Jak używać Dropbox Replay z Adobe Premiere Pro

Dropbox Replay to narzędzie do recenzji i zatwierdzania multimediów, które umożliwia współpracownikom adiustację, komentowanie i finalizowanie projektów z użyciem filmów, obrazów i plików audio. Wtyczka Dropbox Replay do Adobe Premiere Pro umożliwia wykorzystanie funkcji Replay w Premiere Pro takich jak dodawanie komentarzy i przesyłanie wersji plików, które synchronizują się w obu aplikacjach. 

Sekcje tego artykułu:

Jak pobrać i zainstalować rozszerzenie Dropbox Replay dla Adobe Premiere Pro

Uwaga: aby korzystać z rozszerzenia Dropbox Replay dla Adobe Premiere Pro, musisz mieć konto Dropbox. Załóż bezpłatne konto Dropbox na stronie dropbox.com.

Aby pobrać i zainstalować rozszerzenie Dropbox Replay dla Adobe Premiere Pro:

 1. Otwórz ofertę Dropbox Replay w Adobe Exchange za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji Creative Cloud na komputerze.
 2. Kliknij opcję Free (Bezpłatne), aby pobrać rozszerzenie.
 3. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlona prośba o zainstalowanie rozszerzenia.
 4. Kliknij Zainstaluj.
 5. Zamknij i ponownie uruchom Adobe Premiere Pro, aby korzystać z rozszerzenia.

Jak połączyć Dropbox Replay z Adobe Premiere Pro

Po pobraniu i zainstalowaniu rozszerzenia Dropbox Replay musisz zalogować się do Dropbox za pośrednictwem Adobe Premiere Pro. 

Aby podłączyć Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro:

 1. Otwórz program Adobe Premiere Pro.
 2. Kliknij Window (Okno) na pasku menu.
 3. Najedź na Extensions (Rozszerzenia).
 4. Kliknij Dropbox Replay.
  • W lewym górnym rogu pojawi się okno Dropbox Replay.
 5. Kliknij Zaloguj się.
 6. Zaloguj się za pomocą poświadczeń Dropbox.

Po zainstalowaniu i podłączeniu rozszerzenia kliknij Window (Okno) na pasku menu, najedź na Workspaces (Obszary robocze), a następnie kliknij Save Changes to this Workplace (Zapisz zmiany w tym obszarze roboczym). Dzięki temu nie będzie trzeba powtarzać tego procesu przy następnym uruchomieniu Premiere Pro.

Informacje na temat wyłączania lub usuwania rozszerzeń w programie Adobe Premiere Pro znajdziesz w centrum pomocy Adobe.

Jak przesyłać pliki do Dropbox Replay z Adobe Premiere Pro

Aby przesłać pliki do Dropbox Replay z Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro.
 2. Kliknij Dodaj pliki.
 3. Z listy rozwijanej wybierz Add from Dropbox (Dodaj z Dropbox), Upload from local drive (Prześlij z dysku lokalnego), Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję) lub Google Drive (Dysk Google). 
 4. Wybierz plik do przesłania. 
 5. Kliknij Dodaj lub Otwórz.
  • Uwaga: jeśli wprowadzisz zmianę na osi czasu, możesz dodać edytowaną wersję przy użyciu funkcji Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję). 

Jak przesłać aktywną sekwencję do Dropbox Replay z Adobe Premiere Pro

Aby przesłać aktywną sekwencję do Dropbox Replay z Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro.
 2. Wprowadź zmiany w oknie osi czasu. 
 3. Kliknij Dodaj pliki.
 4. Z listy rozwijanej wybierz opcję Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję). 
 5. Dostosuj ustawienia wideo w wyświetlonym menu Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję).
 6. Kliknij Select folder (Wybierz folder) obok Render location (Lokalizacja renderowania). 
 7. Wybierz folder, do którego chcesz przesłać pliki.
 8. Kliknij Otwórz.
 9. Aby dołączyć komentarze, kliknij pola wyboru Auto sync comments as markers (Automatycznie synchronizuj komentarze jako znaczniki) oraz Import markers as comments (Importuj znaczniki jako komentarze).
 10. Kliknij Prześlij.
  • Uwaga: okno programu Adobe Media Encoder otworzy się automatycznie, aby skompresować materiał wideo aktywnej sekwencji i przesłać film do Dropbox Replay.

Film z aktywnej sekwencji zostanie automatycznie otwarty w rozszerzeniu Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro. 

Jak przesyłać pliki do Dropbox Replay z Adobe Premiere Pro

Aby przesłać pliki do projektów w Dropbox Replay z Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro.
 2. Otwórz projekt, do którego chcesz przesłać pliki.
 3. Kliknij Dodaj pliki.
  • Jeśli tworzysz nowy projekt, kliknij Add files (Dodaj pliki) lub Drop your files or click here (Upuść pliki lub kliknij tutaj).
 4. Z listy rozwijanej wybierz Add from Dropbox (Dodaj z Dropbox), Upload (Prześlij), Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję) lub Google Drive (Dysk Google). 
 5. Wybierz plik do przesłania. 
 6. Kliknij Dodaj lub Otwórz.

Jak przesłać folder do Dropbox Replay z Adobe Premiere Pro

Aby przesłać folder do Dropbox Replay z Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro.
 2. Kliknij Add folder (Dodaj folder).
 3. Z listy rozwijanej wybierz Add from Dropbox (Dodaj z Dropbox, Upload (Prześlij) lub Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję). 
 4. Wybierz folder, który chcesz przesłać. 
 5. Kliknij Dodaj lub Otwórz.

Jak importować komentarze Dropbox Replay do Adobe Premiere Pro

Możesz importować istniejące komentarze Dropbox Replay do Adobe Premiere Pro. 

Aby zaimportować komentarze z Replay do Premiere Pro:

 1. Otwórz plik w programie Adobe Premiere Pro.
 2. Otwórz plik z komentarzami w rozszerzeniu Replay.
 3. Kliknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu okna Replay.
 4. Kliknij Importuj komentarze. Zostanie wyświetlona i połączenie połączenie materiału audio lub wideo z aktywną sekwencją w Adobe Premiere Pro.
  • Kliknij pole wyboru opcji Auto sync comments as markers (Automatycznie synchronizuj komentarze jako znaczniki) na osi czasu w Premiere Pro.
 5. Kliknij Potwierdź.

Możesz kliknąć dowolny znacznik komentarza, aby go wyświetlić i na niego odpowiedzieć. Wszystkie nowe komentarze pojawią się również w Dropbox Replay.

Uwaga: możesz wyłączyć automatyczną synchronizację komentarzy, klikając „” (wielokropek) w oknie odtwarzania, a następnie klikając Wyłącz automatyczną synchronizację komentarzy

Jak dodawać komentarze do plików Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro

Możesz dodawać nowe lub odpowiadać na istniejące komentarze Dropbox Replay bezpośrednio w Adobe Premiere Pro. Możesz również dodawać komentarze z rysunkami do filmów, plików audio lub obrazów.

 Aby dodać komentarze do plików Replay w Adobe Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Premiere Pro.
 2. Otwórz plik w oknie Replay.
 3. W przypadku materiałów audio i filmów: przeciągnij i upuść wskaźnik odtwarzania lub kliknij miejsce na osi czasu, aby wybrać klatkę, którą chcesz skomentować.
 4. Kliknij ikonę ołówka, aby rysować na obrazie, klatce wideo lub materiale audio. 
 5. W prawym dolnym rogu okna Replay kliknij Komentarz
 6. Wpisz komentarz w polu uwag lub skorzystaj z opcji Szybka reakcja.
 7. Kliknij Post (Opublikuj).

Twój rysunek, adnotacja lub komentarz pojawią się w wybranym przedziale na osi czasu w Adobe Premiere Pro oraz w Dropbox Replay. Inni współpracownicy mogą odpowiedzieć na Twoje komentarze w Dropbox Replay, klikając Odpowiedz.

Uwaga: możesz edytować swoje komentarze, klikając „” (pionowy wielokropek), a następnie Edytuj. Możesz również zamykać komentarze, klikając ikonę koła obok komentarza.

Jak tworzyć i usuwać wersje Dropbox Replay w Adobe Premiere Pro

Aby utworzyć nową wersję w Replay podczas pracy w Adobe Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Premiere Pro.
 2. Otwórz plik, który chcesz edytować w oknie Replay. 
 3. W oknie Replay kliknij strzałkę menu rozwijanego V[#] (Wersje).
  • Uwaga: Jeśli wcześniej nie były tworzone ani przesyłane nowe wersje pliku, w menu wersji będzie tylko napis V1
 4. Kliknij New version (Nowa wersja).
 5. Wybierz Add from Dropbox (Dodaj z Dropbox), Upload from local drive (Prześlij z dysku lokalnego), Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję) lub Google Drive (Dysk Google):
  • Jeśli wybierzesz Add from Dropbox (Dodaj z Dropbox), Upload from local drive (Prześlij z dysku lokalnego) lub Google Drive (Dysk Google), przejdź do pliku, który chcesz przesłać, a następnie go kliknij.
  • Jeśli wybierzesz Upload Active Sequence (Prześlij aktywną sekwencję), wpisz nazwę, wybierz ustawienia i zakres eksportu oraz lokalizację renderowania.
 6. Kliknij Add (Dodaj), Open (Otwórz) lub Upload (Prześlij) w zależności od wybranej opcji.
 7. Kliknij Dodaj lub Otwórz.

Aby usunąć wersję pliku w Replay podczas pracy w Adobe Premiere Pro:

 1. Otwórz rozszerzenie Dropbox Replay w Premiere Pro.
 2. Otwórz plik, który chcesz edytować w oknie Replay. 
 3. Kliknij „” (wielokropek) w oknie Replay.
  • Aby usunąć pojedynczą wersję pliku, wybierz Delete this version (Usuń tę wersję), a następnie kliknij Delete v[#] (Usuń v[#]).
  • Aby usunąć wszystkie wersje pliku, wybierz Delete all versions (Usuń wszystkie wersje).

Jeśli usuniesz wszystkie wersje pliku, jego łącza udostępnione i komentarze zostaną usunięte.

Jeśli usuniesz pojedynczą wersję pliku, usuwana jest tylko ta wersja łącznie z jej łączami udostępnionymi i komentarzami.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.