Cara menggunakan Dropbox Replay dalam LumaFusion

Anda boleh menggunakan integrasi Dropbox Replay dengan LumaFusion untuk berkongsi dan mendapatkan maklum balas tentang fail projek daripada kolaborator.

Ciri berikut disertakan dalam integrasi Dropbox Replay dengan LumaFusion:

 • Lihat dan balas komen tentang media sumber yang disimpan dalam Dropbox Replay.
 • Selepas memuat naik projek anda ke Dropbox Replay, anda boleh menerima dan membalas komen Replay terus daripada LumaFusion.
 • Kongsi fail projek dengan kolaborator dan penyunting LumaFusion.

Cara menyambungkan Dropbox Replay ke LumaFusion

Perhatian: Anda mesti mempunyai akaun Dropbox untuk menggunakan integrasi ini.

Untuk menyambungkan Dropbox Replay ke LumaFusion:

 1. Buka LumaFusion.
 2. Klik ikon Library Sources .
 3. Klik Add/Edit Sources.
 4. Klik Replay.
 5. Daftar masuk dengan kelayakan Dropbox anda.
  • Perhatian: Tetingkap Replay akan dibuka dalam LumaFusion.

Cara menyunting fail Dropbox Replay dalam LumaFusion

Untuk menyunting fail Dropbox Replay dalam LumaFusion:

 1. Buka LumaFusion.
 2. Navigasi ke Source library.
 3. Klik Replay.
 4. Navigasi ke fail Replay yang ingin disunting.
 5. Klik fail untuk membukanya. 
 6. Sunting fail seperti biasa.

Anda juga boleh menambah komen dengan mengklik Replay pada bar Preview transport . Komen yang ditambah dalam LumaFusion akan muncul dalam Dropbox Replay, begitu juga sebaliknya. 

Cara mengeksport projek LumaFusion ke Dropbox Replay

Anda boleh mengeksport fail projek LumaFusion ke Dropbox Replay. Sebarang komen Dropbox Replay sedia ada akan dikekalkan, dan sebarang komen baru yang ditambah pada fail daripada Dropbox Replay akan muncul pada garis masa dalam LumaFusion.

Perhatian: LumaFusion hanya boleh menulis ke folder Replay anda, tetapi tidak boleh menghapuskan fail.

Untuk mengeksport projek anda:

 1. Buka LumaFusion.
 2. Buka projek yang ingin dieksport ke Dropbox Replay.
 3. Klik Eksport.
 4. Klik Movie.
 5. Pilih Dropbox Replay sebagai destinasi anda.
  • Perhatian: Anda boleh memilih folder Dropbox Replay sedia ada atau mencipta folder baru untuk dieksport.
 6. Setelah anda mengeksport fail projek anda ke Dropbox Replay, sebarang komen atau anotasi baru yang ditambah dalam Replay akan muncul dalam Dropbox Replay dan juga LumaFusion.

Perhatian: Komen yang sedia ada tidak akan disimpan apabila anda mengeksport fail projek baru. Komen yang ditambah selepas eksport sahaja akan muncul dalam Dropbox Replay dan LumaFusion.

Anda boleh memuat naik fail pakej projek LumaFusion ke Dropbox Replay untuk tujuan penyimpanan atau perkongsian, tetapi anda tidak boleh memainkan fail ini dalam Dropbox Replay.

Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan