Hvordan bruke sikkerhetskopiering av datamaskinen

Med sikkerhetskopiering av datamaskinen kan du sikkerhetskopiere viktige mapper på datamaskinen, for eksempel «Skrivebord», «Dokumenter» og «Nedlastinger», til Dropbox. 

Etter sikkerhetskopieringen vil disse mappene, og filene som ligger i dem, fortsatt være tilgjengelige på samme sted på datamaskinen, i tillegg til å være sikkerhetskopiert på Dropbox. Alle endringer eller slettinger du gjør i disse mappene fra datamaskinen eller i Dropbox, vil gjenspeiles begge steder. Du kan få tilgang til disse mappene, som har blitt sikkerhetskopiert under «Mac» eller «PC», fra alle steder du bruker Dropbox, for eksempel dropbox.com, Dropbox-mobilappen og Dropbox-skrivebordsappen på andre datamaskiner. For Dropbox Business-teammedlemmer som bruker teammappestrukturen, sikkerhetskopieres mappene deres i den teammappen.

I likhet med alle andre filer som er lagret i Dropbox, kan du se versjonshistorikk på disse filene og gjenopprette tidligere versjoner. 

Hvordan konfigurere sikkerhetskopiering av datamaskinen

Gjør følgende før du konfigurerer sikkerhetskopiering av datamaskinen:

 • Lukk alle åpne filer og apper på datamaskinen din.
 • Installer Dropbox-skrivebordsappen, hvis du ikke allerede har gjort det.
 • Koble til Internett.
 • Hvis noen av mappene allerede er sikkerhetskopiert til en annen leverandør av nettskylagring (for eksempel iCloud, OneDrive eller Google Backup and Sync), deaktiverer du disse sikkerhetskopiene og forsikrer deg om at filene dine er tilbake i de opprinnelige mappene sine på datamaskinen. (Hvis du ikke er sikker på hvordan du gjør det, kan du kontakte selskapets hjelpesenter.)

Slik konfigurerer du sikkerhetskopiering av datamaskinen:

 1. Åpne innstillinger for Dropbox-skrivebordsappen.
 2. Klikk på Sikkerhetskopier-fanen.
 3. Klikk Oppsett.
  • Obs! Hvis du er medlem av et Dropbox Business-team og du ikke ser dette alternativet, kan administratoren din ha valgt å ikke la deg aktivere det.
 4. Merk mappene du vil sikkerhetskopiere.
  • Hvis jobbkontoen og privatkontoen din er koblet sammen, velger du hvilken Dropbox-konto du vil sikkerhetskopiere mappene dine til.
 5. Klikk på Konfigurer,  og følg trinnene. 
  • Mac-brukere: Klikk på OK når du blir bedt om å gi Dropbox tilgang til mappene dine.

Hvis noen av filene ikke kan sikkerhetskopieres, vil det bli opprettet en snarvei i Dropbox som heter «Filer på datamaskinen min», som tar deg med til plasseringen til disse filene på datamaskinen.

Feilsøke sikkerhetskopiering av datamaskinen

Hvis du opplever feil under konfigureringen

Hvis du får en feil når du konfigurerer sikkerhetskopiering av datamaskinen, kan du prøve følgende feilsøkingstrinn før du prøver å konfigurere det igjen:

 • Lukk alle filer og programmer som bruker data i mappene du vil sikkerhetskopiere.
 • Deaktiver mappene til andre leverandører av nettskylagring (for eksempel iCloud, OneDrive eller Google Backup and Sync) fra mappene du vil sikkerhetskopiere. Sørg også for at filene dine er tilbake i de opprinnelige mappene sine på datamaskinen.
 • Gi redigeringstillatelse på alle filer og mapper du vil sikkerhetskopiere.
 • Hvis mappene du vil sikkerhetskopiere ikke ligger på de opprinnelige standardplasseringene, flytter du dem tilbake.
 • Hvis Dropbox-mappen og mappene du vil sikkerhetskopiere ikke ligger på samme harddisk, flytter du dem til samme harddisk. Hvis mappene dine for eksempel ligger på en ekstern harddisk, og Dropbox-mappen er på datamaskinens harddisk, flytter du dem til den samme harddisken.
 • Hvis du får en feilmelding som viser til Adobe Creative Cloud, følger du instruksjonene i denne artikkelen i Adobe Help Center for å slette mappen Library fra enheten.

Hvis du ikke ser filene dine etter at du har slått på sikkerhetskopiering av datamaskinen

Alle filer som ikke kunne sikkerhetskopieres til Dropbox, vil i stedet være i en mappe som heter «Filer på datamaskinen min».

Mac-brukere: Hvis du ikke ser filene dine i Finder etter sikkerhetskopieringen, tvinger du Finder til å avslutte og starter Finder på nytt.

Hvis du har problemer med et program etter at du har slått på sikkerhetskopiering av datamaskinen

Start programmet på nytt. Vi anbefaler spesielt at du starter følgende programmer på nytt:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Money
 • Microsoft Outlook
 • Safari 
 • Hvis du er i Windows og bruker Microsoft Edge, synkroniseres ikke Microsoft Edge-nedlastingene dine til «Nedlastinger»-mappen i Dropbox med denne funksjonen. Hvis du vil synkronisere Microsoft Edge-nedlastinger til Dropbox likevel, må du manuelt endre hvor Microsoft Edge-filer lastes ned til, til Dropbox.

Hvis filene dine ikke synkroniseres som forventet

Forsikre deg om at Dropbox-skrivebordsprogrammet er installert på datamaskinen og les hvordan du:

Hvis du ikke kan flytte, slette, gi nytt navn til eller dele mappene dine etter sikkerhetskopieringen

Etter sikkerhetskopieringen kan du ikke flytte, slette eller gi nytt navn til overordnede mapper du har sikkerhetskopiert (for eksempel «Skrivebord, «Dokumenter» og «Nedlastinger» eller «Mac» og «PC»). Du kan imidlertid flytte, slette og endre navnet til filene i dem. Du vil ikke kunne dele disse mappene i Dropbox ved å invitere noen til dem via e-post, men du kan fremdeles dele disse mappene med en kobling samt dele filer eller mapper i dem.

Slå av sikkerhetskopiering av datamaskinen

Merknader:

 • Du må ha Dropbox-skrivebordsprogrammet installert for å slå av sikkerhetskopiering av datamaskinen. Hvis du allerede har avinstallert skrivebordsprogrammet, installerer du skrivebordsprogrammet på nytt for å slå av sikkerhetskopiering av datamaskinen.
 • Hvis du sletter filene eller mappene i «PC» eller «Mac», slettes disse filene fra både Dropbox og datamaskinen din. 
 • Hvis du ikke lenger har tilgang til enheten, kan du slå av sikkerhetskopiering av datamaskinen ved å koble fra enheten fra Dropbox-kontoen din.

Slik slår du av sikkerhetskopiering av datamaskinen:

 1. Åpne innstillinger for Dropbox-skrivebordsappen.
 2. Klikk på Sikkerhetskopier-fanen.
 3. Klikk på Administrer sikkerhetskopiering
 4. Fjern merkingen for mappene som ikke lenger skal sikkerhetskopieres til Dropbox, eller fjern merkingen av Mac/PC for å slå av sikkerhetskopiering av alle mapper samtidig. 
 5. Klikk Lagre.
 6. Velg Behold innhold i mapper på denne PC-en/Mac-en eller La innhold bli liggende i Dropbox.
  • Hvis du velger Behold innhold i mapper på denne PC-en/Mac-en, kan du finne filene og mappene du sluttet å sikkerhetskopiere i de opprinnelige mappene på datamaskinen din. 
  • Hvis du velger La innhold bli liggende i Dropbox, vil nye filer du legger i de mappene lagres i de opprinnelige mappene på datamaskinen din, men filene og mappene du tidligere har sikkerhetskopiert til Dropbox, med sikkerhetskopiering av datamaskinen, vil forbli på Dropbox-kontoen din. På datamaskinen din er de tilgjengelige via snarveier, i de opprinnelige mappene, kalt «Mine filer i Dropbox». 
   • Obs! Hvis du ser Konfigurer i stedet, betyr det at sikkerhetskopiering av datamaskinen allerede er slått av.
 7. Klikk på Stopp sikkerhetskopiering.
 8. Klikk på Lukk.

Administratorer: Velg om teamet kan bruke sikkerhetskopiering av datamaskin

Administratorer kan velge om teammedlemmer skal være i stand til å aktivere sikkerhetskopiering av datamaskin.

Hvis en administrator velger å ikke gi teammedlemmer tillatelse til å aktivere sikkerhetskopiering av datamaskin, vil ikke teammedlemmer se alternativet for å aktivere det i kontoen sin. Sikkerhetskopiering av datamaskin blir ikke deaktivert for teammedlemmer som allerede bruker det, og det blir ikke deaktivert for teammedlemmer som allerede aktiverte det på kontoene sine før de ble med på teamet. For å sjekke hvilke teammedlemmer som allerede har aktivert sikkerhetskopiering, kan administratorer søke i innsiktspanelet for administratorer etter «Aktivert/deaktivert sikkerhetskopi for datamaskin». 

Slik velger du om teamet kan bruke sikkerhetskopiering av datamaskin:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Sikkerhetskopier.
 5. Under Tillat at teamet ditt aktiverer sikkerhetskopiering av datamaskin, velger du eller Av.
  • Obs! Det kan ta opptil én time før endringen trer i kraft.
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!