Vad händer med mina Paper-dokument om jag byter kontotyp?

För att ta reda på vad som händer med ditt innehåll om du byter kontotyp letar du reda på det scenario nedan som gäller för dig.

Du går med i ett Dropbox Business-team eller en provperiod

Om du redan har ett kostnadsfritt konto kan du välja att använda samma mejladress när du går med i ett Business-team. Alla dina dokument flyttar med dig till Business-teamet.

Du kan också välja att skapa ett nytt konto med en annan mejladress. I så fall börjar du med ett helt nytt, tomt konto.

Du tar bort ett team eller avbryter din Dropbox Business-prenumeration

Om du är i ett team och tar bort teamet eller avbryter din prenumeration:

  • Allt ”privat” innehåll (dokument du har skapat och inte har delat med någon annan) kommer att flyttas med dig tillbaka till ditt personliga konto
    • Om du inte har något personligt konto har din administratör möjlighet att konvertera ditt konto till ett personligt konto
  • Du förlorar åtkomst till allt delat innehåll för att förhindra att teamdata lämnar teamet
    • Detta inkluderar dokument som du äger och har delat med andra

Anmärkning för teamadministratörer: Om du är teamadministratör kommer allt innehåll du äger att flyttas tillbaka med dig till ditt personliga konto, inklusive delade dokument som du har öppnat tidigare eller blivit inbjuden till.

Du uppgraderar från ett kostnadsfritt team till ett Dropbox Business-team

Om du går med i eller uppgraderar till ett betalt Business-team från ett kostnadsfritt team:

  • Allt ”privat” innehåll (dokument du har skapat och inte delat med någon annan) kommer att flytta med dig till ditt Business-team
  • Allt delat innehåll och teaminnehåll (detta inkluderar alla dokument du äger och har delat med andra) kommer att ligga kvar i det kostnadsfria teamet

En teammedlem lämnar ett team

Om någon avlägsnas från eller lämnar ett team kommer allt ”privat” innehåll (dokument som medlemmen har skapat och inte delat med någon annan) att flyttas tillbaka till den medlemmens personliga konto.

Alla delade dokument som skapats av den medlemmen flyttas till kontot för den teamadministratör som tagit bort medlemmen.

Gäller inget av dessa scenarior dig?

Kontakta support för svar på andra frågor du kan ha.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!