Så här använder du symboliska länkar med Dropbox

En symlänk eller symbolisk länk är en typ av fil som innehåller en länk till en annan fil eller mapp. Symboliska länkar används ofta så att en fil kan hänvisas till på två ställen.

Hur synkar Dropbox symboliska länkar?

Från och med mitten av 2019 följer Dropbox inte längre objekt utanför ditt Dropbox-konto som länkas med en symbolisk länk.

Det går att ha symboliska länkar som länkar både till objekt i ditt Dropbox-konto och utanför kontot. Dessa två typer av symboliska länkar synkas dock på olika sätt.

 • Skapar du en symbolisk länk som länkar till ett objekt i ditt Dropbox-konto synkar vi symlänk-filen på dess plats och det objekt som det länkar till på dess respektive plats
 • Skapar du en symbolisk länk som länkar till ett objekt utanför ditt Dropbox-konto och du loggar in på dropbox.com ser du bara symlänk-filen men inte innehållet den länkar till

Har du till exempel en symbolisk länk som heter Degrecept i ditt Dropbox-konto

      /Dropbox/Cake recipes/Batter recipe
    
Och den länkar till en fil som heter Degrecept.pdf som också finns i ditt Dropbox-konto
      /Dropbox/Cupcake recipes/Documents/Batter recipe.pdf
    

Du skulle se både en symbolisk länk som heter Degrecept.symlink och en fil som heter Degrecept.pdf när du loggar in på dropbox.com.

Men har du en symbolisk länk i Dropbox-kontot som heter Degrecept

      /Dropbox/Cake recipes/Batter recipe
    
Men den länkar till en fil som heter Degrecept.pdf som inte finns i Dropbox-kontot
      /Desktop/Cupcake recipes/Batter recipe.pdf
    

Du skulle bara se den symboliska länken Degrecept.symlink när du loggar in på dropbox.com och inte filen som heter Degrecept.pdf.

Skapar du symboliska länkar som länkar till objekt utanför ditt Dropbox-konto kommer du inte att kunna öppna dem på andra enheter, eftersom filen som den symboliska länken är kopplad till inte finns på den andra enheten. 

Vill du att en katalog ska vara tillgänglig både i Dropbox och på en annan plats på datorn kan du lägga målkatalogen i Dropbox och den symboliska länken utanför Dropbox-mappen. Genom att göra så kan du ha filen på båda ställena och innehållet säkerhetskopieras av Dropbox.

Hur fungerar symboliska länkar i delade mappar?

Skapar du en symbolisk länk i en delad mapp som länkar till ett objekt utanför den delade mappen kommer alla som har åtkomst till den delade mappen att se den symboliska länken men inte den fil den länkar till.

Har du till exempel en symbolisk länk i en delad mapp som heter Degrecept

      /Dropbox/Shared cake recipes/Batter recipe
    
Och den länkar till en fil som heter Degrecept.pdf i en mapp som inte delas
      /Dropbox/My personal cupcake recipes/Batter recipe.pdf
    

Alla med åtkomst till den delade mappen ser den symboliska länken som heter Degrecept, men de kommer inte att kunna öppna Degrecept.pdf.

Varför står det symlänk säkerhetskopia på min mapp?

Alla objekt som synkades till ditt Dropbox-konto via en symbolisk länk som länkades utanför Dropbox-mappen före mitten av 2019 finns i en kopia av mappen med tillägget (symlänk säkerhetskopia). Ändringar som görs av objekt på den ursprungliga platsen som den symboliska länken hänvisar till kommer inte längre att synkas med ditt Dropbox-konto. Vill du fortfarande synka originalet rekommenderar vi att du lägger till objektet i ditt Dropbox-konto istället för den symboliska länken.

Som standard avmarkeras den här mappen i dina inställningar för selektiv synkning.

Varför har jag en mapp som heter Delade symlänk säkerhetskopior?

Alla objekt som synkades till ditt Dropbox-konto via en symbolisk länk som fanns i en delad mapp och länkades utanför Dropbox-mappen före mitten av 2019 finns i en ny mapp som heter Delade symlänk säkerhetskopior). Ändringar som görs av objekt på den ursprungliga platsen som den symboliska länken hänvisar till kommer inte längre att synkas med ditt Dropbox-konto.

Användare med åtkomst till den delade mappen kanske inte längre har tillgång till innehållet som de här symboliska länkarna hänvisar till. De kommer bara att kunna se symlänk-filen. Vill du att de användarna ska ha tillgång till både den symboliska länken och de objekt som den hänvisar till måste du flytta det angivna objektet till den delade mappen.

Vad gör jag om jag ser en symbolisk länk där jag tidigare haft åtkomst till en fil eller mapp?

Finns den symboliska länken i en delad mapp och du inte skapade den kan det hända att någon redan skapat en symbolisk länk och att de filer som den symboliska länken hänvisar till inte finns i den delade mappen. Åtgärda detta genom att be ägaren till dessa filer att flytta filerna till en delad mapp i stället för den symboliska länken.

Finns den symboliska länken i en delad mapp eller en personlig mapp som inte delas vill du kanske byta ut symlänk-filen mot de filer som den hänvisar till för att göra filerna åtkomliga på webbplatsen och alla dina andra enheter.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!