Nåla fast filer och mappar

Uppdaterat Apr 03, 2024
person icon

Funktionen är tillgänglig för alla Dropbox-användare på dropbox.com.

Du kan nåla fast en fil eller mapp till en annan mapp på dropbox.com för enkel åtkomst. När en mapp öppnas kan du klicka på inställningsikonen och sedan på Visa fastnålade objekt för att se dess fastnålade filer.

När du nålar fast en fil eller mapp nålas den fast för alla som har åtkomst till mappen. Alla som har åtkomst får nåla fast och ta bort nålen på den filen eller mappen.

Så här nålar du fast en fil eller mapp på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll markören över namnet på filen eller mappen som du vill nåla fast och klicka på ”” (ellips). 
  • I rutnätsvyn klickar du på ”” (vertikal ellips).
  Klicka på
  Fäst till Dropbox för att nåla fast en fil eller mapp till sidan Alla filer. Klicka på Nåla fast på … och välj sedan Denna mapp för att nåla fast den på dess nuvarande mapp.

Så här tar du bort en nål på en fil eller mapp på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll markören över namnet på filen eller mappen som du vill sluta nåla fast och klicka på ”” (ellips). 
  • I rutnätsvyn klickar du på ”” (vertikal ellips).
  Klicka på
  Ta bort nål.
highlighter icon

Obs: Du kan visa sidor i ett dokument, bläddra igenom en video eller bläddra igenom materialet i en mapp utan att öppna den. För att göra detta ser du till att du använder rutnätslayout och flyttar sedan markören horisontellt över filen eller mappen.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp