Så här använder du Dropbox Replay med Adobe Premiere Pro

Uppdaterat Mar 26, 2024

Dropbox Replay är ett omfattande gransknings- och godkännandeverktyg för media som gör att andra användare kan markera, kommentera och slutföra video-, bild- och ljudprojekt. Med Dropbox Replay-tillägget för Adobe Premiere Pro kan du använda Replays funktioner i Premiere Pro, som till exempel att lägga till kommentarer och ladda upp filversioner som synkar till båda programmen.

Så laddar du ner och installerar Dropbox Replay-tillägget för Adobe Premiere Pro

highlighter icon

Obs! Du måste ha ett Dropbox-konto för att använda Dropbox Replay-tillägget för Adobe Premiere Pro. Skapa ett kostnadsfritt Dropbox-konto på dropbox.com.

Så laddar du ner och installerar Dropbox Replay-tillägget för Adobe Premiere Pro:

 1. Öppna Dropbox Replay-listningen i Adobe Exchange i webbläsaren eller i appen Creative Cloud på datorn.
 2. Klicka på Gratis för att ladda ner tillägget.
 3. När nerladdningen är klar uppmanas du att installera tillägget.
 4. Klicka på Installera.
 5. Stäng och starta om Adobe Premiere Pro för att använda tillägget.

Anslut Dropbox Replay till Adobe Premiere Pro

När du har laddat ner och installerat Dropbox Replay-tillägget loggar du in på Dropbox via Adobe Premiere Pro. 


Så här ansluter du Dropbox Replay i Adobe Premiere Pro:

 1. Öppna Adobe Premiere Pro.
 2. Klicka på Fönster i menyfältet.
 3. Håll muspekaren över Tillägg.
 4. Klicka på Dropbox Replay.
  • Ett fönster för Dropbox Replay visas högst upp till vänster.
 5. Klicka på Logga in.
 6. Logga in med dina Dropbox-inloggningsuppgifter.


När tillägget har installerats och anslutits klickar du på Fönster i menyfältet, håller muspekaren över Arbetsutrymmen och klickar sedan på Spara ändringar till arbetsutrymmet. Detta säkerställer att du inte behöver upprepa den här processen nästa gång du startar Premiere Pro.
 

Information om hur du inaktiverar eller tar bort tillägg i Adobe Premiere Pro finns i Adobes hjälpcenter.

Ladda upp filer till Dropbox Replay från Adobe Premiere Pro

Så här laddar du upp filer till Dropbox Replay från Premiere Pro:

 1. Öppna Dropbox Replay-tillägget i Adobe Premiere Pro.
 2. Klicka på Lägg till filer.
 3. Välj Lägg till från Dropbox, Ladda upp från lokal enhet, Ladda upp aktiv sekvens eller Google Drive från rullgardinsmenyn. 
  • Du kan välja flera filer från Dropbox eller din lokala enhet, men det går endast att ladda upp en fil åt gången från Google Drive.
 4. Välj filen eller filerna som du vill ladda upp. 
 5. Klicka på Lägg till eller Öppna.


När filer har laddats upp kommer du att se ett meddelande där det står Uppladdningen är klar!

highlighter icon

Anmärkningar:

 • Om du gör en redigering i tidslinjen kan du lägga till den redigerade versionen via Ladda upp aktiv sekvens
 • Du kan avbryta uppladdningar som pågår genom att klicka på Avbryt bredvid filnamnet i uppladdningsrutan längst ner i Replay-fönstret.
 • Lokala uppladdningar som avbryts eller misslyckas med att ladda upp kan testas igen genom att klicka på Försök igen bredvid filnamnet i uppladdningsrutan längst ner i Replay-fönstret. Detta är inte tillgängligt för Dropbox- eller Google Drive-filer.
 • Om du har nått din gräns för uppladdningar kommer du att se ett felmeddelande som säger Slut på uppladdningar när du försöker ladda upp en fil.

Ladda upp en aktiv sekvens till Dropbox Replay från Adobe Premiere Pro

Så här laddar du upp en aktiv sekvens till Dropbox Replay från Adobe Premiere Pro:

 1. Öppna Dropbox Replay-tillägget i Adobe Premiere Pro.
 2. Slutför redigeringar i tidslinjens fönster. 
 3. Klicka på Lägg till filer.
 4. Klicka på Ladda upp aktiv sekvens från rullgardinsmenyn. 
 5. Anpassa videoinställningarna från menyn Ladda upp aktiv sekvens som visas.
 6. Klicka på Välj mapp bredvid Rendera plats
 7. Välj mappen som du vill ladda upp den till.
 8. Klicka på Öppna.
 9. Inkludera kommentarer genom att markera kryssrutorna för Synka automatiskt kommentarer som markörer och Importera markörer som kommentarer.
 10. Klicka på Ladda upp.

 

När filer har laddats upp kommer du att se ett meddelande där det står Uppladdningen är klar!

highlighter icon

Obs! Programmet Adobe Media Encoder öppnas automatiskt för att komprimera den aktiva sekvensvideon och laddar upp den till Dropbox Replay.

Den aktiva sekvensvideon öppnas automatiskt i Dropbox Replay-tillägget i Adobe Premiere Pro. 

Ladda upp filer till projekt i Dropbox Replay från Adobe Premiere Pro

Så här laddar du upp filer till projekt i Dropbox Replay från Premiere Pro:

 1. Öppna Dropbox Replay-tillägget i Adobe Premiere Pro.
 2. Öppna projektet du vill ladda upp filer till.
 3. Klicka på Lägg till filer.
  • Om du skapar ett nytt projekt klickar du på Lägg till filer elller Släpp dina filer eller klicka här.
 4. Välj Lägg till från DropboxLadda uppLadda upp aktiv sekvens eller Google Drive från rullgardinsmenyn. 
  • Du kan välja flera filer från Dropbox eller din lokala enhet, men det går endast att ladda upp en fil åt gången från Google Drive.
 5. Välj filen eller filerna som du vill ladda upp. 
 6. Klicka på Lägg till eller Öppna.


När filer har laddats upp kommer du att se ett meddelande där det står Uppladdningen är klar!

highlighter icon

Anmärkningar:

 • Du kan ladda upp mer än en fil åt gången till Replay-projekt genom att välja flera filer från din lokala enhet eller Dropbox. Du kan bara ladda upp en fil åt gången från Google Drive.
 • För att avbryta uppladdningar som pågår, klicka på Avbryt bredvid filnamnet i uppladdningsrutan längst ner i Replay-fönstret.
 • Lokala uppladdningar som avbryts eller misslyckas med att ladda upp kan testas igen genom att klicka på Försök igen bredvid filnamnet i rutan längst ner i Replay-fönstret. Detta är inte tillgängligt för Dropbox- eller Google Drive-filer.
 • Om du har nått din gräns för uppladdningar kommer du att se ett felmeddelande som säger Slut på uppladdningar när du försöker ladda upp en fil.

Ladda upp en mapp till Dropbox Replay från Adobe Premiere Pro

Så här laddar du upp en mapp till Dropbox Replay från Premiere Pro:

 1. Öppna Dropbox Replay-tillägget i Adobe Premiere Pro.
 2. Klicka på Lägg till mapp.
 3. Välj Lägg till från DropboxLadda upp eller Ladda upp aktiv sekvens från rullgardinsmenyn. 
 4. Välj mappen du vill ladda upp. 
 5. Klicka på Lägg till eller Öppna.


När filer har laddats upp kommer du att se ett meddelande där det står Uppladdningen är klar!

Importera Dropbox Replay-kommentarer till Adobe Premiere Pro

Du kan importera befintliga Dropbox Replay-kommentarer till Adobe Premiere Pro. 


Så här importerar du kommentarer från Replay till Premiere Pro:

 1. Öppna filen i Adobe Premiere Pro.
 2. Öppna filen med kommentarerna i Replay-tillägget.
 3. Klicka på ”” (ellips) högst upp till höger i Replay-fönstret.
 4. Klicka på Importera kommentarer. Du uppmanas att ansluta ljudet eller videon med den aktiva sekvensen i Adobe Premiere Pro.
  • Markera kryssrutan för att Synka automatiskt kommentarer som markörer i tidslinjen i Premiere Pro.
 5. Klicka på Bekräfta.


Du kan klicka på kommentarernas markörer för att visa och svara på kommentarer. Alla nya kommentarer visas även i Dropbox Replay.

highlighter icon

Obs! Du kan inaktivera automatisk synkning av kommentarer genom att klicka på ”” (ellips) i Replay-fönstret och sedan klicka på Inaktivera automatisk synkning av kommentarer.

Lägg till kommentarer i Dropbox Replay-filer i Adobe Premiere Pro

Du kan lägga till nya kommentarer eller svara på befintliga Dropbox Replay-kommentarer direkt i Adobe Premiere Pro. Du kan även lägga till kommentarer med skisser i video eller bildfiler.


Så här lägger du till kommentarer i Replay-filer i Adobe Premiere Pro:

 1. Öppna Dropbox Replay-tillägget i Premiere Pro.
 2. Öppna filen i Replay-fönstret.
 3. För ljud och video: Dra och släpp uppspelningsmarkören eller klicka på tidslinjen för att välja den ruta du vill skriva en kommentar för.
 4. Klicka på pennikonen för att rita på en bild eller videobildruta. 
 5. Klicka på Skriv kommentar längst ner till höger i Replay-fönstret. 
 6. Skriv kommentaren i feedbackrutan eller använd emojireaktioner.
 7. Klicka på Publicera.


Din skiss, anteckning och kommentar visas i tidsramen du valde i tidslinjerna för både Adobe Premiere Pro och Dropbox Replay. Andra användare kan svara på kommentarer i Dropbox Replay genom att klicka på Svara.

highlighter icon

Obs! Du kan redigera dina kommentarer genom att klicka på ”” (vertikal ellips) och sedan på Redigera.Du kan även markera kommentarer som åtgärdade genom att klicka på cirkelikonen bredvid kommentaren.

Skapa och radera Dropbox Replay-versioner i Adobe Premiere Pro

Skapa en ny version i Replay när du är i Adobe Premiere Pro

Så här skapar du en ny version i Replay när du är i Adobe Premiere Pro:

 1. Öppna Dropbox Replay-tillägget i Premiere Pro.
 2. Öppna filen du vill redigera i Replay-fönstret. 
 3. I Replay-fönstret klickar du på nedåtpilen V[#] (Versioner).
highlighter icon

Obs! Om du aldrig har skapat eller laddat upp en ny version tidigare så kommer det att stå V1 i versionsmenyn.

 1. Klicka på Ny version.
 2. Välj Dropboxlokal enhetLadda upp aktiv sekvens eller Google Drive:
  • Om du väljer Dropboxlokal enhet eller Google Drive går du till filen du vill ladda upp och klickar på den.
  • Om du väljer Ladda upp aktiv sekvens så anger du ett namn, väljer en förinställning för exportering, ett exportintervall och en återgivningsplats.
 3. Klicka på Lägg tillÖppna eller Ladda upp beroende på ditt val.
 4. Klicka på Lägg till eller Öppna.

Radera en filversion i Replay när du är i Adobe Premiere Pro

Radera en filversion i Replay när du är i Adobe Premiere Pro:

 1. Öppna Dropbox Replay-tillägget i Premiere Pro.
 2. Öppna filen du vill redigera i Replay-fönstret. 
 3. Klicka på ”” (ellips) i Replay-fönstret.
  • Radera en enskild version av en fil genom att välja Radera den här versionen och klicka sedan på Radera v[#].
  • Radera alla filversioner genom att välja Radera alla versioner.


Om du raderar alla versioner så kommer alla versioner av den filen att raderas, inklusive delade länkar och kommentarer.
 

Om du raderar en enskild version av en fil kommer endast den versionen att raderas, inklusive delade länkar och kommentarer.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp