Hvordan feste filer og mapper

Du kan feste en fil eller mappe øverst i en mappe slik at den alltid vises øverst og tilgangen til den blir enkel. De festede filene og mappene vises på dropbox.com, i Dropbox-skrivebordappen og i Dropbox-mobilappen. 

Når du fester en fil eller mappe, er den festet for alle som har tilgang til den mappen. Alle som har tilgang, kan feste og løsne filen eller mappen.

Slik fester du en fil eller mappe på dropbox.com:

  1. Logg på dropbox.com.
  2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
  3. Hold musepekeren over navnet til filen eller mappen, og klikk på «» (ellipse). 
  4. Klikk på Fest til [navn på mappe] for å feste den til den gjeldende mappen. Eller klikk på Fest til …, for å feste den til en mappe på høyere nivå.

Når du skal løsne en fil eller mappe, klikker du på «» (ellipse) ved siden av en festet fil eller mappe, og deretter klikker du på Løsne».

Slik fester du en fil eller mappe på Dropbox-skrivebordsappen:

  1. Åpne skrivebordsprogrammet.
  2. Klikk på filen eller mappen du vil feste.
  3. Klikk på «» (ellipse) øverst til høyre.
  4. Klikk på Fest for å feste den til den gjeldende mappen. Eller klikk på Fest til og deretter [Navn på mappe], for å feste den til en mappe på høyere nivå.

Obs! Du kan ikke feste en fil eller mappe i Dropbox-mobilappen, men du kan åpne og se på festede filer og mapper.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!