Så här tvingar du en delad länk att ladda ner eller återges

Du kan utföra enkla ändringar av Dropbox-länkar för att dela filer som du vill. Du kan lägga till länkens webbadress för att tvinga innehållet att ladda ner eller återges i webbläsaren.

Så här tvingar du en Dropbox-länk att ladda ner

För att tvinga webbläsaren att ladda ner innehållet i en länk i stället för att visa den kan du använda dl=1 som frågeparameter i din URL. Till exempel:

https://www.dropbox.com/s/a1b2c3d4ef5gh6/example.docx?dl=1

Obs! Den ursprungliga delningslänken kanske redan innehåller frågesträngsparametrar (t.ex. dl=0). Programutvecklare behöver kontrollera att man parsar adressen på rätt sätt och lägger till eller modifierar parametrar efter behov. Länkarna kan också omdirigeras till *.dropbox.com/s/dl 

Så här tvingar du en fil att återges i en webbläsare

Vissa webbläsare är inte konfigurerade för att förhandsvisa filer på rätt sätt. Vissa filtyper kan laddas ner men inte öppnas, medan andra inte stöds alls, till exempel HTML.

Om du vill hoppa över förhandsvisningssidan och tillåta att webbläsaren återger filerna direkt kan du använda raw=1 som frågeparameter i din URL. Lägger du till raw=1 i en URL sker omdirigering till HTTP. Är du programutvecklare och använder en sådan URL i din egen kod bör du se till att programmet kan följa omdirigeringar.

Obs! Delade länkar återger inte HTML-innehåll i en webbläsare. Om du skapat en webbplats som visar HTML-innehåll direkt från Dropbox kommer detta inte längre att återges i webbläsaren. Själva HTML-innehållet finns fortfarande kvar i din Dropbox och kan delas. Länkarna kan också omdirigera till *.dropbox.com/s/raw

Dropbox Basic användare (utan kostnad): Från 3 oktober 2016 kan du inte längre använda delade länkar för att rendera HTML-material i en webbläsare. Om du skapat en webbplats som visar HTML-material direkt från Dropbox kommer detta inte längre att renderas i webbläsaren. Själva HTML-materialet finns fortfarande kvar i din Dropbox och kan delas.

Användare av Dropbox Plus och Dropbox Business: från 1 september 2017 kan du inte längre rendera HTML-innehåll.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!