Flytta filer mellan två Dropbox-konton

Det enklaste sättet att flytta filer mellan konton är via en delad mapp.

Dropbox Business-användare: Läs om hur du flyttar filer mellan dina båda konton.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox hjälper dig att enkelt dela filer och mappar.

Från ditt första konto ...

  1. Logga in på det konto som har filerna du vill flytta.
  2. Skapa en delad mapp och bjud in ditt andra konto.
  3. Flytta filer manuellt genom att dra och släppa dem till den delade mappen du just skapat.
  4. Logga ut från det här kontot.

Från ditt andra konto ...

  1. Logga in på dropbox.com med mejladressen för ditt andra konto.
  2. Klicka på Delad i den vänstra sidomenyn. 
  3. Håll markören över mappen som du just delade och klicka på Lägg till.
  4. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
  5. Hitta den delade mappen du nyss la till. Nu kan du flytta filerna från den mappen till andra platser i ditt Dropbox-konto.

När filerna väl har flyttats från den delade mappen är de inte längre tillgängliga från det första kontot.

Tips: Du kan lämna den delade mappen när du är klar med att flytta filer, eller behålla den i fall ni någonsin behöver byta filer mellan kontona igen.

Tänk på – att flytta delade mappar

Om du redan har en delad mapp i ett konto och vill komma åt den från ditt andra konto ska du inte skapa en ny delad mapp. Bjud i stället in ditt andra konto att gå med i den befintliga delade mappen. Annars synkas inte den nya delade mappen med ändringar som görs av andra medlemmar.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!