Tilkoblede kontoer og mappebaner

Hvis du bruker Dropbox-skrivebordsappen og du har koblet en personlig Dropbox-konto til en Dropbox-konto for team, får du to Dropbox-mapper på datamaskinen. Klikk på operativsystemet du bruker nedenfor for mer informasjon.

Vis instruksjoner for:

Dropbox-klienten støtter både personlige kontoer og Dropbox-kontoer for team samtidig. For å få til dette må skrivebordsklienten endre navn på Dropbox-mappene (som det er flere av) lokalt for å kunne skille dem fra hverandre. Dropbox-brukere med kun en personlig konto får denne oppføringen i hjemmemappen når de installerer Dropbox på datamaskinen:

Dropbox

Dropbox-brukere med bare en teamkonto får denne oppføringen i hjemmemappen når de installerer Dropbox på en datamaskin:

Dropbox (<BEDRIFTSNAVN>)

Dropbox-brukere som har koblet sammen sine personlige kontoer og teamkontoer, får flere oppføringer i hjemmemappen:

Dropbox (privat)
Dropbox (<BEDRIFTSNAVN>)

Obs! «privat» kan være oversatt.

For eksisterende personlige kontoer: Når brukeren kobler en teamkonto, oppretter vi også et skjult knutepunkt på Windows på den gamle Dropbox-plasseringen som peker til den første kontoen som ble koblet til, slik:

Dropbox -> C:\Users\<BRUKERNAVN>\Dropbox (Personlig)

Det vil si at Dropbox-mappen ble flyttet til Dropbox (<Personlig>), og knutepunktet i Dropbox peker til denne nylig merkede mappen.

Merk: Hvis en bruker logger på teamkontoen sin først og deretter kobler til sin personlige konto etterpå, vises ikke det skjulte knutepunktet.

Dropbox-klienten støtter både personlige kontoer og Dropbox-kontoer for team samtidig. For å få til dette må skrivebordsklienten endre navn på Dropbox-mappene (som det er flere av) lokalt for å kunne skille dem fra hverandre. Dropbox-brukere med bare en personlig konto vil ha denne oppføringen i hjemmemappen når de installerer Dropbox på en datamaskin:

Dropbox

Dropbox-brukere med bare en personlig konto vil ha denne oppføringen i hjemmemappen når de installerer Dropbox på datamaskinen:

Dropbox (<BEDRIFTSNAVN>)

Dropbox-brukere som har koblet sammen sine personlige kontoer og teamkontoer, får flere oppføringer i hjemmemappen:

Dropbox (privat)
Dropbox (<BEDRIFTSNAVN>)

Obs! «privat» kan være oversatt.

For eksisterende personlige kontoer: Når brukeren kobler en teamkonto, oppretter vi også en skjult symbolsk kobling på den gamle Dropbox-plasseringen som peker til den første kontoen som ble koblet til, slik:

Dropbox -> /Brukere/<BRUKERNAVN>/Dropbox (Personlig)

Det vil si at Dropbox-mappen ble flyttet til Dropbox (Personlig), og den symbolske koblingen peker til denne nylig merkede mappen.

Merk: Hvis en bruker logger på teamkontoen sin først og deretter kobler til sin personlige konto etterpå, vises ikke den skjulte symbolske koblingen. 

Hvis du bruker den nyeste Dropbox for macOS som bruker Apples File Provider API, har Dropbox-mappen din blitt flyttet til ~/Library/CloudStorage. Endring av plasseringen til Dropbox-mappen din støttes ikke lenger. 

Finn ut mer om forventede endringer i Dropbox for macOS.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!