Jak używać Dropbox Replay w LumaFusion

Możesz użyć integracji Dropbox Replay z LumaFusion, aby udostępniać i uzyskiwać opinie na temat plików projektu od współpracowników.

Integracja Dropbox Replay z LumaFusion obejmuje następujące funkcje:

 • Przeglądanie komentarzy dotyczących mediów źródłowych przechowywanych w Dropbox Replay i na odpowiadanie na nie.
 • Po przesłaniu projektu do Dropbox Replay możesz otrzymywać komentarze Replay i odpowiadać na nie bezpośrednio w LumaFusion.
 • Udostępnianie plików projektu współpracownikom i edytorom LumaFusion.

Jak połączyć Dropbox Replay z LumaFusion

Uwaga: aby korzystać z tej integracji, musisz mieć konto Dropbox.

Aby połączyć Dropbox Replay z LumaFusion:

 1. Otwórz LumaFusion.
 2. Kliknij ikonę Library Sources (Źródła biblioteki).
 3. Kliknij Add/Edit Sources (Dodaj/edytuj źródła).
 4. Kliknij Replay.
 5. Zaloguj się za pomocą poświadczeń Dropbox.
  • Uwaga: w programie LumaFusion otworzy się okno Replay.

Jak edytować pliki Dropbox Replay w LumaFusion

Aby edytować pliki Dropbox Replay w LumaFusion:

 1. Otwórz LumaFusion.
 2. Przejdź do obszaru Source library (Biblioteka źródłowa).
 3. Kliknij Replay.
 4. Przejdź do pliku Replay, który chcesz edytować.
 5. Kliknij plik, aby go otworzyć. 
 6. Edytuj plik tak jak zwykle.

Komentarze można również dodawać, klikając przycisk Replay na pasku Preview transport (Podgląd transportu). Komentarze wstawione w LumaFusion pojawią się w Dropbox Replay i na odwrót. 

Jak wyeksportować projekt LumaFusion do Dropbox Replay

Możesz eksportować pliki projektów LumaFusion do Dropbox Replay. Wszelkie istniejące komentarze Dropbox Replay zostaną zachowane, a wszelkie nowe komentarze dodane do pliku z Dropbox Replay pojawią się na osi czasu w LumaFusion.

Uwaga: program LumaFusion może tylko zapisywać pliki w folderach Replay – nie może ich usuwać.

Aby wyeksportować projekt:

 1. Otwórz LumaFusion.
 2. Otwórz projekt, który chcesz wyeksportować do Dropbox Replay.
 3. Kliknij Export.
 4. Kliknij Movie (Film).
 5. Jako miejsce docelowe wybierz Dropbox Replay.
  • Uwaga: możesz wybrać istniejący folder Dropbox Replay lub utworzyć nowy, do którego chcesz eksportować pliki.
 6. Po wyeksportowaniu pliku projektu do Dropbox Replay wszelkie nowe komentarze i adnotacje wstawione w Replay pojawią się zarówno w Dropbox Replay, jak i w LumaFusion.

Uwaga: istniejące komentarze nie są zachowywane podczas eksportu nowych plików projektu. Tylko komentarze dodane po eksporcie pojawią się w Dropbox Replay i LumaFusion.

Możesz przesłać pliki pakietu projektu LumaFusion do Dropbox Replay w celu przechowywania lub udostępniania, ale nie możesz odtwarzać tych plików w Dropbox Replay.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.