Bli med i et Dropbox Business-team

Hvis du vil bli med i et Dropbox Business-team, må du takke ja til en invitasjon fra teamets administrator. Hvis du ikke har fått noen invitasjon, kan du be om å få bli med i et Dropbox Business-team.

Hvordan takke ja til en Dropbox Business-invitasjon

Administratorer kan invitere deg til Dropbox Business-teamet via e-post eller en kobling med invitasjon til teamet. Følg instruksjonene nedenfor for den typen invitasjon du fikk.

Hvis du fikk en invitasjon via e-post

Hvis du vil takke ja til en invitasjon du mottok via e-post, åpner du e-posten og klikker på Bli med i teamet. Følg instruksjonene for å opprette en ny Dropbox-konto. Hvis organisasjonen har aktivert Single-Sign On (SSO), logger du deg på SSO-leverandøren din.

Obs! Hvis du blir bedt om å logge på den private kontoen din når du klikker på Bli med i teamet, kan du be administratoren din om å avbryte og sende invitasjonen på nytt til e-postadressen til jobben din.

Hvis du fikk en kobling med invitasjon til teamet

  1. Klikk på kobingen.
  2. Logg på med en eksisterende Dropbox-konto, eller opprett en ny konto.
  3. Klikk på Ta imot invitasjon.

Forespørsel om å bli medlem av et Dropbox Business-team

Alle som har en e-postadresse på et organisasjonsdomene, kan be om å få bli med i et Dropbox Business-team. En administrator for teamet kan da godta eller avslå forespørselen.

Hvis du allerede har en Dropbox-konto med din arbeidsrelatert e-postadresse

Gå til dropbox.com/team for å se listen over team du kan bli med på.

Hvis du ikke allerede har en Dropbox-konto med din arbeidsrelaterte e-postadresse

Opprett en ny konto med din arbeidsrelaterte e-postadresse. Etter at du har opprettet kontoen din, vil du se en liste over team du kan bli med på.

Obs! Du kan bare bli med på ett team, selv om det er mer enn ett team på organisasjonens domene.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!