Lägg till Dropbox till Files-appen på Chromebook

Du kan lägga till din Dropbox-mapp i Files-appen på Chromebook så att du kan nå filer som finns lagrade på enheten och Dropbox-kontot från ett enda ställe. För att kunna göra det måste du vara ChromeOS-användare och vara inloggad på Dropbox Android-appen på Chromebook.

Åtkomst till Dropbox-kontot från Files-appen:

 1. Öppna Files-appen på Chromebook.
 2. Klicka på menyikonen (ser ut som tre vågräta streck).
 3. Klicka på Dropbox-mappen.
  • Om du har kopplat dina arbetsrelaterde och personliga Dropbox-konton på Chromebook visas båda mapparna.

Obs! Om du avinstallerar Dropbox Android-appen tas Dropbox-mappen bort från Files-appen.

Vilka Dropbox-funktioner är tillgängliga på Files-appen?

I Dropbox-mappen på Files-appen kan du:

 • Välja mellan olika Dropbox-konton
 • bläddra bland filerna
 • Lägga till filer
 • Sortera filer enligt namn/ändringstid/storlek/typ
 • Radera filer
 • Exportera/ladda ner filer
 • Skapa nya mappar
 • Förhandsvisa filer

Vilka Dropbox-funktioner är inte tillgängliga på Files-appen? 

Några Dropbox-funktioner är inte tillgängliga från Files-appen. De här funktionera inkluderar:

 • Hantera delade mappars delningsinställningar.
 • Söka i Dropbox-mappen
 • Samarbete om filer i realtid (för närvarande är det så att om två personer redigerar en fil samtidigt, skapas konfliktkopior)
 • Kommentera filer
 • Återställa nyligen raderade Dropbox-filer från menyn Nyligen raderad
 • Flytta filer eller mappar till en mapp som du inte har öppnat än (vissa mappar finns inte uppräknade som möjliga platser om du inte öppnar mappen innan du försöker flytta)
 • Om en åtkomstkod har ställts in för Dropbox-appen är Dropbox-mappen inte tillgänglig i Files-appen
 • Nå filer i Dropbox-mappen när du är offline

Medan vi arbetar på att förbättra Dropbox-integreringen med Files-appen kan du använda Dropbox Android-appen för att nå några av de här funktionerna som vanligt.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!