Så här avinstallerar man Dropbox

Om du avinstallerar Dropbox-klienten tas Dropbox bort från datorn. När Dropbox är borttagen visas inte längre Dropbox-menyn och Dropbox synkroniserar inte längre filerna i din Dropbox-mapp. Avinstallerar du Dropbox tas inte ditt Dropbox-konto bort och filerna i Dropbox-mappen på hårddisken ligger kvar.

Välj system för anvisningar:

Linux

Avinstallera klienten på Linux

Beroende på operativsystem och det paket som används under installationen kommer vissa kommandorader som anges i terminalfönstret att avinstallera klienten. Kopiera och klistra in följande kommandon ett-efter-ett i terminalfönstret och tryck på Enter efter varje kommando. Oroa dig inte om några av kommandona ger ett fel. Efter det sista kommandot kommer klienten att vara helt avinstallerad från datorn.


dropbox stop
dropbox status # Should report "not running"
rm -rf ~/.dropbox-dist
rm -rf /var/lib/dropbox
rm -rf ~/.dropbox*
sudo apt-get remove nautilus-dropbox
sudo apt-get remove dropbox
rm /etc/apt/source.d/dropbox

Ta bort filerna i Dropbox-mappen

Om du vill ta bort filerna i Dropbox-mappen från hårddisken kan du ange följande kommando i terminalen och trycka på Enter. Kommandot kan behöva ändras om Dropbox-mappen inte har installerats på standardplatsen.

rm -rv ~/Dropbox

Lägg märke till att den här åtgärden raderar den lokala Dropbox-mappen. De filer i den lokala Dropbox-mappen som inte har synkroniserats kommer att saknas på dropbox.com.

Mac

Avinstallera datorprogrammet på Mac OS X

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) och välj Preferenser …
 3. Välj fliken Konto.
 4. Klicka på Koppla från denna Dropbox...
 5. Klicka på Dropbox-ikonen på menyraden igen.
 6. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) och välj Avsluta Dropbox.
 7. Öppna mappen Program  i Finder.
 8. Dra Dropbox appfil från Program till Papperskorgen.

Din Dropbox-mapp och innehållet berörs inte. Om du även vill ta bort Dropbox-mappen går det att dra och släppa den i Papperskorgen.

Ta bort filerna i Dropbox-mappen

Om du vill ta bort filerna i Dropbox-mappen från hårddisken går det att dra och släppa Dropbox-mappen i Papperskorgen.

Det raderar den lokala Dropbox-mappen. Osynkroniserade filer i den lokala Dropbox-mappen blir inte tillgängliga på dropbox.com.

Följ dessa steg om du har problem med att avinstallera Dropbox-appen.

 1. Öppna Aktivitetsövervakaren. Det här verktyget finns vanligtvis i mappen Program, under Verktyg.
 2. Sök efter rader i Aktivitetsövervakaren som innehåller "Dropbox".
 3. Klicka på en rad med "Dropbox".
 4. Klicka på X för att tvångsavsluta processen.
 5. Upprepa stegen 3 och 4 för varje rad med "Dropbox".
 6. Försök att avinstallera Dropbox igen.

(Valfritt) Avinstallera Dropbox snabbmeny:

 1. Öppna Finder och välj Gå till mapp ... i -menyn (eller tryck på skift+Command+G).
 2. En dialogruta ska nu visas. Kopiera och klistra in följande rad i rutan och tryck på  Enter :
          /Library        
  
 3. Ta bort mappen DropboxHelperTools genom att flytta den till papperskorgen.

(Valfritt) Ta bort Dropbox programinställningar:

 1. Öppna Finder och välj Gå till mapp ... i -menyn (eller tryck på skift+Command+G).
 2. En dialogruta ska nu visas. Kopiera och klistra in följande rad i rutan och tryck på returtangenten:
           ~/.dropbox       
  
 3. Ta bort Dropbox systeminställningar genom att markera alla filer i mappen och dra och släppa dem i papperskorgen.

 

Windows

Avinstallera klienten på Windows 

 1. Sök Kontrollpanelen på skärmen Start och klicka på den.
 2. Välj Avinstallera ett program under Program.
 3. Välj Dropbox i listan över program.
 4. Klicka på Avinstallera.
 5. Starta om datorn för att slutföra avinstallationen.

Avinstallera Dropbox om det var förinstallerat på datorn

Om datorns tillverkare förinstallerat Dropbox är det kanske även nödvändigt att avinstallera kampanjprogrammet som levererades med enheten. Gör så här:

 1. Starta verktyget Lägg till/ta bort program.
  • Windows 8 :
   1. Klicka på Start.
   2. Klicka på Appar.
   3. Klicka på Kontrollpanelen.
   4. Klicka på Avinstallera ett program.
  • Windows 10 :
   1. Klicka på Start.
   2. Klicka på Inställningar.
   3. Klicka på System.
   4. Klicka på Appar och funktioner.
 2. Välj Skaffa Dropbox eller Dropbox X GB i programlistan, där X är mängden lagringsutrymme du fått i kampanjen.
 3. Klicka på Avinstallera.
 4. Starta om datorn för att slutföra avinstallationen.

Ta bort filerna i Dropbox-mappen

Dra och släpp Dropbox-mappen i Papperskorgen om du vill ta bort filerna i Dropbox-mappen från hårddisken.

Lägg märke till att den här åtgärden raderar den lokala Dropbox-mappen. Osynkroniserade filer i den lokala Dropbox-mappen blir inte tillgängliga på dropbox.com.

Följ dessa steg om du har problem med att avinstallera Dropbox-appen.

Ominstallation av Dropbox senaste version kan åtgärda avinstallationsprocessen.

 1. Ladda ner Dropbox-appen. Installationsprogrammet laddas ner automatiskt. 
 2. Dubbelklicka på den nerladdade filen.
 3. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet när installationen är klar.
 4. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 5. Klicka på Avsluta Dropbox
 6. Försök att avinstallera Dropbox igen.

Följ dessa steg för manuell avinstallation om appen fortfarande inte avinstalleras.

 1. Öppna Utforskaren i Windows. 
 2. Kopiera den här raden och klistra in den i adressfältet. Tryck på Enter.
      %PROGRAMFILES(x86)%
    

3.  Öppna mappen Dropbox i Program och öppna sedan mappen Client.

4.   I Client finns en fil med namnet DropboxUninstaller.exe. Dubbelklicka på den här filen för att köra avinstallationsprogrammet. 

Om avinstallationsprogrammet inte startar, försök att köra det som administratör:

 1. Högerklicka på DropboxUninstaller.exe
 2. Välj Kör som administratör
 3. Ange datoradministratörens användarnamn och lösenord på begäran.
 4. Följ stegen i avinstallationsprogrammet. 

Läs mer

Ta bort inställningsfilerna

Avinstallation av Dropbox med stegen ovan tar bort Dropbox från hårddisken. Det går även att rensa Dropbox inställningsfiler från mappen AppData .

 1. I ett Windows Explorer -fönster (Utforskaren, det program du visar filer på datorn med) kopierar du och klistrar in följande kod i platsfältet högst upp i fönstret. Tryck på Enter:
  %APPDATA%
  
  Det tar dig till mappen Applikation Data .
 2. Flytta mappen Dropbox till Papperskorgen.
 3. Klistra in följande kod i platsfältet längst upp i fönstret och tryck på Enter:
  %LOCALAPPDATA%
  
  Det här öppnar en sekundär programdatamapp som även innehåller en Dropbox-mapp du kan flytta till papperskorgen.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!