Akaun bersambung dan laluan folder

Jika anda menggunakan apl desktop Dropbox dan anda telah memautkan akaun Dropbox peribadi ke akaun Dropbox pasukan, anda akan mempunyai dua folder Dropbox pada komputer anda. Klik sistem pengendalian yang anda gunakan di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Tunjukkan arahan untuk:

Pelanggan Dropbox akan menyokong kedua-dua akaun peribadi dan akaun pasukan Dropbox sekaligus. Untuk menyokong ciri ini, pelanggan desktop perlu menamakan semula beberapa folder Dropbox secara setempat untuk membezakan kedua-duanya. Pengguna Dropbox yang hanya ada akaun peribadi akan mempunyai entri ini dalam folder utama mereka apabila mereka memasang Dropbox pada komputer mereka:

Dropbox

Pengguna Dropbox yang hanya ada akaun pasukan akan mempunyai entri ini dalam folder utama mereka apabila mereka memasang Dropbox pada komputer:

Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>)

Pengguna Dropbox yang telah memautkan akaun peribadi dan pasukan mereka akan mempunyai berbilang entri dalam folder utama mereka:

Dropbox (Peribadi)
Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>)

Perhatian: "Peribadi" mungkin diterjemahkan.

Bagi akaun peribadi yang sedia ada, apabila pengguna memautkan akaun pasukan, kami juga akan mencipta persimpangan tersembunyi pada Windows di lokasi lama Dropbox yang menunjuk kepada akaun pertama yang telah dipautkan, contohnya:

Dropbox -> C:\Users\<NAMA PENGGUNA>\Dropbox (Peribadi)

Maknanya, folder Dropbox tersebut telah dialihkan ke Dropbox (<Peribadi>), dan persimpangan pada Dropbox akan menunjuk kepada folder yang baru dilabel ini.

Perhatian: Jika pengguna mendaftar masuk ke akaun pasukan mereka dahulu dan kemudian memautkan akaun peribadi mereka selepas itu, persimpangan tersembunyi tidak akan wujud.

Pelanggan Dropbox akan menyokong kedua-dua akaun peribadi dan akaun pasukan Dropbox sekaligus. Untuk menyokong ciri ini, pelanggan desktop perlu menamakan semula beberapa folder Dropbox secara setempat untuk membezakan kedua-duanya. Pengguna Dropbox yang hanya ada akaun peribadi akan mempunyai entri ini dalam folder utama mereka apabila mereka memasang Dropbox pada komputer:

Dropbox

Pengguna Dropbox yang hanya ada akaun pasukan akan mempunyai entri ini dalam folder utama mereka apabila mereka memasang Dropbox pada komputer mereka:

Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>)

Pengguna Dropbox yang telah memautkan akaun peribadi dan pasukan mereka akan mempunyai berbilang entri dalam folder utama mereka:

Dropbox (Peribadi)
Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>)

Perhatian: "Peribadi" mungkin diterjemahkan.

Bagi akaun peribadi yang sedia ada, apabila pengguna memautkan akaun pasukan, kami juga akan mencipta pautan simbolik tersembunyi dalam lokasi lama Dropbox yang menunjuk kepada akaun pertama yang telah dipautkan, contohnya:

Dropbox -> /Pengguna/<NAMA PENGGUNA>/Dropbox (Peribadi)

Maknanya, folder Dropbox tersebut telah dialihkan ke Dropbox (Peribadi), dan pautan simbolik akan menunjuk kepada folder yang baru dilabel ini.

Perhatian: Jika pengguna mendaftar masuk ke akaun pasukan mereka dahulu dan kemudian memautkan akaun peribadi mereka selepas itu, persimpangan pautan simbolik tidak akan wujud. 

Jika anda menggunakan Dropbox terkini untuk macOS yang menggunakan API Pembekal Fail Apple, folder Dropbox anda telah dialihkan ke ~/Library/CloudStorage. Menukar lokasi folder Dropbox anda tidak lagi disokong. 

Ketahui lebih lanjut tentang perubahan yang dijangkakan dengan Dropbox untuk macOS.

Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan