Hvordan bruke Dropbox Transfer

Du kan bruke Dropbox Transfer for å sende filer du ikke trenger å samarbeide på. Du kan for eksempel bruke Dropbox Transfer til å levere et ferdig produkt eller en kontrakt til en kunde.

Når du sender en overføring, vil mottakeren få en delbar kobling de kan klikke på for å laste ned filene. Det kreves ikke noen Dropbox-konto for å få tilgang til eller laste ned en overføring.

Størrelsesgrensen for overføringen avhenger av hvilket abonnement du har.

 • Basic (gratis): 100 MB
 • Plus: 2 GB
 • Family: 2 GB
 • Professional: 100 GB
 • Standard: 2 GB
 • Advanced, Enterprise eller Education: 100 GB

Obs! Medlemmer av Dropbox bedriftsteam som har kjøpt tillegget Kreative verktøy kan sende overføringer på opptil 250 GB. 

Kunder med Dropbox Professional-, Advanced-, Enterprise- eller Education-abonnement kan tilpasse overføringer med utløpsdatoer, passord, logoer og bakgrunner.

Hvordan opprette en overføring

Slik oppretter du en overføring på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på Opprett overføring.
 5. Du kan legge til filer til overføringen på én av tre måter:
  • Klikk på «+» (pluss-ikonet)
  • Dra og slipp filer fra datamaskinen
  • Klikk på Legg til fra Dropbox
 6. Klikk på rediger-ikonet (blyant) for å skrive inn et navn for overføringen, hvis du ønsker det.
 7. Klikk på tannhjulet for å angi en utløpsdato eller et passord.
  • Overføringer er satt til å utløpe automatisk etter 7 eller 30 dager, avhengig av hva slags abonnement du har. Professional-, Advanced-, Enterprise- og Education-brukere har mulighet til å legge til et passord og utvide utløpstiden med opptil et år.
 8. Klikk på Opprett overføring.
 9. Klikk på Kopier kobling eller Send med e-post.

Slik oppretter du en overføring fra datamaskinen din:

 1. Åpne Filutforsker (Windows), Finder (Mac) eller Dropbox-mappen på datamaskinen.
 2. Høyreklikk på filen eller mappen du vil legge til i overføringen.
 3. Klikk på Send med Transfer …
 4. Klikk på tannhjulet for å angi en utløpsdato eller et passord.
  • Overføringer er satt til å utløpe automatisk etter 7 eller 30 dager, avhengig av hva slags abonnement du har. Professional-, Advanced-, Enterprise- og Education-brukere har mulighet til å legge til et passord og utvide utløpstiden med opptil et år.
 5. Klikk på Opprett overføring.
 6. Klikk på Kopier kobling eller Send med e-post for å dele koblingen til overføringen med noen.

Obs! Dropbox-skrivebordsappen må være installert for å sende overføringer fra datamaskinen din.

Slik oppretter du en overføring fra iOS-enheten din:

 1. Åpne Dropbox-appen på iPhone/iPad.
 2. Trykk på «+» (pluss-ikonet).
 3. Trykk på Overfør filer.
 4. Trykk på Legg til fra Dropbox eller Legg til fra kamerarull og velg deretter filene du vil legge til i overføringen.
  • Obs! Du kan ikke legge til mapper i en overføring på iOS.
 5. Trykk på Fortsett.
 6. Trykk på Angi utløpsdato for å velge en utløpsdato.
  • Overføringer er satt til å utløpe automatisk etter sju eller 30 dager, avhengig av hva slags abonnement du har. Alle brukere kan redusere antallet dager, men Professional-brukere har også muligheten til å utvide utløpstiden med opptil et år.
 7. Hvis du har Dropbox Professional, Advanced, Enterprise eller Education, trykker du på Legg til passord for å passordbeskytte overføringen.
 8. Trykk på Fortsett.
 9. Trykk på E-post eller Hent kobling for å dele overføringskoblingen.

Slik oppretter du en overføring på Android:

 1. Åpne Dropbox-appen på Android-enheten din.
 2. Trykk på «+» (pluss)-ikonet.
 3. Trykk på Send overføring.
 4. Trykk på Fortsett.
 5. Merk av i boksen ved siden av filen eller mappen du vil overføre.
 6. Trykk på Overfør fil(er).
 7. Trykk på Fortsett.
 8. Du kan velge et nytt navn for overføringen, veksle bryteren for å få nedlastingsvarsler og angi en utløpsdato.
 9. Trykk på Fortsett.

Når overføringen er klar, vil du se meldingen «Overføringen er klar». Deretter kan du trykke på Del kobling, Ny overføring eller Ferdig.

Se denne videoen for en oversikt over Dropbox Transfer.

Slik endrer du navnet på en overføring

Slik endrer du navnet på en overføring: 

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på overføringen du vil endre.
 5. Klikk på rediger-ikonet (blyant) ved siden av navnet til overføringen.
 6. Skriv inn et nytt navn.
 7. Klikk Lagre.

Hvordan tilpasse en overføring

Hvis du har et Dropbox Professional-, Advanced-, Enterprise- eller Education-abonnement, kan du endre bakgrunnen for overføringen eller legge til en egen logo. Bakgrunnen og logoen du velger, vises på alle overføringene dine, med mindre du endrer dem igjen.

Slik tilpasser du overføringene dine:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overfør.
 4. Klikk på Tilpasset design.
 5. For å legge til bakgrunnsfarge, bakgrunnsbilde eller logo, klikker du på rullegardinmenyen ved siden av Velg bakgrunn eller Velg logo.
  • Obs! Maksgrensen for filstørrelser på bakgrunner og logoer er 5 MB. Størrelsen til logoer blir endret hvis de er for store.
 6. Klikk Lagre.

Hvordan slette en overføring

Hvis du sletter en overføring, fjernes denne overføringen fra kontoen din, og de som har koblingen vil ikke være i stand til å se filene. Hvordan slette en overføring:

 1. Logg deg inn på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på (ellipse) ved siden av overføringen du vil slette.
 5. Klikk på Slett.

Obs! Slettede overføringer kan ikke gjenopprettes.

Hvordan finne ut hvor mange ganger en overføring har blitt vist eller lastet ned

Eiere av overføringer vil motta en e-post når noen har lastet ned overføringen deres. Hvordan finne ut hvor mange ganger en overføring har blitt vist eller lastet ned:

 1. Logg deg inn på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Se Visninger og Nedlastinger ved siden av hver overføring.

Hvis du sender en overføring per e-post, kan du se hvem som har sett den eller lastet den ned. Slik ser du hvem som har vist eller lastet ned en overføring:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på overføringen du vil vise.
 5. Sjekk statusen ved siden av hvert navn under Sendt på e-post til [x] personer.

Hvordan endre utløpsdatoen til en overføring

Utløpte overføringer er ikke lenger tilgjengelige, og kan ikke sendes på nytt. Slik endrer du utløpsdatoen etter at en overføring er sendt:

 1. Logg deg inn på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på overføringen du vil endre.
 5. Under Innstillinger klikker du på pilen nedenfor Utløpsdato og velger en utløpsdato.
 6. Klikk Lagre.

Obs! Professional-, Advanced-, Enterprise- og Education-brukere kan angi en utløpsdato på opptil et år fremover i tid.

Hvordan vise utløpte overføringer

Hvis du er eieren av overføringen og ønsker å se en utløpt overføring:

 1. Logg deg inn på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på Utløpt‑fanen.

Merk: Bare Premium-brukere kan se utløpte overføringer.

Slik forhåndsviser du filer fra en overføring

For å forhåndsvise filer fra en overføring åpner du Dropbox Transfer-koblingen og klikker på øyeikonet som vises når du holder musepekeren over filnavnet.

Hvordan laste ned filer fra en overføring

Slik laster du ned filer fra en overføring til datamaskinen din:

 1. Åpne Dropbox Transfer-koblingen.
 2. Klikk på Last ned alle-knappen for å lagre alle filene, eller hold musepekeren over en enkeltfil og klikk på pilikonet som vises. 
 3. Filene blir lastet ned til nettleserens standard nedlastingsmappe. Hvis overføringen inneholder flere filer, blir de kombinert i en .zip-fil med navnet Overføring.
  • For å lagre filer fra en overføring til Dropbox-kontoen åpner du Dropbox Transfer-koblingen og klikker på Lagre i Dropbox. Filene blir lagret i en ny mappe i Dropbox Transfer-filer-mappen.

Hvordan administrere overføringer for Dropbox Business-teamet

Slik deaktiverer du teamets evne til å opprette filoverføringer:

 1. Logg inn på dropbox.com som administrator.
 2. Klikk på Administratorverktøy i venstre sidestolpe.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Deling.
 5. Ved siden av Dele filer ved hjelp av Dropbox Transfer, bytter du til Av. Eksisterende overføringskoblinger vil ikke lenger kunne benyttes.

Obs! Det er bare teamadministratorer som kan administrere denne innstillingen – administratorer for brukerbehandling og støtteadministratorer kan ikke deaktivere overføringer.

Slik ser du teamets overføringsaktivitet:

 1. Logg inn på dropbox.com som administrator.
 2. Klikk på Administratorverktøy i venstre sidestolpe.
 3. Klikk på Aktivitet.
 4. Filtrer etter aktiviteten du vil vise.

Obs! Når et teammedlem fjernes fra et team, vil overføringene slettes og ikke lenger være tilgjengelige.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!