Bruke Dropbox Transfer

Med Dropbox Transfer er det enkelt å sende filer du ikke trenger å samarbeide på. Du kan for eksempel bruke Dropbox Transfer til å levere et ferdig produkt eller en kontrakt til en kunde. 

Dropbox Transfer gir eiere av overføringer mer kontroll enn å dele en mappe fordi:

 • Eiere av overføringer kan se hvor mange ganger en overføring har blitt vist eller lastet ned
 • Filer som deles via en overføring, vises ikke i mottakerens Dropbox-mappe
 • Overføringer vil automatisk utløpe etter sju eller 30 dager, avhengig av hva slags abonnement du har
 • Mottakere kan ikke redigere filer i en overføring

Når du sender en overføring, vil mottakeren få en kobling med navnet ditt, navnet på overføringen, en liste med filnavn og størrelser og utløpsdatoen for overføringen. Mottakerne kan dele overføringskoblingen med andre. Det kreves ikke noen Dropbox-konto for å få tilgang til eller laste ned en overføring.

Størrelsesgrensen for overføringen avhenger av hvilket abonnement du har.

 • Basic (gratis): 100 MB
 • Plus: 2 GB
 • Family: 2 GB
 • Professional: 100 GB
 • Business Standard: 2 GB
 • Business Advanced, Enterprise eller Education: 100 GB

Obs! Medlemmer av Dropbox Business-team som har kjøpt tillegget Kreative verktøy, kan sende overføringer på opptil 250 GB. 

Kunder med et Dropbox Professional-, Business Advanced-, Enterprise- eller Education-abonnement har muligheten til å tilpasse overføringer med utløpsdatoer, passord og en logo eller bakgrunn, og kan også se hvem som har sett eller lastet ned en overføring.

Hvordan opprette en overføring

Slik oppretter du en overføring på dropbox.com:

 1. Logg deg inn på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på Opprett overføring.
 5. Du kan legge til filer til overføringen på én av tre måter:
  • Klikk på pluss-ikonet
  • Dra og slipp filer fra datamaskinen
  • Klikk på Legg til fra Dropbox
 6. Klikk på rediger-ikonet (blyant) for å skrive inn et navn for overføringen, hvis du ønsker det.
 7. Klikk på tannhjulet for å angi en utløpsdato eller et passord.
  • Overføringer er satt til å utløpe automatisk etter sju eller 30 dager, avhengig av hva slags abonnement du har. Professional-, Business Advanced-, Enterprise- og Education-brukere har mulighet til å legge til et passord og utvide utløpstiden med opptil et år.
 8. Klikk på Opprett overføring.
 9. Klikk på Kopier kobling eller Send med e-post.

Slik oppretter du en overføring fra datamaskinen din:

 1. Åpne Finder (Mac), Filutforsker (Windows) eller Dropbox-mappen på datamaskinen din.
 2. Høyreklikk på filen eller mappen du vil legge til i overføringen.
 3. Klikk på Send med Transfer …
 4. Klikk på tannhjulet for å angi en utløpsdato eller et passord.
  • Overføringer er satt til å utløpe automatisk etter sju eller 30 dager, avhengig av hva slags abonnement du har. Professional-, Business Advanced-, Enterprise- og Education-brukere har mulighet til å legge til et passord og utvide utløpstiden med opptil et år.
 5. Klikk på Opprett overføring.
 6. Klikk på Kopier kobling eller Send med e-post for å dele koblingen til overføringen.

Obs! Dropbox-skrivebordsappen må være installert for å sende overføringer fra datamaskinen din.

Dropbox Basic-, Plus-, Family- og Professional-brukere kan opprette en overføring ved hjelp av en iOS-enhet. Slik gjør du det:

 1. Åpne Dropbox-appen på iPhone/iPad.
 2. Trykk på Opprett (pluss-ikonet).
 3. Trykk på Overfør filer.
 4. Trykk på Legg til fra Dropbox eller Legg til fra kamerarull og velg filene du vil legge til i overføringen.
  • Obs! Du kan ikke legge til mapper i en overføring på iOS i øyeblikket
 5. Trykk på Fortsett.
 6. Trykk på Angi utløpsdato for å velge en utløpsdato.
  • Overføringer er satt til å utløpe automatisk etter sju eller 30 dager, avhengig av hva slags abonnement du har. Alle brukere kan redusere antallet dager, men Professional-brukere har også muligheten til å utvide utløpstiden med opptil et år.
 7. Trykk på Legg til passord for å legge til et passord for overføringen (kun tilgjengelig for Dropbox Professional-brukere).
 8. Trykk på Fortsett.
 9. Trykk på E-post eller Hent kobling for å dele overføringskoblingen.

Slik endrer du navnet på en overføring

Slik endrer du navnet på en overføring på dropbox.com: 

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på overføringen du vil endre.
 5. Klikk på rediger-ikonet (blyant) ved siden av navnet til overføringen.
 6. Skriv inn et nytt navn.
 7. Klikk Lagre.

Hvordan tilpasse en overføring

Hvis du har et Dropbox Professional-, Business Advanced-, Enterprise- eller Education-abonnement, kan du endre bakgrunnen for overføringen eller legge til en egen logo. Bakgrunnen og logoen du velger vises på alle overføringene dine, med mindre du endrer dem igjen.

Slik tilpasser du overføringene dine:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på Tilpasset design.
 5. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av Velg bakgrunn eller Velg logo, for å legge til en bakgrunnsfarge, et bakgrunnsbilde eller en logo.
 6. Klikk Lagre.

Maksgrensen for størrelser på bakgrunner og logoer er 5 MB. Det er ingen begrensning på dimensjoner når du laster opp en logo. Hvis den er for stor, endres størrelsen på logoen etter at den er lastet opp.

Hvordan slette en overføring

Hvis du sletter en overføring, fjernes denne overføringen fra kontoen din, og de som har koblingen vil ikke være i stand til å se filene. Hvordan slette en overføring:

 1. Logg deg inn på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på (ellipse) ved siden av overføringen du vil slette.
 5. Klikk på Slett.

Obs! Slettede overføringer kan ikke gjenopprettes.

Hvordan finne ut hvor mange ganger en overføring har blitt vist eller lastet ned

Eiere av overføringer vil motta en e-post som informerer dem når noen har lastet ned overføringen deres. Hvordan finne ut hvor mange ganger en overføring har blitt vist eller lastet ned

 1. Logg deg inn på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Se Visninger og Nedlastinger ved siden av hver overføring.

Hvis du sender en overføring per e-post, kan du se hvem som har vist den eller lastet ned den. Slik ser du hvem som har vist eller lastet ned en overføring:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på overføringen du vil vise.
 5. Sjekk statusen ved siden av hvert navn under Sendt på e-post til [x] personer.

Hvordan endre utløpsdatoen til en overføring

Utløpte overføringer er ikke lenger tilgjengelige for de som har koblingen, og kan ikke sendes på nytt. Slik endrer du utløpsdatoen etter at en overføring er sendt:

 1. Logg deg inn på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på overføringen du vil endre.
 5. Under Innstillinger klikker du på pilen nedenfor Utløpsdato og velger en utløpsdato.
 6. Klikk Lagre.

Obs! Professional-, Business Advanced-, Enterprise- og Education-brukere kan angi en utløpsdato på opptil et år fremover i tid.

Hvordan vise utløpte overføringer

Hvis du er eier av overføringen og ønsker å se en utløpt overføring:

 1. Logg deg inn på dropbox.com.
 2. Klikk på ruteikonet øverst i venstre hjørne.
 3. Klikk på Overføring i menyen som dukker opp.
 4. Klikk på Utløpt‑fanen.

Merk: Bare Premium-brukere kan se utløpte overføringer.

Slik forhåndsviser du filer fra en overføring

For å forhåndsvise filer fra en overføring åpner du Dropbox Transfer-koblingen, holder musepekeren over filen du vil forhåndsvise, og klikker på øyeikonet som dukker opp.

Hvordan laste ned filer fra en overføring

For å laste ned filene fra en overføring til datamaskinen åpner du Dropbox Transfer-koblingen og klikker på Last ned alle-knappen, eller holder musepekeren over en fil og klikker på pilikonet som dukker opp. Filene blir lastet ned til nettleserens standard nedlastingsmappe. Hvis overføringen inneholder flere filer, blir de kombinert i en .zip-fil med navnet Transfer.

For å lagre filer fra en overføring til Dropbox-kontoen åpner du Dropbox Transfer-koblingen og klikker på Lagre i Dropbox. Filene blir lagret i en ny mappe i Dropbox Transfer-filer-mappen.

Hvordan administrere overføringer for Dropbox Business-teamet

Slik deaktiverer du teamets evne til å opprette filoverføringer:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk på Administratorverktøy i venstre sidestolpe.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Deling.
 5. Ved siden av Dele filer ved hjelp av Dropbox Transfer, bytter du til Av. Eksisterende overføringskoblinger vil ikke lenger kunne benyttes.

Obs! Det er bare teamadministratorer som kan administrere denne innstillingen – administratorer for brukerbehandling og støtteadministratorer kan ikke deaktivere overføringer.

Slik ser du teamets overføringsaktivitet:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk på Administratorverktøy i venstre sidestolpe.
 3. Klikk på Aktivitet.
 4. Filtrer etter aktiviteten du vil vise.

Obs! Når et teammedlem fjernes fra et team, vil overføringene de opprettet mens de var på teamet bli slettet og ikke lenger være tilgjengelige.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!