Last ned og logg på Dropbox Passwords

Antallet kontopåloggings-ID-er og betalingskort du kan lagre, og antallet enheter du kan bruke Dropbox Passwords på, avhenger av hvilket abonnement du har. Sjekk hvilket abonnement du har.

 • Dropbox-brukere med Basic-abonnement kan lagre opptil 50 påloggings-ID-er og betalingskort og bruke Dropbox Passwords på opptil tre enheter.
 • Dropbox-brukere med Plus-, Professional-, Family- eller Business-abonnement kan lagre et ubegrenset antall påloggings-ID-er og betalingskort og bruke Dropbox Passwords på så mange enheter de vil.

Merknader:

Dropbox Passwords er en nettleserutvidelse og en mobilapp fra Dropbox. Denne artikkelen forklarer hvordan du laster ned, installerer og kobler enhetene dine til Dropbox Passwords.

Obs! Dropbox Passwords-skrivebordsappen ere ikke lenger tilgjengelig for nedlastning.

Finn ut hvordan du bruker Dropbox Passwords til å lagre kontoene dine med, også brukernavn og passord.

Last ned Dropbox Passwords-mobilappen

Slik laster du ned Dropbox Passwords-mobilappen:

Sjekk at du oppfyller de riktige systemkravene for å bruke Dropbox Passwords-mobilappen.

Installer Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen

Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen foreslår sterke passord for kontoene dine, lagrer kontoene dine og fyller ut brukernavn og passord automatisk. Den er tilgjengelig for Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge og Safari. Gå til denne siden for å installere nettleserutvidelsen.

Finn ut mer om hvordan du bruker Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen.

Logg på Dropbox Passwords for første gang

Når du skal logge på Dropbox Passwords-mobilappen for første gang, bruker du Dropbox-kontoens e-post og passord. Hvis du allerede er logget på Dropbox på enheten din, blir du automatisk logget på Dropbox Passwords.

Når du skal logge på Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen for første gang, må du først logge på dropbox.com.

Viktig merknad: Ta godt vare på gjenopprettingsordene som Dropbox Passwords gir deg når du konfigurerer kontoen. Hvis du ikke tar vare på gjenopprettingsordene, kan du miste tilgangen til kontoen din.

Koble flere enheter til Dropbox Passwords

For å koble til en ny enhet må du laste ned appen eller installere nettleserutvidelsen og logge på. Dropbox Passwords vil sende varsler til alle enheter som allerede er koblet til Dropbox Passwords, for å bekrefte den nye enheten du prøver å koble til. 

 • Hvis du ikke mottar et varsel automatisk på de tilkoblede enhetene dine, åpner du Dropbox Passwords-appen eller -nettleserutvidelsen. Du blir bedt om å bekrefte den nye enheten.
 • Hvis du ikke har noen tilkoblet enhet, vil Dropbox Passwords be deg om å skrive inn gjenopprettingsordene du mottok under konfigureringen, i den opprinnelige rekkefølgen. Finn ut mer om gjenopprettingsord nedenfor.
 • Hvis du bruker Dropbox Basic og allerede har koblet til tre enheter, må du oppgradere abonnementet for å koble til flere enheter. Hver tilkoblede mobilapp eller nettleserutvidelse telles med blant enhetene dine.

Koble enheter fra Dropbox Passwords

Vil du koble en enhet fra Dropbox Passwords, må du følge instruksjonene for å logge av en enhet eksternt.

Slå på autofyll i mobilappen

Du kan slå på autofylling i Dropbox Passwords-mobilappen for å fylle ut brukernavn og passord for kontoen din automatisk på nettsteder og apper. Slik gjør du det:

 1. Åpne Dropbox Passwords-mobilappen.
 2. Trykk på tannhjulikonet.
 3. Trykk på Slå på autofyll.
 4. Trykk på Gå til Innstillinger (Android) eller følg instruksjonene (iPhone/iPad).

Låsing, automatisk låsing og opplåsing av appen eller nettleserutvidelsen

Du kan velge at Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen eller -mobilappen skal låses automatisk.

I mobilappen bruker Dropbox Passwords enhetens nåværende, standard sikkerhetsfunksjon til å låse opp enheten din. Avhengig av enheten og innstillingene kan det være en PIN-kode, et passord, ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk-ID eller andre numeriske eller biometriske sikkerhetsfunksjoner.

Slik slår du på autolås i mobilappen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-mobilappen.
 2. Trykk på tannhjulikonet.
 3. Slå på Lås opp med [sikkerhetsfunksjon] (iPhone/iPad) eller Bruk autolås (Android).

Appen låses automatisk etter 5 minutters inaktivitet og når enheten låses.

Slik slår du på automatisk låsing i nettleserutvidelsen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Personvern-fanen.
 5. Under Lås automatisk klikker du på Legg til passordfrase.
 6. Skriv inn en passordfrase.
 7. Klikk Lagre.
 8. Klikk på OK for å bekrefte at autolås er slått på.
  • For å autolåse appen etter en bestemt tidsperiode, klikker du på rullegardinlisten ved siden av Lås etter og velger 30 minutter, 1 time, 2 timer, 12 timer, 24 timer eller Aldri. Appen autolåses etter 12 timer som standard hvis du ikke velger et alternativ.
  • Hvis du bruker Dropbox Passwords på Chrome eller Microsoft Edge, kan du også merke av i boksen for å slå på Lås når datamaskinen min går i hvilemodus. Appen vil da alltid låses når datamaskinen går i hvilemodus, uavhengig av autolås-perioden du valgte.

Hvorfor du må ta vare på gjenopprettingsordene dine

Når du konfigurerer Dropbox Passwords for første gang, blir du bedt om å ta vare på et sett med 12 gjenopprettingsord. Hvis du ikke tar vare på gjenopprettingsordene, kan du miste tilgangen til kontoen din.

For å legge til et ekstra lag med sikkerhet bruker Dropbox Passwords enheter du allerede har koblet til, til å bekrefte nye enheter du vil koble til. Hvis du ikke har tilgang til noen tidligere tilkoblet enhet, vil Dropbox Passwords be om gjenopprettingsordene i den opprinnelige rekkefølgen. Hvis du ikke har dem, kan du ikke logge på nye enheter, og du mister tilgangen til Dropbox Passwords-kontoen din.

Vise eller lagre gjenopprettingsordene

Du kan vise eller lagre gjenopprettingsordene dine når som helst på en tilkoblet enhet. (Ikke bare første gang du logger på). 

Vise eller lagre gjenopprettingsordene:

 1. Åpne Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Personvern-fanen.
 5. Klikk på Vis ordene mine for å se dem, eller Lagre som PDF-fil for å lagre dem.

Hvis du oppgraderer eller nedgraderer Dropbox-kontoen din

Hvis du oppgraderer eller nedgraderer kontoen din til/fra Plus, Professional og Family (Dropbox-abonnementene som tilbyr Dropbox Passwords), beholder du tilgang til Dropbox Passwords-kontoen din, og den forblir nøyaktig den samme.

Hvis du nedgraderer Dropbox-kontoen din til Basic, beholder du tilgangen til Dropbox Passwords-kontoen din. Du vil imidlertid ikke kunne legge til flere brukernavn og passord hvis du allerede har lagret 50 eller flere, og du vil ikke kunne bruke Dropbox Passwords på flere enheter hvis du allerede har koblet til tre eller flere.

Hvis du oppgraderer Dropbox-kontoen din til et Dropbox Business-team som ikke er registrert for denne funksjonen med tidlig tilgang, kan du fremdeles eksportere brukernavnene og passordene til kontoene du har lagret i Dropbox Passwords-kontoen, men du mister tilgangen til Dropbox Passwords-funksjoner, blant annet:

 • Muligheten til å se, redigere, legge til eller fjerne brukernavn og passord
 • Synkronisering på tvers av enheter
 • Autofyll på nettsteder og i mobilapper
 • Muligheten til å slette all informasjon som er lagret i Dropbox Passwords-kontoen din
  • Obs! Brukernavn og passord slettes ikke ved å eksporteres

Hvis du endrer kontoen til Plus, Professional eller Family igjen, er det bare å aktivere Dropbox Passwords-kontoen på nytt med en enhet du tidligere har koblet til, eller med gjenopprettingsordene. Når du har gjort det, blir kontoen aktiv igjen, og alt du har lagret på kontoen din vil fremdeles være der.

Slette Dropbox Passwords

Hvis du vil slette Dropbox Passwords-kontoen din, må du slette Dropbox-kontoen, siden de to kontoene er koblet sammen. Som et alternativ, kan du fjerne all kontoinformasjonen du har lagret i Dropbox Passwords (deriblant brukernavn, passord, nettadresser til nettsteder og notater).

Tilbakestille eller slette Dropbox Passwords-kontoen

Hvis du tilbakestiller Dropbox Passwords-kontoen din, blir all kontoinformasjonen du har lagret i Dropbox Passwords (deriblant brukernavn, passord, nettadresser til nettsteder og notater) slettet permanent fra alle enheter. De tilkoblede enhetene kobles fra, noe som betyr at appen fortsatt vil være installert, men du må bekrefte enheten på nytt fra bunnen av for å koble den til og logge på igjen.

Slik tilbakestiller du i nettleserutvidelsen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Kontoer-fanen.
 5. Klikk på Tilbakestill.
 6. Klikk på Fortsett.
 7. Hvis du vil eksportere kontoene dine før du tilbakestiller, klikker du på Eksporter. Ellers klikker du på Hopp over.
 8. Klikk på Tilbakestill.

Slik tilbakestiller du i mobilappen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-mobilappen.
 2. Trykk på tannhjulikonet.
 3. Trykk på Tilbakestill konto.
 4. Trykk på FORTSETT for å bekrefte at du vil fjerne alle kontoene dine.
 5. Hvis du vil eksportere kontoene dine før du tilbakestiller, trykker du på EKSPORTER. Ellers trykker du på HOPP OVER.
 6. Trykk på TILBAKESTILL.

Hvis du vil slette Dropbox Passwords-kontoen i stedet, må du slette Dropbox-kontoen, siden de to kontoene er koblet sammen med samme e-post og passord.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!