Jak używać Dropbox Replay z Adobe Premiere Pro

Zaktualizowano Mar 26, 2024

Dropbox Replay to narzędzie do recenzji i zatwierdzania multimediów, które umożliwia współpracownikom adiustację, komentowanie i finalizowanie projektów z użyciem filmów, obrazów i plików audio. Wtyczka Dropbox Replay do Adobe Premiere Pro umożliwia wykorzystanie funkcji Replay w Premiere Pro takich jak dodawanie komentarzy i przesyłanie wersji plików, które synchronizują się w obu aplikacjach.

Jak pobrać i zainstalować rozszerzenie Dropbox Replay dla Adobe Premiere Pro

highlighter icon

Uwaga: aby korzystać z rozszerzenia Dropbox Replay dla Adobe Premiere Pro, musisz mieć konto Dropbox. Utwórz bezpłatne konto Dropbox na stronie dropbox.com.

Aby pobrać i zainstalować rozszerzenie Dropbox Replay dla Adobe Premiere Pro:

 1. Otwórz ofertę Dropbox Replay w Adobe Exchange za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji Creative Cloud na komputerze.
 2. Kliknij opcję Free (Bezpłatne), aby pobrać rozszerzenie.
 3. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlona prośba o zainstalowanie rozszerzenia.
 4. Kliknij Zainstaluj.
 5. Zamknij i ponownie uruchom Adobe Premiere Pro, aby korzystać z rozszerzenia.

Jak połączyć Dropbox Replay z Adobe Premiere Pro

Po pobraniu i zainstalowaniu rozszerzenia Dropbox Replay musisz zalogować się do Dropbox za pośrednictwem Adobe Premiere Pro. 


Aby połączyć Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro:

 1. Otwórz program Adobe Premiere Pro.
 2. Kliknij Window (Okno) na pasku menu.
 3. Najedź na Extensions (Rozszerzenia).
 4. Kliknij Dropbox Replay.
  • W lewym górnym rogu pojawi się okno Dropbox Replay.
 5. Kliknij Zaloguj się.
 6. Zaloguj się za pomocą poświadczeń Dropbox.

Po zainstalowaniu i podłączeniu rozszerzenia kliknij Window (Okno) na pasku menu, najedź na Workspaces (Obszary robocze), a następnie kliknij Save Changes to this Workplace (Zapisz zmiany w tym obszarze roboczym). Dzięki temu nie będzie trzeba powtarzać tego procesu przy następnym uruchomieniu Premiere Pro.
 

Informacje na temat wyłączania lub usuwania rozszerzeń w programie Adobe Premiere Pro znajdziesz w centrum pomocy Adobe.

Jak przesyłać pliki do Dropbox Replay z Adobe Premiere Pro

Aby przesłać pliki do Dropbox Replay z Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro.
 2. Kliknij Dodaj pliki.
 3. Z listy rozwijanej wybierz Add from Dropbox (Dodaj z Dropbox), Upload from local drive (Prześlij z dysku lokalnego), Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję) lub Google Drive (Dysk Google). 
  • Możesz wybrać kilka plików z Dropbox lub dysku lokalnego, ale przesyłać tylko jeden plik jednocześnie z Dysku Google.
 4. Wybierz plik lub pliki, które chcesz przesłać. 
 5. Kliknij Dodaj lub Otwórz.

Po przesłaniu plików zobaczysz powiadomienie Przesyłanie zakończone pomyślnie!.

highlighter icon

Uwagi:

 • Jeśli wprowadzisz zmianę na osi czasu, możesz dodać edytowaną wersję przy użyciu funkcji Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję). 
 • Aby anulować trwające przesyłania plików, kliknij Anuluj przy nazwie pliku w szufladzie przesyłania u dołu okna Replay.
 • Lokalne przesyłane pliki, które zostały anulowane lub których nie udało się przesłać, można ponowić, klikając Ponów obok nazwy pliku w szufladzie u dołu okna Replay. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku plików Dropbox ani Dysku Google.
 • Jeśli osiągnięto limit przesyłanych plików, przy próbie przesłania pliku wyświetli się komunikat błędu Osiągnięto limit przesyłania plików.

Jak przesłać aktywną sekwencję do Dropbox Replay z Adobe Premiere Pro

Aby przesłać aktywną sekwencję do Dropbox Replay z Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro.
 2. Wprowadź zmiany w oknie osi czasu. 
 3. Kliknij Dodaj pliki.
 4. Z listy rozwijanej wybierz opcję Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję). 
 5. Dostosuj ustawienia filmu w wyświetlonym menu Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję).
 6. Kliknij Select folder (Wybierz folder) obok Render location (Lokalizacja renderowania). 
 7. Wybierz folder, do którego chcesz przesłać pliki.
 8. Kliknij Otwórz.
 9. Aby dołączyć komentarze, kliknij pola wyboru Auto sync comments as markers (Automatycznie synchronizuj komentarze jako znaczniki) oraz Import markers as comments (Importuj znaczniki jako komentarze).
 10. Kliknij Prześlij.

 

Po przesłaniu plików zobaczysz powiadomienie Przesyłanie zakończone pomyślnie!.

highlighter icon

Uwaga: okno programu Adobe Media Encoder otworzy się automatycznie, aby skompresować materiał wideo aktywnej sekwencji i przesłać film do Dropbox Replay.

Film z aktywnej sekwencji zostanie automatycznie otwarty w rozszerzeniu Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro. 

Jak przesyłać pliki do Dropbox Replay z Adobe Premiere Pro

Aby przesłać pliki do projektów w Dropbox Replay z Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro.
 2. Otwórz projekt, do którego chcesz przesłać pliki.
 3. Kliknij Dodaj pliki.
  • Jeśli tworzysz nowy projekt, kliknij Add files (Dodaj pliki) lub Drop your files or click here (Upuść pliki lub kliknij tutaj).
 4. Z listy rozwijanej wybierz Add from Dropbox (Dodaj z Dropbox), Upload (Prześlij), Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję) lub Google Drive (Dysk Google). 
  • Możesz wybrać kilka plików z Dropbox lub dysku lokalnego, ale przesyłać tylko jeden plik jednocześnie z Dysku Google.
 5. Wybierz plik lub pliki, które chcesz przesłać. 
 6. Kliknij Dodaj lub Otwórz.

Po przesłaniu plików zobaczysz powiadomienie Przesyłanie zakończone pomyślnie!.

highlighter icon

Uwagi:

 • Możesz przesłać więcej niż jeden plik jednocześnie do projektu Replay, zaznaczając kilka plików z dysku lokalnego lub Dropbox. Możesz przesłać tylko jeden plik jednocześnie z Dysku Google.
 • Aby anulować trwające przesyłania plików, kliknij Anuluj przy nazwie pliku w szufladzie przesyłania u dołu okna Replay.
 • Lokalne przesyłane pliki, które zostały anulowane lub których nie udało się przesłać, można ponowić, klikając Ponów obok nazwy pliku w szufladzie u dołu okna Replay. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku plików Dropbox ani Dysku Google.
 • Jeśli osiągnięto limit przesyłanych plików, przy próbie przesłania pliku wyświetli się komunikat błędu Osiągnięto limit przesyłania plików.

Jak przesłać folder do Dropbox Replay z Adobe Premiere Pro

Aby przesłać folder do Dropbox Replay z Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro.
 2. Kliknij Add folder (Dodaj folder).
 3. Z listy rozwijanej wybierz Add from Dropbox (Dodaj z Dropbox, Upload (Prześlij) lub Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję). 
 4. Wybierz folder, który chcesz przesłać. 
 5. Kliknij Dodaj lub Otwórz.

Po przesłaniu plików zobaczysz powiadomienie Przesyłanie zakończone pomyślnie!.

Jak importować komentarze Dropbox Replay do Adobe Premiere Pro

Możesz importować istniejące komentarze Dropbox Replay do Adobe Premiere Pro. 


Aby zaimportować komentarze z Replay do Premiere Pro:

 1. Otwórz plik w programie Adobe Premiere Pro.
 2. Otwórz plik z komentarzami w rozszerzeniu Replay.
 3. Kliknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu okna Replay.
 4. Kliknij Importuj komentarze. Zostanie wyświetlona prośba o połączenie materiału audio lub wideo z aktywną sekwencją w Adobe Premiere Pro.
  • Kliknij pole wyboru opcji Auto sync comments as markers (Automatycznie synchronizuj komentarze jako znaczniki) na osi czasu w Premiere Pro.
 5. Kliknij Potwierdź.


Możesz kliknąć dowolny znacznik komentarza, aby go wyświetlić i na niego odpowiedzieć. Wszystkie nowe komentarze pojawią się również w Dropbox Replay.

highlighter icon

Uwaga: możesz wyłączyć automatyczną synchronizację komentarzy, klikając „” (wielokropek) w oknie odtwarzania, a następnie klikając Wyłącz automatyczną synchronizację komentarzy

Jak dodawać komentarze do plików Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro

Możesz dodawać nowe lub odpowiadać na istniejące komentarze Dropbox Replay bezpośrednio w Adobe Premiere Pro. Możesz również dodawać komentarze z rysunkami do filmów, plików audio lub obrazów.

 Aby dodać komentarze do plików Replay w Adobe Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Premiere Pro.
 2. Otwórz plik w oknie Replay.
 3. W przypadku materiałów audio i filmów: przeciągnij i upuść wskaźnik odtwarzania lub kliknij miejsce na osi czasu, aby wybrać klatkę, którą chcesz skomentować.
 4. Kliknij ikonę ołówka, aby rysować na obrazie, klatce wideo lub materiale audio. 
 5. W prawym dolnym rogu okna Replay kliknij Komentarz
 6. Wpisz komentarz w polu uwag lub skorzystaj z opcji Szybka reakcja.
 7. Kliknij przycisk Opublikuj.


Twój rysunek, adnotacja lub komentarz pojawią się w wybranym przedziale na osi czasu w Adobe Premiere Pro oraz w Dropbox Replay. Inni współpracownicy mogą odpowiedzieć na Twoje komentarze w Dropbox Replay, klikając Odpowiedz.

highlighter icon

Uwaga: możesz edytować swoje komentarze, klikając „” (pionowy wielokropek), a następnie Edytuj. Możesz również zamykać komentarze, klikając ikonę koła obok komentarza.

Jak tworzyć i usuwać wersje Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro

Utwórz nową wersję w Replay podczas pracy w Adobe Premiere Pro

Aby utworzyć nową wersję w Replay podczas pracy w Adobe Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Premiere Pro.
 2. Otwórz plik, który chcesz edytować w oknie Replay. 
 3. W oknie Replay kliknij strzałkę menu rozwijanego V[#] (Wersje).
highlighter icon

Uwaga: Jeśli wcześniej nie były tworzone ani przesyłane nowe wersje pliku, w menu wersji będzie tylko napis V1.

 1. Kliknij Nowa wersja.
 2. Wybierz Dropbox, Local drive (Dysk lokalny), Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję) lub Dysk Google:
  • Jeśli wybierzesz Dropboxdysk lokalny lub Dysk Google, przejdź do pliku, który chcesz przesłać, a następnie kliknij go.
  • Jeśli wybierzesz Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję), wpisz nazwę, wybierz ustawienia i zakres eksportu oraz lokalizację renderowania.
 3. Kliknij Add (Dodaj), Open (Otwórz) lub Upload (Prześlij) w zależności od wybranej opcji.
 4. Kliknij Dodaj lub Otwórz.

Aby usunąć wersję pliku w Replay podczas pracy w Adobe Premiere Pro:

Aby usunąć wersję pliku w Replay podczas pracy w Adobe Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Premiere Pro.
 2. Otwórz plik, który chcesz edytować w oknie Replay. 
 3. Kliknij „” (wielokropek) w oknie Replay.
  • Aby usunąć pojedynczą wersję pliku, wybierz Delete this version (Usuń tę wersję), a następnie kliknij Delete v[#] (Usuń v[#]).
  • Aby usunąć wszystkie wersje pliku, wybierz Delete all versions (Usuń wszystkie wersje).


Jeśli usuniesz wszystkie wersje pliku, jego łącza udostępnione i komentarze zostaną usunięte.
 

Jeśli usuniesz pojedynczą wersję pliku, usuwana jest tylko ta wersja łącznie z jej łączami udostępnionymi i komentarzami.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.