Współpraca nad dokumentami Paper

Zaktualizowano Nov 08, 2023

Dropbox Paper umożliwia współpracę z innymi osobami przez:

 • wspominanie ich w dokumentach i w komentarzach
 • komentowanie tekstu i obrazów
 • Tworzenie i przypisywanie zadań
highlight icon

Uwaga: w danym momencie maksymalnie 50 osób może edytować dokument Paper. Jeśli ponad 50 osób spróbuje edytować dokument, stanie się on dostępny tylko do wyświetlania dla kolejnych edytorów.

Jeszcze nie korzystasz z Paper? Zobacz, jak Dropbox umożliwia zespołowi łatwą współpracę nad zawartością.

Dodaj wzmiankę

Wspomnij współpracownika (czyli zamieść wzmiankę na jego temat) w dowolnym miejscu dokumentuPaper, wpisując znak @ (symbol małpy) oraz imię i nazwisko tej osoby.

Jeśli wspomniana osoba ma konto Dropbox, jej imię i nazwisko zostanie skrócone zgodnie z nazwą powiązaną z kontem.

Gdy klikniesz imię i nazwisko z hiperłączem, pojawi się menu rozwijane. Umożliwia ono wyszukanie każdego udostępnionego dokumentu utworzonego przez tę osobę.

Zostaw komentarze

Komentowanie dokumentu

 1. Wyróżnij wiersz tekstu, aby wyświetlić pasek narzędzi formatowania.
 2. Kliknij ikonę komentarza (chmurkę mowy) w wyświetlonym menu.

Aby wysłać powiadomienie, w swoim komentarzu możesz wspomnieć współpracownika za pomocą znaku @.

highlight icon

Uwaga: komentarz możesz także utworzyć, najeżdżając myszą na prawy margines obok wiersza tekstu.

Komentowanie części obrazu

 1. Kliknij obraz, który chcesz skomentować.
 2. Kliknij ikonę kółka ze znakiem plus, aby skomentować określoną część obrazu.
 3. Kliknij sekcję obrazu, którą chcesz skomentować.
 4. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.

Tworzenie bezpośredniego łącza do komentarza w dokumencie Paper:

 1. W dokumencie Paper kliknij komentarz, do którego chcesz utworzyć łącze.
 2. Kliknij znacznik czasowy (na przykład: 2 godziny temu).
  • Adres URL w Twojej przeglądarce zmieni się. 
 3. Skopiuj ten adres URL i wklej go w wybranym miejscu.
 4. Gdy ktoś kliknie ten adres URL, zostanie przekierowany do danego komentarza.

Gdy ktoś kliknie ten adres URL, zostanie przekierowany do danego komentarza.

Tworzenie i przypisywanie zadań

Możesz tworzyć zadania do wykonania i przydzielać je współpracownikom.

Sprawdzanie autora

Za pomocą funkcji przypisania autorstwa można wskazać, kto jest autorem określonej sekcji dokumentu. Imię i nazwisko osoby, która napisała dany fragment dokumentu, jest wyświetlane obok tekstu. Działa to nawet w przypadku skopiowania i wklejenia tekstu z jednego dokumentu Paper do drugiego.

highlight icon

Uwaga: imię i nazwisko osoby obok fragmentu tekstu może nie wskazywać autora. W przypadku skopiowania i wklejenia treści do Paper przypisanie autorstwa może się zmienić: Autorstwo zawartości skopiowanej ze źródeł zewnętrznych lub wklejonej bez formatowania jest przypisywane osobie, która ją wkleiła. Autorstwo zawartości skopiowanej z innego dokumentu Paper jest przypisywane pierwotnemu współpracownikowi.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące współpracy między nową i starą wersją Paper

Co się stanie, jeśli użytkownik nowej wersji Paper udostępni pliki użytkownikowi starej wersji Paper i na odwrót?

Jeśli użytkownik nowej wersji Paper otrzyma dokument lub folder udostępniony ze starej wersji Paper, może wyświetlać i edytować zawartość, ale nie będzie mieć możliwości przeglądania pliku .paper w Dropbox. Zawartość będzie nadal znajdować się w folderze Paper właścicieli dokumentu, dopóki nie zostanie przeniesiona do Dropbox.

 

Jeśli folder Dropbox lub Paper zostanie udostępniony, obie strony będą mogły wyświetlić zawartość. Tylko osoba korzystająca ze starej wersji Paper będzie mogła dodać pliki do folderu Paper. Tylko osoba korzystająca z nowej wersji Paper będzie mogła dodać dokument Paper do folderu Dropbox.

Co się stanie, jeśli użytkownik starej wersji Paper dołączy do zespołu korzystającego z nowej wersji Paper?

Jeśli użytkownik starej wersji Paper dołączy do zespołu korzystającego z nowej wersji Paper, jego konto zespołu stanie się kontem z nową wersją Paper. Nie będzie już miał dostępu do strony głównej Paper z konta zespołu. Nie ma to wpływu na sparowane konto osobiste.

Jak znaleźć moje dokumenty Paper?

 • Przeszukaj dokumenty Paper według nazwy. 
 • W aplikacji mobilnej Paper będą widoczne wszystkie dokumenty ze starej i nowej wersji Paper. 
 • Aby zobaczyć dokument .paper udostępniony z nowej wersji, przejdź na stronę Udostępnione.
 • Ostatnio otwierane dokumenty Paper można znaleźć na stronie Ostatnie.
  • Dostęp do nich można uzyskać na stronie Wszystkie pliki w witrynie dropbox.com. Kliknij kartę Ostatnie.
 • Po znalezieniu dokumentów Paper możesz je oznaczyć gwiazdką lub dodać do zakładek, aby łatwo je odnaleźć na stronie głównej. 
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności