Vad är föreslagna medlemmar?

Den här artikeln gäller en funktion som finns endast för Dropbox Business-team. Teamadministratörer får se ett popup-fönster under fliken Insikter i adminkonsolen, där Dropbox föreslår nya medlemmar som kan läggas till i ett team.

Som Dropbox Business teamadministratör kan även medlemmar i ditt team föreslå nya medlemmar att lägga till i teamet via fliken Team i kontot.

Är du administratör för ett Dropbox Business-team eller ett kostnadsfritt team kan du även ta emot begäranden från icke-medlemmar som vill gå med i teamet.

Funktionen Föreslagna medlemmar föreslår fler personer som du kan lägga till i ditt Dropbox Business-team. Nedan finns svar på specifika frågor om den här funktionen.

Avsnitt i den här artiklen:

Hur bestämmer Dropbox vilka medlemmar som ska föreslås för mitt team?

De teammedlemmar som föreslås uppfyller följande tre kriterier:

  1. Den föreslagna medlemmen delar samma e-postdomän som administratören för Dropbox Business
  2. Den föreslagna medlemmen är i nuläget medlem i en delad mapp på Dropbox Business-teamets konto
  3. Den föreslagna medlemmen är just nu inte medlem i Dropbox Business-teamet

Hur kan jag se vilka medlemmar som har föreslagits för mitt team?

Listan över föreslagna medlemmar kan nås från sidan Insikter i adminkonsolen. På sidan Insikter kan du bläddra längst ner för att se förslagen. Du kan även bjuda in föreslagna medlemmar direkt från den här sidan.

  • Obs! Den här delen av sidan Insikter visas bara om det finns föreslagna medlemmar för Dropbox Business-teamet.

Vilka delade mappar får en föreslagen medlem tillgång till?

Vill ni kontrollera delningsstatus för en föreslagen medlem kan administratören för ett Dropbox Business-team titta på delningsaktivitet i en granskningslogg för delning via aktivitetssidan på adminkonsolen. I granskningsloggarna för delning finns information om både delade mappar och delade länkar. För många av de här händelserna finns det i loggarna även information om aktiviteten berör någon som inte är med i ditt team.

Vissa aktiviteter syns inte i adminkonsolen, men det går att se dem när en rapport har skapats. Detta kan till exempel vara att lägga till filer från en delad länk i Dropbox och använda en delad länk.

Administratörer för Dropbox Business-konton kan ställa in behörigheter för hela teamet, som styr om medlemmar kan dela länkar och/eller mappar utanför Dropbox Business-kontot.

Varför ska jag lägga till föreslagna medlemmar i mitt Dropbox Business-team?

Vi rekommenderar att du lägger till föreslagna medlemmar i ditt team av följande anledningar:

  1. Du får kontroll över data med fjärradering och funktioner för kontoöverföring för alla Dropbox Business-medlemmar
  2. Teammedlemmar får mer lagringsutrymme, bättre samarbetsfunktioner och längre versionshistorik
  3. Du får ökad produktivitet i teamet och mer kontroll över data

Hur lägger jag till föreslagna medlemmar i mitt Dropbox Business-team?

Du kan bjuda in föreslagna medlemmar till ditt Dropbox Business-team på två sätt:

  • Gå till fliken Insikter för att visa föreslagna medlemmar och bjuda in dem till teamet
  • Gå till fliken Medlemmar på adminkonsolen och klicka på Bjud in medlemmar
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!