Komentowanie plików Dropbox

Każdy, kto ma dostęp do pliku Dropbox, może pozostawić komentarz i wyświetlać inne komentarze, o ile komentowanie nie jest wyłączone. Dowiedz się, jak wyłączyć komentowanie w pliku.

Uwagi :

 • Możesz zarządzać uprawnieniami do wyświetlania i komentowania bezpośrednio w Dropbox Replay w ustawieniach udostępniania poszczególnych plików multimedialnych.
 • Możesz cofnąć uprawnienia do komentowania w Dropbox Replay, wyłączając istniejące łącza udostępnione do wyświetlania i komentowania, a następnie udostępniając nowe łącze jako tylko do wyświetlania.

Nie znasz jeszcze Dropbox? Zobacz, jak łatwo możesz dodawać adnotacje do wspólnie opracowywanych materiałów.

Komentowanie pliku

Aby skomentować plik:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij nazwę pliku, który chcesz skomentować.
 4. Kliknij Komentarze na prawym pasku bocznym. 
  • Jeśli prawy pasek boczny się nie otwiera, kliknij strzałkę lub przycisk Komentarze po prawej stronie ekranu. 
 5. Wpisz swój komentarz.
  • Aby wspomnieć o kimś w swoim komentarzu, wpisz @ i imię danej osoby lub kliknij ikonę @.
 6. Kliknij Post (Opublikuj).

Jak skomentować określoną część pliku

Aby skomentować określoną część pliku:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij nazwę pliku, który chcesz skomentować.
 4. Kliknij Komentarze na prawym pasku bocznym. 
  • Jeśli prawy pasek boczny się nie otwiera, kliknij strzałkę lub przycisk Komentarze po prawej stronie ekranu. 
 5. Kliknij kółko ze znakiem plus obok etykiety Dodaj swoje przemyślenia.
 6. Kliknij i przeciągnij pole wokół obszaru pliku, który chcesz skomentować.
 7. Kliknij pole komentarza na prawym pasku bocznym.
 8. Wpisz swój komentarz.
 9. Kliknij Post (Opublikuj).

Dowiedz się, jak komentować określony punkt w czasie w filmie lub pliku dźwiękowym.

Edytowanie lub usuwanie komentarza

Aby edytować lub usunąć komentarz:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij nazwę pliku, który chcesz skomentować.
 4. Kliknij Komentarze na prawym pasku bocznym. 
  • Jeśli prawy pasek boczny się nie otwiera, kliknij strzałkę lub przycisk Komentarze po prawej stronie ekranu. 
 5. Kliknij komentarz, który chcesz edytować lub usunąć.
 6. Kliknij Edytuj lub Usuń.

Kolejność komentarzy w obszarze komentarzy 

Komentarze są wyświetlane w różnej kolejności, zależnie od typu przeglądanych plików.

 • Jeśli przeglądasz pliki audio lub wideo, domyślnym porządkiem sortowania jest kolejność według ram czasowych. Na przykład komentarz opublikowany o godzinie 01:11 zostanie wyświetlony przed komentarzem opublikowanym o godzinie 02:07.
 • Jeśli przeglądasz pliki zawierające wiele stron, domyślnym porządkiem sortowania jest kolejność według stron. Na przykład komentarz zamieszczony na stronie 1. zostanie wyświetlony przed komentarzem zamieszczonym na stronie 5.
 • Jeśli przeglądasz pliki dowolnego innego typu, domyślnym porządkiem sortowania jest kolejność od najnowszego do najstarszego komentarza.

W przypadku każdego wyświetlanego pliku możesz zmienić kolejność sortowania, klikając menu rozwijane Sortuj według poniżej sekcji komentarzy na prawym pasku bocznym.

Kto zostaje powiadomiony, gdy zostawię komentarz?

Następujące osoby otrzymają e-mail i powiadomienie w witrynie dropbox.com oraz na urządzeniach połączonych: 

 • właściciel pliku
 • Każdy, kto subskrybuje plik
 • Każdy, kto zamieścił komentarz w wątku komentarzy
 • Każdy, kogo dotyczy @wzmianka w wątku komentarzy

Dowiedz się, jak zmienić swoje preferencje dotyczące powiadomień.

W jakiej strefie czasowej są wyświetlane sygnatury czasowe komentarzy?

Sygnatury czasowe komentarzy są wyświetlane w strefie czasowej urządzenia. Na przykład, jeśli urządzenie jest ustawione na czas pacyficzny (PST), wszystkie widoczne sygnatury czasowe komentarzy będą wyświetlane w czasie pacyficznym.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.