Hantera appintegrationer och Tillägg som Dropbox Business-teamadmin

Är du Dropbox Business-teamadministratör kan du hantera appintegrationer (som Slack och Zoom), filredigeringsappar (som Google Docs) eller Dropbox Extensions för hela teamet. 

Appintegrationer är aktiverade för ditt team som standard, om du inte hanterar ett team med fler än 500 licenser.

Aktivera eller inaktivera appintegrationer och tillägg för hela teamet

Så här aktiverar eller inaktiverar du appintegrationer och Extensions för ditt team:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Anslutna program och tillägg under Integrationer.
 5. Växla till eller Av.
  • Obs! För vissa integrationer kan du också klicka på Inställningar för att hantera din integration.

Anmärkningar:

 • Om en teammedlem redan har anslutit en app eller ett tillägg i sina inställningar kopplas de inte från om du växlar till Av. Det förhindrar bara teammedlemmar som inte är anslutna från att ansluta i framtiden. Om du växlar till På, innebär detta inte heller att teammedlemmar ansluts automatiskt, men det ger dem möjlighet att ansluta sig i framtiden.
 • Om ditt team har åtkomt till App Center och du stänger av appintegrationer, kommer medlemmarna fortfarande att kunna se tredjepartsappar i App Center, men inte ansluta till dem.

Läs om hur teammedlemmar kan koppla och koppla från Slack och Dropbox.

Läs om hur teammedlemmar kan koppla och koppla från Zoom och Dropbox.

Läs om hur teammedlemmar kan koppla och koppla från Canvas och Dropbox.

Ändra hur teammedlemmar kan använda filredigeringsappar

Det går att aktivera eller inaktivera filredigeringsappar (som Google Dokument, Kalkylark och Presentationer) för hela teamet så att de kan eller inte kan skapa dessa typer av filer inifrån Dropbox. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Filredigeringsappar under Integrationer.
 5. Använd rullgardinsmenyn för att välja teaminställning:
  • Skapa och redigera ger teammedlemmar möjlighet att skapa Google Dokument/Kalkylark/Presentationer från Dropbox
  • Skrivskyddat tillåter teammedlemmar att visa Google Dokument/Kalkylark/Presentationer som skapats i Dropbox, men inte redigera eller skapa dem

Läs om hur teammedlemmar kan koppla och koppla från Google Dokument/Kalkylark/Presentationer och Dropbox.

Inaktivera integrationer för specifika teammedlemmar

Så här inaktiverar du integrationer för en specifik teammedlem:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på teammedlemmens namn.
 5. Under Kopplade appar klickar du på X till höger om den app du vill koppla från.

Visa teamets kopplade appar och tillägg

Så här visar du hela teamets kopplade appar och tillägg:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Bläddra i aktiviteter.
 5. Klicka på Appar.
 6. Klicka på Kopplad integration för medlem.

Du ser en lista över teammedlemmar med kopplade appar och vilka appar de har kopplats till.

Så här visar du apparna som en specifik medlem har kopplat till:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på teammedlemmens namn.

Du ser deras Kopplade appar och när de kopplade dem under Senaste aktivitet.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!