Så här visar du skickade och mottagna överföringar

Uppdaterat Feb 05, 2024

Du kan visa och hantera överföringar som du har skickat eller tagit emot på dropbox.com. Den är artikeln berättar hur du förhandsvisar, redigerar, laddar ner och raderar dina överföringar.

Så här visar och hanterar du skickade överföringar

Visa och hantera överföringar du har skickat:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. På fliken Skickat hanterar du dina överföringar:
  • Du kan ändra namnet på en överföring genom att klicka på en överföring, klicka på redigeringsikonen (penna), skriva in ett nytt namn och klicka på Spara.
  • Visa överföringsaktivitet med antalet Visningar och Nerladdningar bredvid varje överföring.
   • Nerladdningsmeddelanden kan slås på och av genom att klicka på en överföring, växla  Nerladdningsmeddelanden till på eller av och klicka på Spara
  • Lösenordsskydda en överföring när du skickar en kopia genom att klicka på en överföring. Skriv sedan in ett lösenord och klicka på Klar. Mottagaren ombes att ange lösenordet när överföringen öppnas.
   • Obs: Denna funktion är endast tillgänglig för kunder medDropbox Professional, Essentials, Advanced, Business Plus och Enterprise.
  • Ändra utgångsdatumet för en överföring genom att klicka på datumet bredvid överföringen. Välj sedan ett datum med datumväljaren. 
   • Obs! Denna funktion är endast tillgänglig för kunder på Dropbox Professional, Advanced, Enterprise och Education, och de kan ställa in utgångsdatum att vara upp till ett år.
  • Radera en överföring genom att klicka på ”” (ellips) bredvid en överföring och klicka sedan på Radera.
   • Obs! Det går inte att återställa raderade överföringar.

Så här visar och hanterar du mottagna överföringar

highlight icon

Obs! Alla överföringar som skickas till dig via mejl eller delas via en länk visas på sidan Överföringar under fliken Mottaget.

Visa och hantera överföringar du har tagit emot:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. På fliken Mottaget hanterar du dina överföringar:
  • Ladda ner filer från en överföring genom att först klicka på ”” (tre punkter) bredvid en överföring och sedan på Ladda ner.
  • Förhandsvisa överföringsfilerna genom att först klicka på överföringen för att öppna den och sedan på förhandsvisningsikonen (ögat).
  • Dela överföringsfilerna du har tagit emot genom att först klicka på överföringen för att öppna den och sedan på länkikonen (kedjelänk) för att kopiera överföringslänken som ska delas.
  • Spara överföringsfilerna till ditt Dropbox-konto genom att klicka på överföringen för att öppna den och klicka sedan på Save to Dropbox på den nya sidan.
  • Radera en överföring genom att först klicka på ”” (tre punkter) bredvid en överföring och sedan på Ta bort.

Så här visar du utgångna överföringar

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Transfer på menyn som visas.
 4. Klicka på Utgångna

För att återaktivera en utgången överföring, klicka på den och klicka sedan på Återaktivera överföring.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp