Jak używać Dropbox Replay z DaVinci Resolve

Zaktualizowano Dec 15, 2023
Dropbox Replay to narzędzie do recenzji i zatwierdzania multimediów, które umożliwia współpracownikom adiustację, komentowanie i finalizowanie projektów obejmujących materiały wideo, audio i obrazy. Integracja Dropbox Replay z DaVinci Resolve umożliwia wykorzystywanie funkcji Replay w obrębie tego programu.
highlight icon

Uwaga: integracja z Replay jest dostępna tylko dla klientów DaVinci Resolve w wersji płatnej.

Integracja Dropbox Replay z DaVinci Resolve ułatwia edytowanie materiałów audio i wideo oraz pozostawianie opinii. Wypróbuj Replay i zarządzaj projektami wideo w jednym miejscu.

Jak połączyć się z Dropbox Replay w DaVinci Resolve

Aby otworzyć i połączyć się z Dropbox Replay w DaVinci Resolve:

 1. Otwórz DaVinci Resolve.
 2. Przejdź do preferencji DaVinci Resolve.
 3. Kliknij kartę System.
 4. Kliknij opcję Internet Accounts (Konta internetowe) w kolumnie po lewej stronie.
 5. Obok pozycji Replay kliknij Sign In (Zaloguj się).
  • Otworzy się nowe okno przeglądarki.
 6. Zaloguj się za pomocą poświadczeń Dropbox.
 7. Kliknij Allow (Zezwól), aby połączyć DaVinci Resolve z kontem Dropbox.
 8. Wróć do DaVinci Resolve i kliknij Save (Zapisz).

Po połączeniu konta Dropbox Replay automatycznie zalogujesz się przy następnym otwarciu programu DaVinci Resolve.

Jak przesłać pliki do Dropbox Replay z DaVinci Resolve

Możesz przesłać z DaVinci Resolve pliki audio, filmy i obrazy do Dropbox Replay. 

Aby przesłać plik do Dropbox Replay z DaVinci Resolve:

 1. Otwórz projekt w DaVinci Resolve.
 2. Kliknij Workspace (Obszar roboczy) na pasku menu u góry.
 3. W zakładce Switch to Page (Przełącz na stronę) wybierz Deliver (Dostarcz).
 4. W oknie Render Settings (Ustawienia renderowania) kliknij ikonę Dropbox Replay (dwie czarno-niebieskie strzałki skierowane w lewo).
 5. Wybierz preferencje renderowania, a następnie kliknij Add to Render Queue (Dodaj do kolejki renderowania) w dolnej części ekranu.
 6. W obszarze Render Queue (Kolejka renderowania) kliknij projekt, który chcesz renderować.
 7. Kliknij przycisk Renderuj lub Renderuj wszystko, w zależności od liczby klipów w projekcie.
 8. W obszarze Render Queue (Kolejka renderowania), gdy wyświetli się komunikat Upload Completed (Przesyłanie zakończone), możesz kliknąć pozycję prawym przyciskiem myszy i wybrać Reveal in Browser (Dropbox Replay) (Pokaż w przeglądarce (Dropbox Replay)) – spowoduje to otwarcie przesłanej osi czasu w Dropbox Replay.

Następnym razem gdy otworzysz Dropbox Replay, zobaczysz koncie plik wyeksportowany z DaVinci Resolve.

highlight icon

Uwaga: jeśli wcześniej przesłano oś czasu, w Dropbox Preplay utworzona zostanie nowa wersja. Aby utworzyć nowy projekt, wybierz opcję Utwórz nowy projekt w ustawieniach Dropbox Replay.

Jak dodawać komentarze Dropbox Replay w DaVinci Resolve

Aby dodać komentarz Dropbox Replay w DaVinci Resolve:

 1. Przejdź do klatki, w której chcesz pozostawić komentarz.
 2. Kliknij strzałkę obok ikony markera na pasku narzędzi.
 3. Wybierz Dropbox z listy rozwijanej.
 4. Kliknij umieszczony marker.
 5. Wpisz komentarz w oknie, które się pojawi.
 6. Kliknij Zapisz.

Gdy otworzysz ten plik audio lub film w Dropbox Replay, zobaczysz komentarz wstawiony w DaVinci Resolve. Jeśli usuniesz komentarz Dropbox Replay w DaVinci Resolve, komentarz zostanie usunięty również w Dropbox Replay i na odwrót.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.