Så här använder du Dropbox Replay med tredjepartsintegrationer

Dropbox Replay är ett omfattande gransknings- och godkännandeverktyg för media som gör att andra användare kan märka, kommentera och slutföra video-, bild- och ljudprojekt. Med Dropbox Replay-integreringar kan du använda funktionerna i Replay i flera redigeringsprogram.

Prova Dropbox Replay och hantera enkelt dina video-, bild- och ljudprojekt på ett och samma ställe.

Nedan visas de aktuella applikationerna som erbjuder integrationer med Dropbox Replay. 

Adobe After Effects

Den här integreringen möjliggör importer av aktiva eller köade kompositioner från Adobe After Effects till Dropbox Replay. Därifrån kan du lägga till och svara på kommentarer och importera tillbaka dessa kommentarer som markörer i Adobe After Effects. Läs mer om Dropbox Replay och Adobe After Effects-integreringen.

Adobe Premiere Pro

Med Dropbox Replay-plugin för Adobe Premiere Pro får du åtkomst till hela Dropbox Replay-upplevelsen i Premiere Pro. Läs mer om Dropbox Replay och Adobe Premiere Pro-integration.

DaVinci Resolve från Blackmagic Design

Med Dropbox Replay-integreringen för DaVinci Resolve kan du visa och lägga till kommentarer som synkas med bildrutan i Replay. Läs mer om Dropbox Replay och DaVinci Resolve-integreringen.

Apple Final Cut Pro

Med den här integreringen kan du synkronisera filversioner mellan Dropbox Replay och Final Cut Pro, vilket gör att du kan lägga till, svara på och åtgärda kommentarer samt synkronisera uppspelningshuvuden. Du kan också importera Replay-kommentarer direkt till tidslinjen i Final Cut Pro som markörer. Läs mer om Dropbox Replay och Final Cut Pro-integreringen.

LumaFusion

Med iOS-appen LumaFusion kan du importera videor direkt från Dropbox Replay. Därifrån kan du visa och lägga till kommentarer. Läs mer om Dropbox Replay och LumaFusion-integrering.

Obs! Du behöver inte installera Replay-integrationen i LumaFusion eftersom den kommer att vara tillgänglig som standard.

WeVideo

Med den här integrationen kan du exportera material från WeVideo direkt till Dropbox Replay. Du kan enkelt redigera och dela videor och feedback på ett och samma ställe. Läs mer om Dropbox Replay och WeVideo-integration

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!