Komentarz dotyczący określonego punktu w czasie w filmie lub pliku dźwiękowym

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w odniesieniu do plików na koncie Dropbox Professional, Business Advanced, Enterprise lub Education. 

W witrynie dropbox.com możesz skomentować określony punkt w czasie w filmie lub pliku dźwiękowym. Aby to zrobić:

  1. Zaloguj się do dropbox.com.
  2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
  3. Kliknij nazwę pliku filmu lub dźwiękowego, który chcesz skomentować.
  4. Kliknij Komentarze na prawym pasku bocznym. 
    • Jeśli prawy pasek boczny się nie otwiera, kliknij strzałkę lub przycisk Komentarze po prawej stronie ekranu.       
  5. Kliknij ikonę zegara w oknie komentarzy. 
    • Gdy film zacznie się odtwarzać, do Twojego komentarza zostanie dodany znacznik czasowy sygnalizujący czas jego opublikowania.
  6. Kliknij Opublikuj. Komentarze są wyświetlane w kolejności zgodnej z czasem publikacji.

Wszystkie typy plików filmowych i dźwiękowych, których podgląd można wyświetlić w Dropbox, umożliwiają dodawanie komentarzy dotyczących określonych punktów w czasie.

Nie znasz jeszcze Dropbox? Zobacz, jak łatwo możesz dodawać adnotacje do wspólnie opracowywanych materiałów.

Kto może skomentować określony punkt w czasie w filmie lub pliku dźwiękowym?

Jeśli plik należy do użytkownika konta Dropbox Professional, Business Advanced, Enterprise lub Education, inne osoby mające konta tych typów mogą dodawać komentarze dotyczące określonych punktów w czasie. 

Jeśli plik należy do użytkownika konta Dropbox Basic, Plus, Family lub Business Standard, komentarze można dodawać wyłącznie w punkcie :00, a czas jest wyszarzony.

Członkowie zespołów Dropbox Business, które zakupiły dodatek Narzędzia kreatywne, mogą również komentować poszczególne klatki plików filmów. 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.