Jak używać Dropbox Replay z DaVinci Resolve

Dropbox Replay to narzędzie do recenzji i zatwierdzania multimediów, które umożliwia współpracownikom adiustację, komentowanie i finalizowanie projektów obejmujących materiały wideo, audio i obrazy. Integracja Dropbox Replay z DaVinci Resolve umożliwia wykorzystywanie funkcji Replay w obrębie tego programu.

Uwaga: integracja z Replay jest dostępna tylko dla klientów DaVinci Resolve w wersji płatnej. 

Integracja Dropbox Replay z DaVinci Resolve ułatwia edytowanie materiałów audio i wideo oraz pozostawianie opinii. Wypróbuj Replay i zarządzaj projektami wideo w jednym miejscu.

Jak połączyć się z Dropbox Replay w DaVinci Resolve

Aby otworzyć i połączyć się z Dropbox Replay w DaVinci Resolve:

 1. Otwórz DaVinci Resolve.
 2. Przejdź do preferencji DaVinci Resolve.
 3. Kliknij kartę System.
 4. Kliknij opcję Internet Accounts (Konta internetowe) w kolumnie po lewej stronie.
 5. Obok pozycji Replay kliknij Zaloguj się.
  • Otworzy się nowe okno przeglądarki.
 6. Zaloguj się za pomocą poświadczeń Dropbox.
 7. Kliknij Allow (Zezwól), aby połączyć DaVinci Resolve z kontem Dropbox.
 8. Wróć do DaVinci Resolve i kliknij Save (Zapisz).

Po połączeniu konta Dropbox Replay automatycznie zalogujesz się przy następnym otwarciu programu DaVinci Resolve.

Jak przesłać pliki do Dropbox Replay z DaVinci Resolve

Możesz przesłać z DaVinci Resolve pliki audio, filmy i obrazy do Dropbox Replay. 

Aby przesłać plik do Dropbox Replay z DaVinci Resolve:

 1. Otwórz projekt w DaVinci Resolve.
 2. Kliknij Workspace (Obszar roboczy) na pasku menu u góry.
 3. W zakładce Switch to Page (Przełącz na stronę) wybierz Deliver (Dostarcz).
 4. W oknie Render Settings (Ustawienia renderowania) kliknij ikonę Dropbox Replay (dwie czarno-niebieskie strzałki skierowane w lewo).
 5. Wybierz preferencje renderowania, a następnie kliknij Add to Render Queue (Dodaj do kolejki renderowania) w dolnej części ekranu.
 6. W obszarze Render Queue (Kolejka renderowania) kliknij projekt, który chcesz renderować.
 7. Kliknij Render (Renderuj) lub Render all (Renderuj wszystko) w zależności od tego, ile klipów jest w projekcie.
 8. W obszarze Render Queue (Kolejka renderowania), gdy wyświetli się komunikat Upload Completed (Przesyłanie zakończone), możesz kliknąć pozycję prawym przyciskiem myszy i wybrać Reveal in Browser (Dropbox Replay) (Pokaż w przeglądarce (Dropbox Replay)) – spowoduje to otwarcie przesłanej osi czasu w Dropbox Replay.

Następnym razem gdy otworzysz Dropbox Replay, zobaczysz koncie plik wyeksportowany z DaVinci Resolve.

Uwaga: nowa wersja zostanie utworzona w Dropbox Replay, jeśli wcześniej przesłano oś czasu. Aby utworzyć nowy projekt, wybierz opcję Utwórz nowy projekt w ustawieniach Dropbox Replay.

Jak dodawać komentarze Dropbox Replay w DaVinci Resolve

Aby dodać komentarz Dropbox Replay w DaVinci Resolve:

 1. Przejdź do klatki, w której chcesz pozostawić komentarz.
 2. Kliknij strzałkę obok ikony markera na pasku narzędzi.
 3. Wybierz Dropbox z menu rozwijanego.
 4. Kliknij umieszczony marker.
 5. Wpisz komentarz w oknie, które się pojawi.
 6. Kliknij Zapisz.

Gdy otworzysz ten plik audio lub film w Dropbox Replay, zobaczysz komentarz wstawiony w DaVinci Resolve. Jeśli usuniesz komentarz Dropbox Replay w DaVinci Resolve, komentarz zostanie usunięty również w Dropbox Replay i na odwrót.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.