Last ned og logg på Dropbox Passwords

Denne funksjonen er tilgjengelig for Dropbox-kunder på Plus-, Professional- og Family-abonnementer, og Dropbox Business-team på visse Dropbox Business-abonnementer som har tidlig tilgang til funksjonen. Hvis du er administrator, kan du se om denne funksjonen er tilgjengelig for teamet ditt i tidlig tilgang

Obs! Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kunder som har inngått en BAA med Dropbox.

Dropbox Passwords er en skrivebordsapp, mobilapp og nettleserutvidelse fra Dropbox. Denne artikkelen forklarer hvordan du laster ned, installerer og kobler enhetene dine til Dropbox Passwords.

Finn ut hvordan du bruker Dropbox Passwords til å lagre kontoene dine med, også brukernavn og passord.

Last ned skrivebordsprogrammet og mobilappen for Dropbox Passwords

Sjekk at du har de riktige systemkravene for å bruke skrivebordsprogrammet og mobilappen for Dropbox Passwords.

Hvis du vil laste ned Dropbox Passwords-skrivebordsprogrammet, klikker du på koblingen nedenfor for operativsystemet ditt:

Slik laster du ned Dropbox Passwords-mobilappen:

Logg på Dropbox Passwords for første gang

Når du skal logge på Dropbox Passwords for første gang, bruker du Dropbox-kontoens e-post og passord. Hvis du allerede er logget på Dropbox på enheten din, blir du automatisk logget på Dropbox Passwords.

Viktig merknad: Ta godt vare på gjenopprettingsordene som Dropbox Passwords gir deg når du konfigurerer kontoen. Hvis du ikke tar vare på gjenopprettingsordene, kan du miste tilgangen til kontoen din.

Koble flere enheter til Dropbox Passwords

Du kan koble til så mange enheter som du måtte ønske til Dropbox Passwords-kontoen din. Når du vil koble til en ny enhet, laster du ned appen på den nye enheten din og logger deg på. Dropbox Passwords vil sende varsler til alle enheter som allerede er koblet til Dropbox Passwords, for å bekrefte den nye enheten du prøver å koble til.

 • Hvis du ikke mottar et varsel automatisk på de tilkoblede enhetene dine, åpner du Dropbox Passwords-appen. Du blir bedt om å bekrefte den nye enheten.
 • Hvis du ikke har noen tilkoblet enhet, vil Dropbox Passwords be deg om å skrive inn gjenopprettingsordene du mottok under konfigureringen, i den opprinnelige rekkefølgen. Finn ut mer om gjenopprettingsord nedenfor.

Installer Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen

Dropbox Passwords-nettleserutvidelse foreslår sterke passord for kontoene dine, lagrer kontoene dine og fyller ut brukernavn og passord automatisk. Den er tilgjengelig for Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge og Safari.

Finn ut mer om hvordan du bruker Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen.

Obs! Du må ha Dropbox Passwords-appen lastet ned og åpen på datamaskinen din for å kunne bruke Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen.

Slik installerer du nettleserutvidelsen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-skrivebordsappen.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Konfigurasjon-fanen.
 5. Klikk på Installer utvidelse.
 6. Klikk på nettlesernavnet du vil installere utvidelsen for.

Nettleseren åpnes, og du blir bedt om å installere utvidelsen.

Slå på autofyll i mobilappen

Du kan slå på autofylling i Dropbox Passwords-mobilappen for å fylle ut brukernavn og passord for kontoen din automatisk på nettsteder og apper. Slik gjør du det:

 1. Åpne Dropbox Passwords-mobilappen.
 2. Trykk på tannhjulikonet.
 3. Trykk på Slå på autofyll.
 4. Trykk på Gå til Innstillinger (Android) eller følg instruksjonene (iPhone/iPad).

Låse, autolås og låse opp appen

På datamaskinen og den mobile enheten din kan du konfigurere Dropbox Passwords-appen til å låse seg automatisk. På datamaskinen kan du også låse den manuelt når som helst.

Slik slår du på autolås på datamaskinen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-skrivebordsappen.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på fanen Sikkerhet .
 5. Under Autolås klikker du på Angi PIN-kode.
  • På Mac-datamaskiner kan du også merke av Bruk Touch ID til å låse opp app.
 6. Skriv inn en PIN-kode.
 7. Skriv inn igjen for å bekrefte.
 8. Klikk på Angi PIN-kode.
 9. Klikk på OK for å bekrefte at autolås er slått på.
  • For å autolåse appen etter en bestemt tidsperiode, klikker du på rullegardinlisten ved siden av Lås etter og velger 30 minutter, 1 time, 2 timer, 12 timer, 24 timer eller Aldri. Appen autolåses etter 12 timer som standard hvis du ikke velger et alternativ.
  • Du kan også merke av i boksen for å aktivere Lås når datamaskinen min går i dvalemodus. Appen vil da alltid låses når datamaskinen går i dvalemodus, uavhengig av autolås-perioden du valgte.

Appen låses automatisk etter 30 minutters inaktivitet og når datamaskinen låses.

Hvis du vil låse appen manuelt, klikker du på avataren din (profilbilde eller initialier) og klikker på Lås.

I mobilappen bruker Dropbox Passwords enhetens nåværende, standard sikkerhetsfunksjon til å låse opp enheten din. Avhengig av enheten og innstillingene, kan det være en PIN-kode, et passord, ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk-ID eller andre numeriske eller biometriske sikkerhetsfunksjoner. 

Slik slår du på autolås i mobilappen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-mobilappen.
 2. Trykk på tannhjulikonet.
 3. Slå på Lås opp med [sikkerhetsfunksjon] (iPhone/iPad) eller Bruk autolås (Android).

Appen låses automatisk etter 5 minutters inaktivitet og når enheten låses.

Hvorfor du må ta vare på gjenopprettingsordene dine

Når du konfigurerer Dropbox Passwords for første gang, blir du bedt om å ta vare på et sett med 12 gjenopprettingsord. Hvis du ikke tar vare på gjenopprettingsordene, kan du miste tilgangen til kontoen din.

For å legge til et ekstra lag med sikkerhet bruker Dropbox Passwords enheter du allerede har koblet til, til å bekrefte nye enheter du vil koble til. Hvis du ikke har tilgang til noen tidligere tilkoblet enhet, vil Dropbox Passwords be om gjenopprettingsordene i den opprinnelige rekkefølgen. Hvis du ikke har dem, kan du ikke logge på nye enheter, og du mister tilgangen til Dropbox Passwords-kontoen din.

Vise eller lagre gjenopprettingsordene

Du kan vise eller lagre gjenopprettingsordene dine når som helst på en tilkoblet enhet. (Ikke bare første gang du logger på). 

Slik viser eller lagrer du gjenopprettingsordene i Dropbox Passwords-skrivebordsappen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-skrivebordsappen.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på fanen Sikkerhet .
 5. Klikk på Vis ordene mine for å se dem, eller Lagre som PDF-fil for å lagre dem.

Hvis du oppgraderer eller nedgraderer Dropbox-kontoen din

Hvis du oppgraderer eller nedgraderer kontoen din til/fra Plus, Professional og Family (Dropbox-abonnementene som tilbyr Dropbox Passwords), beholder du tilgang til Dropbox Passwords-kontoen din, og den forblir nøyaktig den samme.

Hvis du nedgraderer Dropbox-kontoen din til Basic, eller oppgraderer til et Dropbox Business-team som ikke er registrert for denne funksjonen med tidlig tilgang, kan du fremdeles eksportere brukernavnene og passordene til kontoene du har lagret i Dropbox Passwords-kontoen, men du mister tilgangen til Dropbox Passwords-funksjoner, blant annet:

 • Muligheten til å se, redigere, legge til eller fjerne brukernavn og passord
 • Synkronisering på tvers av enheter
 • Autofyll på nettsteder og i mobilapper
 • Muligheten til å slette all informasjon som er lagret i Dropbox Passwords-kontoen din
  • Obs! Brukernavn og passord slettes ikke ved å eksporteres

Hvis du endrer kontoen til Plus, Professional eller Family igjen, er det bare å aktivere Dropbox Passwords-kontoen på nytt med en enhet du tidligere har koblet til, eller med gjenopprettingsordene. Når du har gjort det, blir kontoen aktiv igjen, og alt du har lagret på kontoen din vil fremdeles være der.

Slette Dropbox Passwords

Hvis du vil slette Dropbox Passwords-kontoen din, må du slette Dropbox-kontoen, siden de to kontoene er koblet sammen. Som et alternativ, kan du fjerne all kontoinformasjonen du har lagret i Dropbox Passwords (deriblant brukernavn, passord, nettadresser til nettsteder og notater).

Tilbakestille eller slette Dropbox Passwords-kontoen

Hvis du tilbakestiller Dropbox Passwords-kontoen din, blir all kontoinformasjonen du har lagret i Dropbox Passwords (deriblant brukernavn, passord, nettadresser til nettsteder og notater) slettet permanent fra alle enheter. De tilkoblede enhetene kobles fra, noe som betyr at appen fortsatt vil være installert, men du må bekrefte enheten på nytt fra bunnen av for å koble den til og logge på igjen.

Slik tilbakestiller du i skrivebordsappen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-skrivebordsappen.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Kontoer-fanen.
 5. Klikk på Tilbakestill.
 6. Klikk på Fortsett.
 7. Hvis du vil eksportere kontoene dine før du tilbakestiller, klikker du på Eksporter. Ellers klikker du på Hopp over.
 8. Klikk på Tilbakestill.

Slik tilbakestiller du i mobilappen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-mobilappen.
 2. Trykk på tannhjulikonet.
 3. Trykk på Tilbakestill konto.
 4. Trykk på FORTSETT for å bekrefte at du vil fjerne alle kontoene dine.
 5. Hvis du vil eksportere kontoene dine før du tilbakestiller, trykker du på EKSPORTER. Ellers trykker du på HOPP OVER.
 6. Trykk på TILBAKESTILL.

Hvis du vil slette Dropbox Passwords-kontoen i stedet, må du slette Dropbox-kontoen, siden de to kontoene er koblet sammen med samme e-post og passord.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!