Akaun bersambung dan laluan folder

Tunjukkan arahan untuk:

Pelanggan Dropbox akan menyokong kedua-dua akaun peribadi dan Dropbox perniagaan sekaligus. Untuk menyokong ciri ini, pelanggan desktop perlu mengubah nama folder Dropbox tempatan (yang kini lebih daripada satu) untuk membezakan kedua-duanya. Jika dulunya pengguna Dropbox hanya ada folder berikut di folder utama mereka apabila Dropbox dipasang:

Dropbox

Mereka kini mungkin ada yang berikut jika telah memaut akaun peribadi dan perniagaan mereka:

Dropbox (Peribadi)
Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>)

Perhatian: "Peribadi" mungkin diterjemahkan.

Bagi pelanggan-pelanggan sedia ada, apabila pengguna memautkan akaun kedua, kami juga akan mewujudkan persimpangan tersembunyi pada Windows di lokasi lama Dropbox yang menghala ke akaun pertama yang dipautkan. Cth.:

Dropbox -> C:\Users\<NAMA_PENGGUNA>\Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>)
Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>)
Dropbox (Peribadi)

Ini bermakna, folder Dropbox telah dipindahkan ke Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>), di mana <NAMA_PERNIAGAAN> ialah nama akaun Dropbox Business, dan persimpangan di Dropbox akan menghala ke folder yang baru dilabel ini.

Pelanggan Dropbox akan menyokong kedua-dua akaun peribadi dan Dropbox perniagaan sekaligus. Untuk menyokong ciri ini, pelanggan desktop perlu mengubah nama folder Dropbox tempatan (yang kini lebih daripada satu) untuk membezakan kedua-duanya. Jika dulunya pengguna Dropbox hanya ada folder berikut di folder utama mereka apabila Dropbox dipasang:

Dropbox

Mereka kini mungkin ada yang berikut jika telah memaut akaun peribadi dan perniagaan mereka:

Dropbox (Peribadi)
Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>)

Perhatian: "Peribadi" mungkin diterjemahkan.

Bagi pelanggan-pelanggan sedia ada, apabila pengguna memautkan akaun kedua, kami juga akan mewujudkan symlink tersembunyi di lokasi lama Dropbox yang menunjuk kepada akaun pertama yang dipaut. Cth.:

Dropbox -> /Users/<NAMA_PENGGUNA>/Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>) Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>) Dropbox (Peribadi)

Maknanya, folder Dropbox telah dipindahkan ke Dropbox (<NAMA_PERNIAGAAN>), <NAMA_PERNIAGAAN> ialah nama akaun Dropbox Business, dan symlink yang Dropbox tunjukkan ke folder yang baru dilabel ini.

Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan