Nåla fast filer och mappar

Du kan nåla fast en fil eller mapp i högra sidomenyn på dropbox.com för enkel åtkomst. När en mapp öppnas ser du dess fastnålade filer.

När du nålar fast en fil eller mapp nålas den fast för alla som har åtkomst till mappen. Alla som har åtkomst får nåla fast och ta bort nålen på den filen eller mappen.

Så här nålar du fast en fil eller mapp på dropbox.com:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Håll markören över namnet på filen eller mappen du vill nåla fast och klicka på ”” (ellips). 
  3. Klicka på Fäst till Dropbox för att nåla fast en fil eller mapp till sidan Alla filer. Klicka på Nåla fast på … och välj sedan Denna mapp för att nåla fast den på dess nuvarande mapp.

Så här tar du bort en nål på en fil eller mapp på dropbox.com:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Håll markören över namnet på filen eller mappen du vill ta bort nål för och klicka på ”” (ellips). 
  3. Klicka på Ta bort nål.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!