Kopplade konton och mappsökvägar

Om du använder Dropbox-klienten och har kopplat ett personligt Dropbox-konto till ett Dropbox-teamkonto har du två Dropbox-mappar på din dator. Klicka på operativsystemet du använder nedan för mer information.

Visa instruktioner för:

Dropbox-klienten har stöd för samtidig användning av både personliga Dropbox-konton och Dropbox-teamkonton. För att ge stöd för detta måste klienten ändra namn på flera Dropbox-mappar lokalt för att tydliggöra vilken som är vilken. Dropbox-användare som bara har ett personligt konto har posten i huvudmappen när de installerar Dropbox på datorn:

Dropbox

Dropbox-användare som bara har ett teamkonto har posten i huvudmappen när de installerar Dropbox på en dator:

Dropbox (<BUSINESS_NAME>)

Dropbox-användare som har kopplat sitt personliga konto med sitt teamkonto har flera poster i huvudmappen:

Dropbox (personlig)
Dropbox (<BUSINESS_NAME>)

Obs! ”Personlig” kan översättas.

När användaren kopplar ett teamkonto skapar vi för befintliga personliga konton också en dold knutpunkt i Windows på den gamla Dropbox-platsen som pekar till det första kontot som kopplades, så här:

Dropbox -> C:\Users\<ANVÄNDARNAMN>\Dropbox (personligt)

Det betyder att Dropbox-mappen flyttades till Dropbox (<personligt>) och knutpunkten vid Dropbox pekar till den här nya märkta mappen.

Obs! Om en användare loggar in på sitt teamkonto först och sedan kopplar sitt personliga konto efteråt kommer den dolda knutpunkten inte uppstå.

Dropbox-klienten har stöd för samtidig användning av både personliga Dropbox-konton och Dropbox-teamkonton. För att ge stöd för detta måste klienten ändra namn på flera Dropbox-mappar lokalt för att tydliggöra vilken som är vilken. Dropbox-användare som bara har ett personligt konto har posten i huvudmappen när de installerar Dropbox en dator:

Dropbox

Dropbox-användare som bara har ett teamkonto har posten i huvudmappen när de installerar Dropbox på datorn:

Dropbox (<BUSINESS_NAME>)

Dropbox-användare som har kopplat sitt personliga konto med sitt teamkonto har flera poster i huvudmappen:

Dropbox (personlig)
Dropbox (<BUSINESS_NAME>)

Obs! ”Personlig” kan översättas.

När användaren kopplar ett teamkonto skapar vi för befintliga personliga konton också en dold symbolisk länk på den gamla Dropbox-platsen som pekar till det första kontot som kopplades, så här:

Dropbox -> /Users/<ANVÄNDARNAMN>/Dropbox (personligt)

Det betyder att Dropbox-mappen flyttades till Dropbox (personligt) och symlänk pekar till den här nya märkta mappen.

Obs! Om en användare loggar in på sitt teamkonto först och sedan kopplar sitt personliga konto efteråt kommer den dolda knutpunkten inte att uppstå. 

Om du använder den senaste Dropbox för macOS som använder Apples File Provider-API har din Dropbox-mapp flyttats till ~/Library/CloudStorage. Det går inte längre att ändra platsen för Dropbox-mappen. 

Läs mer om förväntade ändringar i Dropbox för macOS.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!