

Dropbox (<BUSINESS_NAME>)

 

Dropbox-användare som har kopplat sitt personliga konto med sitt teamkonto har flera poster i huvudmappen:

 

Dropbox (Personlig)

Dropbox (<BUSINESS_NAME>)

highlighter icon

Obs! ”Personlig” kan översättas.

När användaren kopplar ett teamkonto skapar vi för befintliga personliga konton också en dold knutpunkt i Windows på den gamla Dropbox-platsen som pekar till det första kontot som kopplades, så här:

 

Dropbox -> C:\Users\<ANVÄNDARNAMN>\Dropbox (personligt)

 

Det betyder att Dropbox-mappen flyttades till Dropbox (<personligt>) och knutpunkten vid Dropbox pekar till den här nya märkta mappen.

highlighter icon

Obs! Om en användare loggar in på sitt teamkonto först och sedan kopplar sitt personliga konto efteråt kommer den dolda knutpunkten inte uppstå.

Dropbox-klienten har stöd för samtidig användning av både personliga Dropbox-konton och Dropbox-teamkonton. För att ge stöd för detta måste klienten ändra namn på flera Dropbox-mappar lokalt för att tydliggöra vilken som är vilken. Dropbox-användare som bara har ett personligt konto har posten i huvudmappen när de installerar Dropbox en dator:

 

Dropbox

 

Dropbox-användare som bara har ett teamkonto har posten i huvudmappen när de installerar Dropbox på datorn:

 

Dropbox (<BUSINESS_NAME>)

 

Dropbox-användare som har kopplat sitt personliga konto med sitt teamkonto har flera poster i huvudmappen:

 

Dropbox (Personlig)

Dropbox (<BUSINESS_NAME>)

highlighter icon

Obs! ”Personlig” kan översättas.

När användaren kopplar ett teamkonto skapar vi för befintliga personliga konton också en dold symbolisk länk på den gamla Dropbox-platsen som pekar till det första kontot som kopplades, så här:

 

Dropbox -> /Users/<ANVÄNDARNAMN>/Dropbox (personligt)

 

Det betyder att Dropbox-mappen flyttades till Dropbox (personligt) och symlänk pekar till den här nya märkta mappen.

highlighter icon

Obs! Om en användare loggar in på sitt teamkonto först och sedan kopplar sitt personliga konto efteråt kommer den dolda knutpunkten inte att uppstå.

warning icon

Viktigt: Om du använder den senaste versionen av Dropbox för macOS på File Provider har din Dropbox-mapp flyttats till ~/Library/CloudStorage. Det går inte längre att ändra platsen för din Dropbox-mapp. 

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp